MICROSOFT OFFICE PROJECT 13 Koristan seminar pod vodstvom mr.sc. Franje Borovića

Marko Prpic/PIXSELL

Zagrebačka škola ekonomije i managementa organizira seminar na temu Microsoft Office Project 13 pod vodstvom mr.sc. Franje Borovića dana 29. kolovoza.

Microsoft Office Project je program koji omogućava suvremenom manageru da stečena znanja primjeni na novi i učinkovitiji način. Seminar je namijenjen osobama koje žele naučiti koristiti Microsoft Project kao alat za podršku planiranju i upravljanju. Na seminaru će polaznici izrađivati konkretne pokazne projekte iz prakse. Pristup obradi gradiva je interaktivan, konstruktivistički i participativan. Od polaznika se očekuje aktivno sudjelovanje, otvorena komunikacija i kreativan doprinos. Program predavanja predstavlja na aktualnim primjerima rad MS Projekta u rješavanju problema i uskih grla u poslovanju tvrtke.

Cilj seminara Microsoft Office Project 13 je polaznicima olakšati rješavanje svakodnevnih zadataka s kojima se susreću u rukovođenju projektima, ili u poslovanju općenito te im pružiti alat koji ćeolakšati i ubrzati njihov rad i uočavanje mogućih problema. Microsoft Office Project omogućava lakše vođenje i definiranje projekata, lakše snalaženje u pregledavanju obavljenih obaveza i zadataka kao i učinkovito planiranje nadolazećih.

Po završetku programa polaznici će:

 • se osposobiti za kreiranje terminskog plana projekta, organiziranje projekta, optimizacija projekta
 • moći: strukturalno razraditi rezultat projekta u isporuke, definirati aktivnosti i nositelje aktivnosti
 • biti u stanju definirati opseg projekta, procijeniti vrijeme i potrebne resurse za izvedbu projekta, u potpunosti koristiti sve mogućnosti Microsoft Office Projekta koji im omogućava lakši i uspješniji rad
 • pravovremeno prepoznavanje mogućih poteškoća u realizaciji projekata, potreba za ažuriranjem projekata, rješavanje sukoba među materijalima

Metode rada:

 • prezentacija teorije
 • razgovor
 • analiza dosadašnjih iskustava
 • analize primjer
 • planiranje projekata
 • individualan rad i rad u grupama na konkretnim zadacima
 • praktičan rad na računalima u alatu Microsoft Office Projectu

Potrebna predznanja:

 • Znanje rada u MS Windows okruženju
 • Poznavanje osnovne problematike projekta i projektne analize koja se obrađuje u nastavnom gradivu

Kome je program namijenjen?

Seminar je namijenjen osobama koje žele naučiti koristiti Microsoft Project kao alat za podršku planiranju i upravljanju, inženjerima, projektantima računalnih mreža, programerima, analitičarima, kao i svim osobama zaduženim za vođenje projekata te članovima projektnih timova unutar organizacije ili pojedine organizacijske jedinice.

Broj mjesta na seminaru je ograničen.

Prijave traju do 19. kolovoza…

Komentiraj