JOVICA DROBNJAK

U galeriji Društva prijatelja dubrovačke starine u Dubrovniku prošlog je tjedna otvorena velika izložba slika „Odraz u ogledalu“ akademske slikarice Mercedes Bratoš, jedne od većih nada mlađe dubrovačke generacije umjetnika.

Mercedes Bratoš rođena je 1979. godine u Dubrovniku, gdje je završila osnovnu i srednju Umjetničku školu „Luka Sorkočević“. Slikarstvo je diplomirala na Accademia di Belle Arti u Firenci, u klasi Umberta Borella. Dosad je imala više samostalnih i skupnih izložbi u inozemstvu i u Hrvatskoj. Članica je HDLU-a i HULULK-a. Živi i stvara u Zagrebu i Dubrovniku.

Već nakon prvih izložbi ova se slikarica nametnula na hrvatskoj likovnoj sceni svojim specifičnim rukopisom koji ne ide za općim trendom posthiperrealizma, već je atipični amalgam nadrealističkih impulsa, slikarstva podsvijesti i snova, ali i fantastičnog slikarstva u kojemu se mogu dekodirati ključevi bliski psihoanalitičkim elementima motiva. To je temperamentno, raskošno i uzbudljivo slikarstvo koje nas na trenutke više podsjeća na egzotičan pejzaž blizak Haitiju, nego dubrovačkom ambijentu. Mercedes gradi slike na krhotinama i fragmentima sjećanja, snova i proživljenih emocija, stvarajući kompozicije poput osobnog slikarskog dnevnika. U slikarskom kontekstu, na planu kompozicije slike, čini se da umjetnicu zanima jukstaponiranje dubinskih i prednjih planova u slici, čime često postiže slojevite prizore, pune skrivenih značenja. Florealni motivi, pejzaž Juga, dnevno i noćno tamno more, oluja ili fragmetni namještaja u interijeru pokrenuti su u halucinantni vrtlog slike koji usprkos emotivnom intenzitetu nije kaotičan i nesuvisao. U velikoj sintezi različitih stilskih poticaja, od romantizma, preko simbolizma i nadrealizma, Mercedes Bratoš stvara svoj već sada prepoznatljiv likovni svijet, nimalo opterećena obiljem mogućih referenci, citata, ili slavnijih prethodnika među hrvatskim slikarima Juga, Dubrovnika i morskih motiva. Usudila bih se predvidjeti ovoj slikarici dobru i kontinuiranu kvalitetu izlagačkih aktivnosti i novih serija slika jer se već sada čini kako posjeduje onu vrlo važnu značajku dobrih slikara: osjećaj za ravnotežu i umjerenost elemenata na slici, odmjerenost slikarske geste i kompozicije, ali i samokontrolu u ideji što bi sve trebalo „nabaciti“ u sliku. U pravom trenutku Mercedes Bratoš osjeća kada je slika dovršena i kada je treba skloniti sa štafelaja, a to vrlo često određuje sudbinu nekog umjetnika.

Komentiraj

FOTO:JOVICA DROBNJAK
PODIJELI
Iva Körbler (Zagreb, 1973), povjesničarka umjetnosti, nezavisna kustosica i urednica Diplomirala povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Osnovnu i srednju muzičku školu „Elly Bašić“ pohađala i završila u Zagrebu. Od 1995. objavljuje tekstove, kritike, intervjue i eseje o modernoj i suvremenoj umjetnosti i arhitekturi u stručnim časopisima i novinama. Od 2001.-2009. urednica za likovnu umjetnost i arhitekturu u časopisu „Vijenac“. Bila je pomoćna suradnica za likovnu umjetnost, arhitekturu i glazbu na „Hrvatskom enciklopedijskom rječniku“ (Novi liber, 2002). Suradnica je Nacionala od 2003.-2007. te od prosinca 2014.