Lonjsko polje ugrozila invazivna vrsta prenesena iz Sjeverne Amerike

Čivitnjača, grmolika biljka podrijetlom iz Sjeverne Amerike, proširila se na pet tisuća hektara, odnosno 70 posto travnjaka u Parku prirode Lonjsko polje, čime je ozbiljno ugrožena biljna raznolikost toga zaštićenog područja.

Na dvije tisuće hektara ta je biljna vrsta u potpunosti istisnula ostale biljne vrste ili nad njima dominira, upozoravaju u priopćenju iz tog parka prirode dodajući kako je to utvrđeno nedavnom kartiranjem nešumskih staništa u Lonjskom polju u sklopu projekta SavaTIES. Zahvaljujući tom projektu je u ovom dijelu Europe započela borba s čivitnjačom, agresivnom invazivnom vrstom koja je na naš kontinent donesena kako bi učvršćivala željezničke nasipe, a danas se brzo širi poplavnim vodama i satire autohtoni biljni svijet čime je Lonjsko polje kao retencija u sustavu obrane od poplave, osjetno ugroženo.

“U Parku prirode Lonjsko polje čivitnjača se ubrzano krenula širiti sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća što znači da je lice njegovih travnjaka drastično promijenila u samo 25 godina. Za očuvanje staništa ključno je korištenje zemljišta. Odlazak ljudi iz ruralnih područja, te smanjivanje poljoprivrednih aktivnosti, prije svega stočarenja, za posljedicu imaju zarastanje travnjačkih staništa, a jedna od biljaka koja najbrže buja i uništava autohtonu floru, je upravo čivitnjača“, ističe stručna voditeljica u Parku prirode Lonjsko polje Valerija Hima.

Projektom SavaTIES prate se invazivne vrste u slivu rijeke Save, dakle, od njezina izvora do ušća u Dunav. Uz glavnog partnera, zakladu EuroNatur iz Njemačke, na projektu surađuje osam zaštićenih područja uz Savu iz četiri zemlje, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske. Nakon što je utvrđeno stanje sa čivitnjačom u tim zaštićenim područjima, nastavlja se njezino praćenje te se ispituju različite mogućnosti i načini suzbijanja čivitnjače kako bi se odabrao onaj najučinkovitiji.

Komentiraj