Medved: “Angažirana tvrtka za postavljanje kontejnerskog naselja u Petrinji”

Načelnik Stožera za otklanjanje posljedica potresa Tomo Medved u utorak je rekao da je angažirana tvrtka koja će danas početi s dobavom materijala i radovima na postavljanju stambeno-poslovnog kontejnerskog naselja u Petrinji. medved je dodao da e Stožer odobrio angažiranje te tvrtke, nakon što je Hrvatska vojska sanirala stanje na zemljištu gdje će biti kontejnersko naselje te su obavljeni svi administrativni i urbanistički planovi.

“Imamo osigurane kontejnere i onog trenutka kad se odrade ovi nužno potrebni radovi bit će postavljeni i kontejneri onako kako smo dogovorili s Gradom Petrinjom”, kazao je potpredsjednik Vlade dodajući da će se na taj način stvoriti preduvjeti da ljudi, koji su u gradu izgubili svoje domove ili su oštećeni i ne mogu u njima boraviti, imaju mogućnost u neposrednoj blizini boraviti u kontejnerima ili mobilnim kućicama.

Najavio je i kako slijede sve administrativne radnje potrebne za uklanjanje objekata koji su stradali u potresu, poglavito onih koji svojom narušenom statikom ugrožavaju sigurnost ljudi. U tom smislu, do kraja ovoga tjedna u taj proces uvest će se tvrtka koja će odmah početi s uklanjanjem tih objekata, odvoženjem materijala na unaprijed definirane lokacije, uz poštivanje zakonskih odredi i izradu elaborata te prikupljanje suglasnosti ako je riječ o privatnim objektima.

 

Komentiraj