Robert Anić / Pixell

Lex Mitsubishi: Novi diplomatski skandal Vlade

JAPANSKI VELEPOSLANIK u Hrvatskoj Keiji Ide poslao je premijeru Zoranu Milanoviću, ali i japanskoj vladi pismo u kojem ih upozorava na sumnju da je Carinska uprava namjerno zabranila isporuku Mitsubishi vozila za MUP

Japanski ambasador u Hrvatskoj, Keiji Ide, poslao je prije nekoliko tjedana dramatično pismo premijeru Zoranu Milanoviću u kojem ga je informirao o, u najmanju ruku, čudnom ponašanju i sumnji u korupciju vodećih ljudi Ministarstva financija i djelatnika Carinske uprave. Japanski ambasador obratio se Milanoviću kako bi pokušao zaštititi poslovne interese japanskog proizvođača automobila marke Mitsubishi, jer sumnja da se jedna dobro organizirana interesna grupacija uspjela neformalno povezati s djelatnicima Carinske uprave, uz čiju pomoć radi nezakonit utjecaj na procese javne nabave, što nije limitirano samo na štetu uvoznika Mitsubishi vozila u Hrvatskoj. Aferu je japanski ambasador nazvao lex Mitsubishi.

Upućeni diplomatski izvori tvrde da je Milanović sa svojim suradnicima zasad sva upozorenja ignorirao. Isti izvori tvrde da se Milanović postavio kao i više puta u sličnim situacijama. Nakon što je čuo za problem, proslijedio ga je svojim suradnicima na nižim razinama, a oni su ga potom delegirali na još niže razine, gdje su japanskog ambasadora doslovce izvrijeđali, tvrdeći da se radi o kompliciranoj materiji koju on, valjda, ne može razumjeti. U tom kolopletu delegiranja, usput su plasirane priče o povjerenju koje je ukazano suradnicima na nižim razinama, čija se stručnost ne propituje. Drugim riječima, javno se plasiraju tvrdnje da u Hrvatskoj nema tolerancije prema korupciji i nema povratka na staro, a istodobno se ignoriraju diplomatska upozorenja o vrlo ozbiljnim i čvrsto argumentiranim sumnjama na korupciju u strukturama državne uprave.

AKO JE VJEROVATI UPUĆENIM STRANIM POSLOVNIM I DIPLOMATSKIM IZVORIMA, korupcija je u Hrvatskoj zapravo dodatno evoluirala. Ako su točni navodi u brojnim pisanim upozorenjima koja su dostupna Nacionalu, sumnjive sprege nekih poslovnih interesnih grupacija i pojedinaca unutar Carinske uprave, sada se pokrivaju neustavnim promjenama pojedinih pravilnika, čime se arbitrarnom nezakonitom ponašanju formalno kreira zakonsko pokriće. Potom se neustavno kreirani pravilnici koriste kao pravno pokriće za obračun s tvrtkama koje u javnim nadmetanjima navodno ostvaruju nezakoniti probitak, pokušavajući ponuditi što je nižu moguću cijenu.

  • NAKON ŠTO JE UVOZNIK Mitsubishija pobijedio na natječaju, Carinska uprava prvo je nad njim provela nadzor, potom promijenila pravilnik i neustavno retroaktivno pokušala zabraniti isporuku vozila MUP-u

Japanski ambasador o konkretnom slučaju informirao je japansku vladu, ali i kompletni diplomatski zbor u Hrvatskoj te je 4. rujna organizirao sastanak predstavnika svih ambasada u Hrvatskoj, gdje su predstavnici brojnih ambasada ostali doslovce bez riječi kada su saznali što se događa.

Sve je zapravo počelo prošle jeseni, kada je MUP 30. listopada objavio da je LMG Autokuća, inače ekskluzivni uvoznik Mitsubishi vozila za Hrvatsku, bila najpovoljniji ponuđač na natječaju za nabavu 028/SFF-14 Motorna vozila Grupa 3 terenska vozila. Tvrdi se da je riječ o javnoj nabavi vrijednoj dvadesetak milijuna kuna.

