Goran Kovacic/PIXSELL

Međunarodni dan šuma upozorio na očuvanje prirodnog bogatstva

 

Međunarodni dan šuma je ponovno upozorio na očuvanje “pluća svijeta” i ovog neprocijenjivo važnog prirodnog bogatstva.

Portal Euronews je pripremio video prilog o jednom šumskom području u Belgiji. Dio šume su napali nametnici, koji se hrane korom drveća. Odlučeno je kako se određen broj smreka mora posjeći.

Ekosustavi u Belgiji snažno trpe posljedice klimatskih promjena, od životinja svih veličina do biljnog svijeta. Na promjene u vegetaciji i staništima životinja posebno utječu sve više temperature, vjetrovi, padaline.

Pošumljavanje novih i starih lokacija te briga o šumama su i dalje glavni način brige za prirodu.

Komentiraj