MADJER: Vodi li se politika nestajanja jedinica lokalne samouprave?

FaH

Saborski zastupnik HSS-a Mladen Madjer upozorio je u petak kako se općinama prihod od naknade od rudne rente smanjuje, dok se povećava županijama i državnom proračunu, zapitavši vodi li se time politika nestanka jedinica lokalne samouprave kojima se, kaže, u zadnje vrijeme povećavaju obveze a prihodi ukidaju.

“Cijela porezna reforma zahvaća jedinice regionalne i lokalne samouprave, a porez na dohodak je njihov prihod. No na području RH postoje područja kakvo je i ono koprivničko-križevačke županije, u kojima postoje i drugi značajniji prihodi, a to su prihod od naknade za eksploataciju ugljikovodika, rudne rente koji pune proračune jedinica lokalne samouprave. Iako te jedinice uvelike ovise od njih oni su se značajno smanjili u zadnje vrijeme”, naglasio je Madjer.

Pojasnio je kako je izmjenom uredbe koja to regulira 2009. novčana naknada za tu rentu ostala 3,1 posto s time da se daje u županije 0,16 i državi 0,18 posto. Ostalo je 2,76 jedinicama lokale samouprave.

2011. naknada se povećava na pet posto, a nova raspodjela ide općinama 2,5 posto, županijama jedan, a državi jedan i pol posto. Uredbom 2014. naknada koja je i danas aktualna je povećana na 10 posto no u to je uključeno i umanjenje cijene plina za 50 lipa koju uzima HEP.

“To je realizirano trima vladinim odlukama od kojih je najznačajnija ona kojom je smanjena cijena plina sa 2,20 na 1,70 lipa. Tu se ne radi o naknadi od 10 posto nego o 7,77 posto što u konačnici znači da 2,23 dobivaju općine, 1,55 županije, a 3,85 ide u državni proračun i time HEP na razlici cijene godišnje ima prihod od 300 milijuna kuna na koje se renta ne obračunava”, pojasnio je Madjer.

Predložio je da se naknada za ekspoloataciju poveća sa 10 na 12 posto te da se njezina rspodjela vrši tako da 5 posto ide općini, isto toliko županiji, dok bi u državni proračun trebalo ići 2 posto, te da se uvede naknada za eksploataciju mineralnih sirovina od 50  lipa koliko iznosi umanjenje cijene plina koje preuzima HEP.

Komentiraj