Željko Badurina

LIKOVNO POVEĆALO: Ljekoviti svijet humora i groteske Željka Badurine

Jedan od duhovitijih umjetnika srednje generacije danas je, bez sumnje, Željko Badurina. U svojim radovima oštro komentira društvenu, kulturnu i političku patologiju, ludost današnjeg društva prezentira kroz satiru, parodiju, farsu, vodvilj i grotesku, u tradiciji najboljih satiričara 20. stoljeća.

Njegova nova izložba u zagrebačkoj Galeriji Forum, nazvana „Lajk end šer“, referira se na umjetnikovu aktivnost na društvenim mrežama, gdje preko svoje Facebook stranice tematizira različite fenomene iz recentne hrvatske umjetnosti, života, konzumerističkog kič društva, masovnih medija, ali i estradizacije domaće političke scene i novih političkih „selebritija“ koji nas svakodnevno maltretiraju. Ta faza u Badurininu opusu traje u kontinuitetu od 2012., od kada umjetnik redovito na svoj Facebook zid stavlja fotomontaže i kritičko-duhovite intervencije, koje danas već prati širi kulturni krug.

Željko Badurina (Zagreb, 1966.) diplomirao je na grafičkom odjelu na ALU u Zagrebu u klasi prof. Miroslava Šuteja, koji mu je prenio zaigrani umjetnički svjetonazor. Badurina je dobitnik Nagrade Gradskog ureda za kulturu na Trećem hrvatskom trijenalu grafike 2003. te Nagrade HDLU– a za najbolju izložbu 2013. Jedini je domaći umjetnik koji je nakon grupe Gorgona i Josipa Vanište nastavio razvijati ideju mail-arta, kada je između 2005. i 2012. kontinuirano kreirao i slao na brojne adrese preko dvije stotine razglednica koje su bile oblikovane na tragu nadrealizma, fotomontaže, simulacije prizora, kao kritičko-duhoviti komentari aktualnih zbivanja u hrvatskoj i svjetskoj umjetnosti, koje je umjetnik nazvao post-art.

Ono po čemu je Željko Badurina sasvim netipičan umjetnik u recentnom domaćem umjetničkom miljeu jest hrabrost da se ne prilagodi općem trendu tzv. visokoparne, hiperintelektualne post-konceptualne umjetnosti, u kojoj nema mjesta humoru, groteski, satiri i gegovima, uz tek pokoju dopuštenu dozu autoironije. Badurina oštro kroz svoje fotomontaže s Facebooka progovara o ideologijama današnjeg društva koje nas dave i upliću nam se u život, ali to radi pomoću humora i smijeha, bez lažne pretencioznosti i dosade. Izložba u galeriji Forum – u kojoj je postavljen izbor Badurininih Facebook radova (2012. – 2015.) u formi printa, uz još neke ranije crteže, intervencije, ready-made objekte i videoradove – može se preporučiti da se lakše nosite sa stvarnošću, da se nekim pojavama u našem društvu na glas nasmijete i zaključite da suvisla umjetnost ipak liječi.

Komentiraj