KATARINA ZLATEC

Mekušci ovjekovječeni u bronci

U Malinskoj na otoku Krku u četvrtak, 20. srpnja, bit će na rivi, u obalno-pješačkoj zoni, svečano otvoren tematski park skulptura s motivom glavonožaca (hobotnica, lignji, sipa) u povodu Dana Općine Malinska-Dubašnica. Taj zanimljivi projekt Parka glavonožaca, za koji je angažiran zagrebački akademski kipar Goran Cirkveni, pokrenut je na inicijativu načelnika Roberta Kraljića, nakon obnove parka u Malinskoj.

U izjavi za Nacional, Goran Cirkveni je pojasnio kako je došlo do te suradnje: „Godine 2015. završeni su radovi na obnovi parka u Malinskoj i stvorila se potreba za nekom konkretnom skulpturom. Kako sam već ranije dao lijevati neke radove u Ljevaonici umjetnina ALU-a, primjerice, skulpturu ‘Jato’ za multimedijalni prostor HNB-a u Jurišićevoj u Zagrebu pa skulpturu hobotnice 2006/07. za jednog hvarskog klijenta, tako je šef Ljevaonice ALU-a Željko Mačešić ponudio jednu moju “hobotnicu” izlivenu u bronci kao rješenje za potrebe novog parka. To je prepoznato i prihvaćeno od načelnika općine Malinska-Dubašnica Roberta Kraljića i došlo je do suradnje, odnosno, do realizacije tematskog Parka glavonožaca, koji je započet 2015., a završen 2017. godine.“ Uz skulpture će se postaviti još jedan pano sa zoološkim i morfološkim podacima o svakoj životinji i s tim će panoom park dobiti i potrebnu edukativnu dimenziju. Ujedno, to je i spomen glavonošcima koji su prehranjivali otočko stanovništvo, posebno u ratnim vremenima kad je izlov ribe na otvorenom moru bio zabranjen.

Te su tri skulpture već sada postale svojevrsna atrakcija, jer se turisti pred njima često fotografiraju, što sve pridonosi imidžu mjesta i otoka. „Mislim da je ovakva jedna umjetnička gesta potrebnija nego postavljati skulpture političko-povijesnog karaktera kojih Hrvatska stvarno ima napretek, a strancima ništa ne predstavljaju“, ističe kipar Goran Cirkveni.

Goran Cirkveni također je autor skulpture Nicka Cavea iz 2015. godine u tematskom parku skulptura rock’n’roll zvijezda 20. stoljeća u ulici Pavla Hatza 16 u Zagrebu.

Komentiraj