Nedugo potom se tvrtka Hidraulika promet žalila na tu odluku Državnoj komisiji za nadzor javne nabave, što je odbačeno po svim žalbenim navodima. Potom su 13. siječnja MUP i LMG autokuća potpisali Ugovor za nabavu vozila. Svega dva tjedna kasnije, 26. siječnja 2015., Carinska uprava – Područni carinski ured Zagreb – Carinski ured Zagreb II – Služba za nadzor donosi odluku o poreznom nadzoru tvrtke LMG Autokuća. Tvrdi se da se nadzor provodio samo po pitanju automobila koje je LMG Autokuća trebala isporučiti MUP-u. Tijekom provođenja nadzora LMG Autokuća dostavila je Carinskoj upravi sve tražene dokumente i očitovanja. U pismu koje je japanski ambasador poslao premijeru Milanoviću, navodi se da je potom Carinski ured Zagreb II sačinio zapisnik u kojem je utvrdio ispravnost poslovanja LMG Autokuće, koji se prezentirao djelatniku te tvrtke. U istom pismu tvrdi se da je taj zapisnik povučen prije nego što ga je potpisala komisija, i to zbog pritiska s viših razina unutar Carinske uprave. U pismu se navodi da je potom 18. ožujka po hitnom postupku donesen Pravilnik o dopuni Pravilnika o Posebnom porezu na motorna vozila. U njemu je napravljena ključna, po svemu sudeći neustavna, korekcija spomenutog pravilnika, koja glasi: “Ako su proizvođač, predstavnički ured i trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj Središnjem uredu dostavili obavijest o preporučenoj prodajnoj cijeni bez iskazanoga posebnog poreza novog motornog vozila određene marke, tipa, varijante i trgovačkog naziva, u kojoj je prodajna cijena iskazana u manjem iznosu od one koja se razumno može postići na hrvatskom tržištu ili su dostavljeni podaci o tipu, varijanti i trgovačkom nazivu koji ne predstavljaju proizvođačevu uobičajenu ponudu ili ako se osnovano može zaključiti da je prodajna cijena iskazana u manjem iznosu kako bi se ostvario nedopušteni probitak u sudjelovanju na javnom natječaju, flotnoj prodaji ili sl., Carinska uprava će utvrditi preporučenu cijenu takvog motornog vozila procjenom, uzimajući u obzir cijene drugih motornih vozila istog proizvođača, predstavničkog ureda i trgovca koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj te cijene istog ili sličnog motornog vozila u drugim zemljama članicama Europske unije, te će se smatrati da takav proizvođač, predstavnički ured i trgovac netočno obračunava posebni porez. Ova odredba se primjenjuje i na sva motorna vozila koja se prodaju na temelju preporučene prodajne cijene dostavljene Središnjem uredu prije stupanja na snagu ovoga stavka.”

Japanski ambasador u pismu premijeru Milanoviću napisao je da je svega desetak dana kasnije, 1. travnja 2015., carinska služba izdala zabranu isporuke vozila koja su predmet poreznog nadzora, odnosno, vozila za MUP, i to bez navođenja zakonske osnove. LMG Autokuća 23. travnja 2015. podnijela je prigovor protiv zabrane isporuke vozila MUP-u, nakon čega carinska služba tu zabranu već sljedećeg dana povlači. Nije prošlo ni tjedan dana, a carinska služba proširila je svoj interes za LMG Autokuću. Carinska služba 30. travnja 2015. proširuje mjere poreznog nadzora na isporuke vozila po javnim nabavama za HAKOM i HOPS, koje su u cijelosti realizirane i fakturirane u 2014. Mjesec i pol dana kasnije carinska služba dostavlja Zapisnik o provedenom nadzoru, navodeći da LMG Autokuća nije pravilno iskazala poseban porez na promet motornih vozila te da, sukladno tomu, nije pravilno izračunala PDV. Pozvali su se na sporni Pravilnik o dopuni Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila.

