MARIĆ “Rezultat proračuna za 2018. bit će bolji nego godinu ranije”

HINA / Denis CERIĆ

Ministar financija Zdravko Marić u četvrtak je izjavio da će temeljem preliminarnih podataka rezultat državnog proračuna za 2018. biti još i bolji nego godinu ranije, unatoč tome što se lani proračun odrekao cjelokupnog prihoda od poreza na dohodak.

“Govorim samo o prvoj razini, ne o općoj državi, nego proračunu same države, državnom proračunu. Rezultat je još i bolji nego što je bio prethodne godine. Ukupni rezultat opće države najviše će ovisiti o tome kako će se tretirati protestirana i plaćena jamstva grupacije Uljanik. Zato u ovom trenutku još uvijek ne mogu reći kako smo završili godinu”, istaknuo je ministar financija nakon sjednice Vlade.

Rekao je da će do kraja siječnja imati više saznanja oko rezultata državnog proračuna za 2018., dodavši i da se tijekom veljače skupljaju podaci od svih lokalnih jedinica, a potom Hrvatska narodna banka i Državni zavod za statistiku rade konsolidaciju podataka, a Eurostat će konačne podatke o rezultatu proračuna opće države objaviti krajem travnja.

Prema nacionalnoj metodologiji proračunskog plana, ukupni manjak državnog proračuna u 2017. godini iznosio je 2,3 milijarde kuna ili 0,6 posto BDP-a.  A u proračunu opće države, koji obuhvaća državni proračun, izvanproračunske korisnike, pojedina javna poduzeća i dr. u 2017. je prema europskoj metodologiji, po prvi put ostvaren višak proračuna opće države i to od 2,8 milijardi kuna ili 0,8 posto BDP-a.

Na pitanje novinara što će se dogoditi ako se poništi natječaj za vojne avione i pokrene novi natječaj, odnosno hoće li se u proračunu morati osigurati nova sredstva ili će se koristiti već pripremljeni novac, Marić je rekao da je za prošlu godinu planirano u proračunu oko 350 milijuna kuna za avansno plaćanje.

“Taj novac nije utrošen i on će ostati u proračunu i to se vidi na samoj likvidnosti”, rekao je Marić, Pojasnio je da taj novac 2018. godine niti prema onom originalnom planu i pretpostavkama ne bi utjecao na rezultat proračuna, jer se prema europskoj metodologiji, proračun radi po obračunskom principu, odnosno načelu nastanka događaja. To znači, kazao je, da bi se taj iznos knjižio u rezultat fiskusa, odnosno proračuna onoga časa kada bi ti avioni bili isporučeni i plaćeni.

“Obzirom da sredstva nisu utrošena, ona su u proračunu, nisu preraspodijeljena za nikakvu drugu namjenu”, naglasio je Marić.

Komentiraj