Lovrićev ured tvrdio upravi i roditeljima da nastava kreće u rujnu – obnova tek počela i trajat će šest mjeseci

Sudbina škole Petra Zrinskog dokaz je da Lovrićevo obećanje o početku nastave 1. rujna za sve učenike neće biti ispunjeno. Prema saznanjima Nacionala, Poglavarstvo već dulje zna da učenici te škole neće ući u učionice do obećanog roka, ali je to sve do sada tajilo

Novo zagrebačko poglavarstvo na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem suočilo se već prvog radnog dana s ogromnom neizbježnom zadaćom da provjeri što je dosadašnje poglavarstvo radilo, je li obavilo sve što je obećalo i najavilo te – ako nije – tko je za to kriv. I već prvog dana saznalo se da jedno od velikih, simboličkih obećanja dosadašnjeg poglavarstva nije u potpunosti ispunjeno. Kada je u ožujku prošle godine Zagreb pogodio potres, oštećena su brojna zdanja, pa i brojne zgrade obrazovnog sustava, škole, vrtići i dječji domovi. Tadašnji pročelnik zagrebačkoga Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić tada je odlučno obećao da će sve te oštećene zgrade, osim onih koje su toliko oštećene da će ih biti potrebno srušiti te iznova izgraditi biti sanirane, one lakše oštećene od početka školske godine 2020/2021., a ostale do 1. rujna 2021. godine, odnosno da će đaci i tih škola školsku godinu 2021/2022. započeti u svojim obnovljenim zgradama. To obećanje nije ispunjeno.

Prošlog petka, točno na dan kada je novo poglavarstvo preuzelo upravu Grada, saznalo se da barem jedna od tih škola – a to je Osnovna škola Petar Zrinski U Krajiškoj ulici – neće biti spremna da 1. rujna u nju uđu đaci. Štoviše, saznalo se da je gradsko poglavarstvo već dulje vrijeme znalo da se to neće dogoditi, ali je sve do sada, možda i iz predizbornih razloga, to tajilo i upravi škole, ali i što je puno važnije roditeljima đaka koji su ogorčeni što su tek sada saznali za tu činjenicu. Razlog više za sumnju jest i činjenica da je prošle godine interes za upis djece u prvi razred škole u Krajiškoj bio jako slab, te se odvijao mjesec dana nakon potresa, kada je cijela škola bila iseljena iz zgrade u Krajiškoj, a djeca su bila razmještena u drugim školama. Prvašići su išli u Osnovnu školu Tina Ujevića u Koturaškoj ulici. Očito su se sada uplašili da i ove godine mnogi roditelji neće upisati prvašiće u Krajišku, pa su im stoga možda zatajili to da škola neće biti gotova na obećani datum. Naime, roditelji su kontinuirano bili uvjeravani sve do sada da će škola biti dovršena do 1. rujna, a to piše i na velikoj ploči gradilišta koje je uz tu školu otvoreno. Sudbina škole u Krajiškoj je prvi dokaz da Lovrićevo obećanje neće biti ispunjeno. Lovrić je u međuvremenu dao ostavku i nije odgovorio na Nacionalov poziv, a sad se čeka imenovanje novog pročelnika ili pročelnice koji će morati provjeriti stanje i svih preostalih škola u obnovi jer nije isključeno da možda ima i drugih sličnih primjera. Isto tako, morat će provjeriti i najnoviju tvrdnju da će obnova škole u Krajiškoj biti gotova do početka prosinca.

Ivica Lovrić, donedavni pročelnik gradskog ureda za obrazovanje, obećao je da će sve biti spremno za početak nove školske godine, no u petak, 4. lipnja, Mirjana Jermol, ravnateljica OŠ Petra Zrinskog, roditelje je obavijestila da su tek počeli radovi koji će trajati šest mjeseci. PHOTO: Saša Zinaja/NFOTO

 

U Zagrebu je nakon potresa 22. ožujka 2020. bilo oštećeno 175 objekata škola i vrtića, od ukupno njih 435. Od stotinu tisuća školske djece, nakon potresa u škole nije moglo ući gotovo 50 tisuća školaraca. Gradski ured za obrazovanje odmah je organizirao obnovu i sanaciju brojnih oštećenih školskih objekata, no unatoč tomu neke zgrade su bile u tako teškom stanju da su djeca koja ondje pohađaju nastavu, razmještena u druge, obližnje škole, i to one koje su dotad nastavu imale organiziranu u jednoj, jutarnjoj smjeni.

