MARIN ŠKIBOLA: “Političke opcije koje imaju više novca imaju i veći medijski prostor”

U VIII, izbornoj jedinici natječu se i tri nezavisne liste, jedna od njih je i Nezavisna lista Marina Škibole. Ova izborna jedinica obuhvaća područje Istarske i zapadni dio Primorsko-goranske županije, između ostalih tu su gradovi Crikvenica, Rijeka i Opatija.

Škibola je, kao najmlađi zastupnik, odradio mandat u prošlom sazivu Sabora i izborio se za zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom, takozvani Škibolin zakon. Iako je Sud EU-a utvrdio da je ovaj zakon protivan određenim odredbama prava EU-a on je i dalje na snazi i pomogao je velikom broju građana, oštećenika RBA zadruga, različitih kreditnih udruga i drugih financijskih institucija koje nisu poslovale prema zakonima Republike Hrvatske. Škibola smatra da je upravo ovo najveći politički kapital te da će njegov rad građani prepoznati.

Osnovne crte Škibolinog izbornoga programa su – uspostavljanje ekonomskog suvereniteta promjenom uloge Hrvatske narodne banke, ekspanzivna fiskalna politika, smanjenje i ukidanje različitih nepotrebnih nameta i poreza, poticanje proizvodnje i potrošnje, racionalizacija i reforma javne uprave, integriranje malih općina koje nisu samoodržive, široka javna rasprava o uvođenju eura i raspisivanje referenduma te unapređenje sustava cijepljenja.

Treba doći do smjene generacija u politici

“Treba dati priliku mladima. Na mojoj listi su mladi i obrazovani ljudi koji mogu promijeniti Hrvatsku. Do promjene neće doći ako građani ne podrže ovakve opcije. Računamo da će gradovi, posebno Rijeka, prepoznati naše napore, kao i građani koji su bili oštećeni od sumnjivih financijskih institucija.”

Političke opcije koje imaju više novca imaju i veći medijski prostor

“Neovisne liste nemaju veliki financijski kapacitet, nemaju interesno vezanu stranačku mašineriju. Nažalost, nismo ravnopravni i veliki dobivaju veliki medijski  prostor. Mi mali i relativno novi na političkoj sceni moramo se boriti da dobijemo bilo kakav medijski prostor.”

Najviše se borimo za potlačenije u društvu , za ovršene i nezaposlene, za poduzetnike i obrtnike čije je poslovanje ugroženo zbog korone

“Pitanje je kako će se banke postaviti prema ovim skupinama. Bankama ćemo svakako pružati konkretan i vjerodostojan otpor kako bi olakšale pritisak na građane i poduzetnike. Banke su puno zaradile ne ljudima i poduzećima dok je bila dobra ekonomska situacija i sada bi trebale pokazati solidarnost.”

Komentiraj