HINA/ Slavko VUKADIN

Marić najavio zakon o reviziji prije ljetne stanke, ostalo definirati samo jednu stvar

Glavni je razlog kašnjenju u prenošenju direktive o reviziji u nacionalno zakonodavstvo, zbog čega je Hrvatska prijavljena Sudu EU-a, u poteškoćama kako definirati ulogu i mjesto neovisnog tijela za nadzor revizorskih društava, a novi zakon bi se barem u prvom čitanju trebao naći pred Saborom prije ljetne stanke, izjavio je u petak u Luxembourgu ministar financija Zdravko Marić.

Europska komisija prijavila je u srijedu Hrvatsku Sudu EU-a zbog nepotpunog prenošenja direktive o reviziji.

Komisija je još u srpnju prošle godine zatražila od Hrvatske da u svoje zakonodavstvo prenese direktivu o reviziji, a u veljači joj je uputila obrazloženo mišljenje. Budući da to nije do sada urodilo plodom, Komisija se odlučila obratiti Sudu EU-a.

Komisija navodi da se pravodobnom i ispravnom primjenom direktive o reviziji potvrđuje i osnažuje zakonodavstvo EU-a o obveznoj reviziji kojim se nastoje ukloniti nedostaci uočeni tijekom posljednje krize.

Marić je rekao da je novi zakon o reviziji već dugo u javnoj raspravi i da je jedina točka koja nije do kraja definirana “situacija i položaj neovisnog tijela koje će biti odgovorno za nadzor revizorskih društava, a koja provode nadzor nad društvima od javnog interesa”.

“Mi smo sada na tragu rješenja. Idućih dana otvorit ćemo dodatnu javnu raspravu i nastojimo to riješiti do ljetne stanke. Ako budemo brzi i efikasni da barem prvo čitanje u Saboru bude prije ljetne stanke, a konačna implementacija na jesen”, rekao je Marić, dodajući da je Komisiji obećao dostaviti kredibilan vremenski okviru u kojem će ta obveza biti ispunjena.

Ministar je pojasnio da tijelo koje će biti odgovorno za nadzor revizorskih društava, budući da mora biti neovisno, ne može biti u Hrvatskoj revizorskoj komori, kao i da je s obzirom na velike razliku u plaćama u državnoj administraciji i privatnom sektoru teško naći odgovarajuće mjesto za takve tijelo. “Ono mora biti izbalansirano, adekvatno pozicionirano i neovisno, a s druge strane mora biti adekvatno ekipirano kako bi moglo isporučivati odgovarajuće rezultate”, kaže ministar.

Na upit bi li hrvatske vlasti ranije reagirale na situaciju u Agrokoru da je novi zakon o reviziji donesen na vrijeme, Marić je rekao da ne bi odgovarao na hipotetska pitanja.

“Ne bih komentirao što bi bilo, kad bi bilo. Ovo je implementacija novih odredbi direktive koje su donesene zbog financijske krize na razini Europske unije. Ali i prije ove direktive, bila je druga s kojom je naš zakon bio u potpunosti usklađen”, rekao je Marić.

Komentiraj