Lovrić je tada isto tako rekao da će nastava u većini objekata biti spremna do jeseni, što je točno jer je većina zagrebačkih učenika nastavu počela pohađati u rujnu i, evo, uspješno završila školsku godinu u svojim učionicama. Kako se tada moglo čuti, do početka školske godine 2021/2022. – do 1. rujna ove godine – obnovljene će biti i četiri teško oštećene školske zgrade – osnovne škole Petra Zrinskog u Krajiškoj, Vugrovec-Kašina, Miroslava Krleže na Kaptolu te Ivana Merza. Do tog bi datuma trebale biti završene i dvije srednje škole, i to Prva ekonomska škola, Gimnazija Tituša Brezovačkog te Učenički dom Ante Brune Bušića u Gajevoj ulici. Stoga, osim zgrade Gornjogradske gimnazije i Osnovne škole Bukovac koja se gradi nanovo, u svim zagrebačkim školama nastava je trebala započeti 1. rujna. Taj rok komunicira se na stranicama spomenutih škola koje nastavu ne održavaju na svojim lokacijama, to je datum koji je kao službeni rok poslan svim ravnateljima spomenutih škola.

Taj datum predviđenog završetka radova – 1. rujna – bio je iznimno važan za uprave škola, roditelje i učenike. Ne samo zbog činjenice da je to značilo da će nastavu u novoj školskoj godini započeti u svojim učionicama, već i zbog logističkih stvari. Primjerice, većina učenika koja nastavu ne prati u svojim školama putuje školskim autobusima ili ih u druge, privremene, škole voze roditelji. Isto tako, upravo su u tijeku upisi prvašića u sve te škole na drugim lokacijama. Dakle, roditeljima prvašića i svih drugih učenika svih tih škola cijelo vrijeme komunicirao se datum 1. rujna kao datum završetka radova. Međutim, Nacional saznaje da su roditelji djece koja pohađaju Osnovnu školu Petra Zrinskog, i budućih prvašića i starije djece, počeli sumnjati u točnost informacije o datumu završetka radova 1. rujna jer opsežni radovi još nisu završeni. No čak i kad su pitali ravnateljicu ili drugo stručno i nastavno osoblje, jedina službena informacija od Gradskog ureda za obrazovanje koju su oni imali i još uvijek imaju jest da će 1. rujna svi učenici te škole krenuti na nastavu u svoju zgradu u Krajiškoj ulici. Zato su taj datum cijelo vrijeme komunicirali roditeljima jer druge službene informacije iz Grada nije bilo. Kako Nacional saznaje od nekih roditelja učenika Petra Zrinskog, postoji velika vjerojatnost da neki od njih svog budućeg prvašića ne bi upisivali u Petra Zrinskog već u neku drugu školu da su znali da datum završetka radova neće biti 1. rujna, stoga im nije jasno zašto im se nije dala pravovremena i točna informacija.

Osnovna škola Petra Zrinskog u Krajiškoj ulici jedna je od najstarijih škola u Zagrebu, a fotografije od ponedjeljka dokazuju da su radovi u punom jeku.

 

Taj rok od 1. rujna nije se, dakle, ispoštovao kad su u pitanju radovi na zgradi Osnovne škole Petra Zrinskog. Ne bi to bio problem – jer može se dogoditi promjena datuma i “probijaju” se rokovi – da je Gradski ured za obrazovanje na vrijeme tu informaciju o “probijenom” roku za obnovu zgrade škole rekao i vodstvu škole, odnosno ravnateljici. Ona bi onda, kao i nekoliko puta dosad, tu informaciju proslijedila roditeljima. No Gradski ured za obrazovanje ne samo da nije dao informaciju o promjeni roka, već je zapravo Nacional dobio odgovor da nije riječ o 1. rujnu već o posve novom datumu, 21. prosincu 2021. godine. Ono što je neobično jest činjenica da se ovaj konkretan datum nikad nije spomenuo, već se uvijek govorilo o 1. rujnu. Gradski ured za obrazovanje Nacionalu je poslao ovaj odgovor:

“U potresu 22. ožujka 2020. oštećeno je ukupno 175 odgojno-obrazovnih objekata od kojih je obnova u tijeku na njih 13, od čega pet osnovnih škola ( Bukovac, dr. Ivan Merz, Miroslava Krleže, Petra Zrinskog, Vugrovec-Kašina – Vugrovec), sedam srednjih škola (Gornjogradska gimnazija, Gimnazija Tituša Brezovačkog, Prva ekonomska škola, Hotelijersko-turistička škola, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Škola za klasični balet, Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje) te jedan učenički dom (Ante Brune Bušića). Učenici iz 12 spomenutih oštećenih škola koje su u procesu obnove, njih gotovo 6.500, raspoređeni su u 26 drugih škola, a učenici iz oštećenog Učeničkog doma Ante Brune Bušića smješteni su u Učeničkom domu Novi Zagreb. Raspored premještaja učenika javno je objavljen na službenim stranicama Grada Zagreba, a nastavni i odgojno-obrazovni proces se unatoč spomenutim okolnostima tijekom tekuće školske godine odvijao bez poteškoća.

U slučaju da, radi opravdanih razloga, obnova pojedinih odgojno-obrazovnih objekata ne bude završena u predviđenim rokovima, učenici će do završetka obnove njihovih matičnih objekata nastavu pohađati u statički sigurnim objektima, kao što je to bio slučaj i ove nastavne godine. U slučaju Petra Zrinskog, predviđeni rok završetka obnove jest 4. prosinca 2021., a izjave djelatnika škole o procesu obnove koje su navodno izrečene tijekom upisa učenika u prve razrede nismo u mogućnosti komentirati.

