Melisa Skender: “Tijela javne vlasti i dalje značajno otežavaju pristup informacijama građanima”

Pravilna provedba testa razmjernosti i javnog interesa i dalje će biti ključan instrument za osiguranje prava građana na pristup informacijama, a ujedno i jamac drugih zaštićenih prava, zaključak je u srijedu održanog okruglog stola u povodu Međunarodnog dana prava na pristup informacijama.

Na okruglom stolu, u organizaciji Povjerenika za informiranje Zorana Pičuljana, sudjelovali su predstavnici akademske zajednice, Visokog upravnog suda tijela javne vlasti te organizacija civilnoga društva

Uvodno izlaganje održao je profesor Đorđe Gardašević sa zagrebačkog Pravnog fakulteta razlažući načelo testa razmjernosti i javnog interesa s ustavnopravnog aspekta te naglasivši težinu i složenost balansiranja, odnosno vaganja između javnog interesa i potrebe zaštite drugih prava. Istaknuo je da se u suvremenom pravu pristup informacijama sve više kombinira s Ustavom i konvencijski jednako zaštićenim, odnosno „jačim“ pravima, što provedbu testa razmjernosti i javnog interesa čini sve složenijom zadaćom.

Direktorica Direkcije za opće pravne poslove Hrvatske narodne banke (HNB) Nataša Gornik Jakšić prezentirala je praksu HNB-a kao prvostupanjskog tijela u korištenju testa razmjernosti i javnog interesa u slučajevima sanacije banaka te povezanost rješavanja sa strogom i obvezujućom europskom bankarskom regulativom.

Ulogu Povjerenika za informiranje kao žalbenog tijela te najzanimljivije primjere predstavila je voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama u Uredu povjerenika za informiranje  Dubravka Bevandić, posebno se osvrnuvši na još vrlo visok stupanj nepravilnosti u provedbi testa razmjernosti i javnog interesa.

Zamjenica predsjednice Visokog upravnog suda Sanja Otočan osvrnula se na odluke Visokog upravnog suda i Povjerenika za informiranje u slučajevima provedbe testa razmjernosti i javnog interesa posebno naglasivši izrazito mali broj slučajeva u kojima se njihova stajališta razlikuju, što doprinosi kvaliteti primjene prava od strane tijela javne vlasti.

Melisa Skender iz Gonga podsjetila je da tijela javne vlasti i dalje značajno otežavaju pristup informacijama građanima te izrazila bojazan korisnika da će izmjene Zakona o pravu na pristup informacijama otežati dostupnost informacija o raspolaganju javnim sredstvima.

Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko ukazao je na probleme i kontinuirane prepreke s kojima se susreću novinari u dobivanju informacija. Stoga smatra da je jačanje svijesti građana o postojanju institucije Povjerenika za informiranje i jačanje te institucije i dalje ključno u afirmaciji pristupa informacijama i za novinare.

Zaključeno je da brojna tijela javne vlasti i dalje nepravilno provode test razmjernosti i javnog interesa. Naime, kako je istaknuto, Ustavom Republike se jamči pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, ali ne uskraćujući zaštitu drugih legitimnih interesa nužnih u slobodnom i demokratskom društvu, već razmjerno potrebi za ograničenjem u svakom konkretnom slučaju. To testu razmjernosti i javnog interesa, kao instrumentu uspostavljanja ravnoteže između prava na pristup informacijama i prava na njegovo ograničenje, daje posebnu težinu, ali i otvara brojna pitanja u njegovoj provedbi.

Komentiraj