‘Ljudi su izloženiji zračenju mobitela nego baznih stanica’

Boris Drilo, glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije HT-a, govori o testiranju 5G mreže u Hrvatskoj zbog koje je u Novom Zagrebu postavljeno 17 novih postaja

Prvu 5G testnu baznu postaju u Hrvatskoj HT implementirao je još u ožujku 2019., a do danas je implementirao 20 pilot baznih postaja u Samoboru, Osijeku, na Krku i 17 njih u Novom Zagrebu. Tih 17 novih baznih postaja u Novom Zagrebu dolaze kao rezultat velikog ulaganja u mreže i tu je HT jednu softversku funkcionalnost prvi put primijenio u Hrvatskoj i omogućio 5G u 4G frekvencijskom pojasu. Što je to 5G tehnologija, što ona donosi i zbog čega je važna, je li opasna i štetna i trebala li je se bojati za Zagreb News govori inženjer tehnike, član uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije HT-a Boris Drilo.

ZG News: Kada govorimo o 5G tehnologiji, je li ovdje riječ o potpunoj novoj mreži ili o jednom novom načinu komuniciranja mobilnih telefona s mobilnom mrežom i drugim mobilnim uređajima?

Imamo 2G, 3G, 4G mreže, 5G mreža nije principijelno ništa puno drugačija od onoga što se do sada događalo po pitanju evolucije mobilnih tehnologija u posljednjih 20 godina. Ljudi koriste mobilne telefone sve više i više za aplikacije i pristup internetu i potrebne su nam nove tehnologije koje mogu podržati takav rast korištenja. Ono što je novo je kombinacija različitih tehnoloških mehanizama koje su primijenjene na jedan potpuno novi način i koje sada omogućavaju puno veće kapacitete mobilnih mreža.

ZG News: Na području Novog Zagreba HT je omogućio 5G tehnologiju na 17 baznih stanica. Što to točno znači?

Na području Novog Zagreba testiramo 5G tehnologiju u 4G frekvencijskom području. Cilj je ispitati performanse i suživot 4G i 5G tehnologija kao i prvih dostupnih uređaja tj. mobilnih telefona. Za sada su sva testiranja tehničkog karaktera. U trenutku komercijalnog puštanja u rad korisnici će moći

ostvariti brži pristup internetskim servisima u slučaju da imaju 5G mobilni telefon poput primjerice Samsung S20 5G telefona.

ZG News: Kada će cijelo područje Zagreba biti pokriveno 5G mrežom?

Početak komercijalnog rada odredit će HAKOM kao regulator za elektroničke komunikacije. Za očekivati je da će se to dogoditi od 12 do 18 mjeseci. Mi sa svojim aktivnostima osiguravamo preduvjete da Zagreb, kao što je to bio slučaj i do sada, bude jedna od europskih metropola s najkvalitetnijom uslugom mobilnog interneta. Već sada korisnici na području Zagreba na mobilnim mrežama ostvaruju brzine od preko 60 Mbit/s, što je primjerice bolje od Beča gdje su te brzine oko 53 Mbit/s.

ZG News: U dijelu javnosti ima puno straha od 5G mreže, od kuda dolazi taj strah i je li on opravdan?

Strah dolazi od neinformiranosti. Uvijek će biti protivnika razvoja, ali je problematično kada se počnu citirati pseudo-istraživanja umjesto stručnih podataka. Od izuzetne je važnosti da se sve odluke institucija i mišljenja pojedinaca formiraju na osnovu znanstveno dokazanih činjenica, relevantnih istraživanja koje su provele vjerodostojne institucije. Primjerice najnovije preporuke koje je izdala Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP), kao nezavisna i neprofitna organizacija koje se bave dozvoljenim razinama elektromagnetskih polja, što je u najužem fokusu struke i javnosti, pokazuju da ne postoji utemeljenost za njihovo postroživanje, odnosno da 5G s tog aspekta ne predstavlja nikakvu opasnost po zdravlje ljudi.

ZG News: Kako se vrše stručna istraživanja?

Svake godine se na području cijele Hrvatske provodi preko tisuću neovisnih mjerenja razina elektromagnetskih polja u okolini baznih postaja mobilnih mreža HT-a, a rezultati se dostavljaju Ministarstvu zdravstva – sve izmjerene vrijednosti daleko su niže od propisanih graničnih razina. Svjetska zdravstvena organizacija i Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja kontinuirano pregledavaju važeće pragove za mobilne komunikacije i potvrdili su da je korištenje mobilne tehnologije sigurno ako se te vrijednosti poštuju. U tom neionizirajućem zračenju ili neionizirajućoj radijaciji operiraju mobilne mreže, a tu je i sunčeva svjetlost. Zračenja koja su štetna su zračenja s izrazito visokim frekvencijama kao što su kozmičke zrake, rendgenske zrake, gama zrake ili zaista jako niske frekvencije poput ultraljubičastih. Neionizirajuće zračenje je sigurno, nije dokazano da je štetno, ono ne mijenja tkivo, ne djeluje na strukturu ćelije, na molekule, na DNA, ne mijenja strukturu organizma i njegovo funkcioniranje.

ZG News: Jeste li naišli na otpor građana Novog Zagreba, znaju li građani da se u njihovoj blizini nalazi 17 5G baznih stanica?

Broj baznih stanica koje se postavljaju na nekom području rezultat je, u prvom redu, potrebe za osiguranjem kapaciteta koji će korisnicima omogućiti pristup uslugama. Stoga je logično i očekivati da u gušće naseljenom području postoji potreba i za većom gustoćom baznih stanica. Broj i gustoću baznih stanica ne treba dovoditi u linearnu vezu s povećanjem razine elektromagnetskog polja u promatranom području s obzirom na to da se područje pokrivanja pojedine bazne stanice formira tako da se usmjerava i ograničava na točno određenu zonu. Korisnici su puno više izloženi zračenju mobilnih telefona, a njihovo zračenje je manje ako je broj baznih stanica veći. Znači ako želite da imate dobru mobilnu uslugu, da možete naručiti taksi, pogledati vremensku prognozu ili kontaktirati nekoga i željeti biti izloženi niskom zračenju onda vam je u interesu da broj baznih stanica bude veći, a ne manji.

Komentiraj