Dosad provedena obnova škola i vrtića financirana je isključivo iz proračuna Grada Zagreba, a za nju je izdvojeno nešto više od 140 milijuna kuna. Važno je, međutim, istaknuti da će se obnova potresom oštećenih škola i vrtića sufinancirati iz Fonda solidarnosti Europske unije, a prijave obnove na spomenuti Fond su u tijeku.”

 

Ured za obrazovanje ne samo da nije dao informaciju o promjeni roka, već je zapravo Nacional dobio odgovor da nije riječ o 1. rujnu već o posve novom datumu, 21. prosincu 2021., koji se dosad nije spominjao

 

Mirjana Jermol, ravnateljica Osnovne škole Petra Zrinskog, ostala je iznenađena izmjenom datuma na koji ju je Nacional uputio. Ravnateljica je rekla:

“Dana 2. lipnja 2021. održana je koordinacija na gradilištu Petra Zrinskog s predstavnicima naručitelja, korisnikom, stručnim nadzorom, izvođačima, voditeljem projekta, suradnicima voditelja projekta i projektantom. Gradilište je prijavljeno Sektorima nadzora građenja i inspekcije rada Državnog inspektorata s najavljenim datumom početka izvođenja radova 4. lipnja 2021. Prema potpisanom Ugovoru izvođača i Grada kao naručitelja krajnji rok završetka radova je šest mjeseci. Službenu potvrdu Gradskog ureda za obrazovanje škola još nije dobila. Sve do kraja svibnja u komunikaciji s predstavnicima Grada istican je rok 1. rujna 2021. kao krajnji rok završetka obnove škole. Istu informaciju od predstavnika Grada dobili su svi članovi Vijeća roditelja na posljednjim dvjema sjednicama. Također, na službenim stranicama škole nalaze se informacije o obnovi škole dobivene od Gradskog ureda za obrazovanje. U javnosti i svim medijima predstavnik Grada uvijek je isticao datum 1. rujna 2021. Škola prema roditeljima može komunicirati isključivo službenim podacima: kad je u pitanju obnova škole, podacima dobivenim od osnivača i naručitelja radova. Upisi učenika u prvi razred odvijali su se prije novonastale situacije. Škola će, kao i do sad, roditeljima prenositi aktualne informacije.”

Nakon ovih odgovora očito je samo jedno – Gradski ured nije obavijestio upravu Osnovne škole Petra Zrinskog o tako važnoj stvari kao što je početak školske godine. Svakako nije svejedno hoće li roditelji i djeci znati da će se nastava i dalje održavati na drugim lokacijama, a ne u njihovoj školskoj zgradi. Inače, Osnovna škola Petra Zrinskog prošle je 2020. obilježila 145. godišnjicu rada i djelovanja. Škola je osnovana je davne 1875. u kući tvorničara Hinka Katzea u Ilici 285 te se ubraja u jednu od najstarijih škola grada Zagreba. U nju je bilo upisano 38 učenika i bila je to prva mješovita škola u Zagrebu. Danas je pohađa 400-tinjak učenika koji trenutačno nastavu ne pohađaju u svojim učionicama.

 

‘U javnosti i svim medijima predstavnik Grada uvijek je isticao datum 1. rujna 2021. Škola prema roditeljima može komunicirati isključivo službenim podacima’, kaže Mirjana Jermol, ravnateljica škole

 

Trenutačno se Osnovna škola Petra Zrinskog energično obnavlja, ali je ishod završetka radova neizvjestan. Škola se sastoji od tri povezane zgrade, glavne zgrade koja gleda na ulicu, a na kojoj se radi, nedavno izgrađene sportske dvorane i jedne važne manje zgrade koja se nalazi između njih, te ih spaja, a koja je dosta oštećena i koju treba ukloniti i sagraditi novu. Ta zgrada još nije uklonjena niti sagrađena zamjenska, a to do sada nije urađeno jer to – navodno – koči Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode. Odrađena je prva faza izvedbe kojom su obuhvaćeni pripremni radovi, rušenja i razgradnje, injektiranje na mjestima vidljivih pukotina, geotehnički radovi na ojačanju temelja, radovi na sanaciji i ojačanju temelja, radovi na ojačanju zidova, radovi na ojačanju stropne konstrukcije, jačanje zidova, izrada ulaznog stubišta te demontažni radovi na vodovodu i kanalizaciji. Vrijednost ugovorenih radova te prve faze iznosili su 25 milijuna kuna. Druga faza koja je krenula 4. lipnja obuhvaća sve ostale radovi i opremu do puštanja u uporabu objekta, a procijenjena vrijednost radova druge faze iznosi oko 70 milijuna kuna.

Na stranicama osnovne škole Petra Zrinskog navodi se da je datum završetka radova na obnovi zgrade 1. rujna, a tako stoji i na ploči ispred škole

Komentiraj