  • VELEPOSLANIK KEIJI IDE organizirao je 4. rujna sastanak predstavnika svih veleposlanstava u Hrvatskoj koji su ostali bez riječi kad su saznali kako se želi uništiti tvrtku koja je za MUP dala najpovoljniju ponudu

PREDSTAVNICI LMG AUTOKUĆE 17. lipnja 2015. mailom su zatražili sastanak s ravnateljem Carinske uprave Zlatkom Grabarom i pomoćnikom ravnatelja Sektora za posebne poreze i trošarine Marijom Demirovićem, a u cilju mirnog razrješenja nastale situacije i osobnog ukazivanja na navedene probleme s kojima su se suočili. Grabar je poziv na sastanak ignorirao, a Demirović se s njima odbio sastati. Potom su predstavnici LMG Autokuće 23. lipnja 2015. na spomenuti zapisnik podnijeli prigovor putem odvjetničke kuće, a potom su 10. srpnja Visokom upravnom sudu uputili zahtjev za ocjenu zakonitosti sporne promjene pravilnika, na temelju kojeg Carinska uprava praktički želi utjecati na ishod nekoliko javnih nabava i to tako da se izaberu ponuđači koji su ponudili veću cijenu od LMG Autokuće. Odvjetnička kuća taj zahtjev argumentirala je na deset stranica teksta. Među ostalim, u zahtjevu je napisano:

“Pobijanu odredbu podnositelj osobito nalazi nezakonitom u dijelu kojim je propisano da se odredba primjenjuje i na sva motorna vozila koja se prodaju na temelju preporučene prodajne cijene dostavljene Središnjem uredu prije stupanja na snagu ovog stavka. Odredbom članka 90. Stavka 4. Ustava RH propisano je kako propisi tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje. Budući da opći akti i drugi propisi moraju biti u suglasnosti sa zakonom i Ustavom, podnositelj smatra da je retroaktivnim propisivanjem primjene Dopune Pravilnika povrijeđeno zakonom dano ovlaštenje za donošenje općeg akta, kao i Ustavom propisana zabrana retroaktivnosti propisa tijela koja imaju javne ovlasti. Ustav također posebnu pozornost posvećuje zaštiti temeljnih gospodarskih prava i sloboda. Prema odredbi čl. 49. Ustava, poduzetnička i tržišna sloboda temelj je gospodarskog ustroja Republike Hrvatske, a država je dužna osigurati svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Tog načela dužan je pridržavati se svaki građanin Republike Hrvatske, a poglavito ministar financija kao državni dužnosnik Republike Hrvatske.”

POBIJANA ODREDBA PREDSTAVLJA nedopušten zahvat u tržište motornih vozila jer daje ovlast Carinskoj upravi da arbitrarno utvrđuje preporučenu cijenu motornog vozila samostalnom procjenom i k tome još na temelju nejasnih kriterija. Osim toga, pobijana odredba je ujedno i nejasna, budući da ne daje transparentnu osnovu na temelju koje Carinska uprava utvrđuje “cijenu koja se razumno može postići na hrvatskom tržištu”.

Visoki upravni sud do zaključenja ovog teksta nije donio ocjenu zakonitosti tog akta te je postupak i dalje u tijeku. LMG Autokuća o svemu je informirala Ministarstvo gospodarstva i Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja te od njih zatražila odgovore na brojna pitanja povezana s ovim slučajem. Do zaključenja ovog teksta nikakav odgovor nisu dobili. U slučaj se uključila i Hrvatska gospodarska komora, kao i Hrvatska udruga poslodavaca. Ni oni nisu dobili nikakve suvisle odgovore na postavljena pitanja vezana uz spornu promjenu Pravilnika.

Zbog svega toga japanski ambasador u obraćanju premijeru Milanoviću napisao je da je iz predočene kronologije događanja jasno da je porezni nadzor Carine uveden odmah i neposredno nakon potpisivanja Ugovora o nabavi vozila za MUP i odbijanja žalbe tvrtke Hidraulika promet d.o.o. kao dodatnog pritiska na LMG Autokuću. Japanski ambasador napisao je Milanoviću i sljedeće: “Mjere nadzora su u Odluci o nadzoru navedene općenito, iako su se carinski službenici usmjerili isključivo na vozila koja su predmet natječaja s MUP-om. Carinska uprava potencira donošenje Pravilnika o dopunama Pravilnika o Porezu na promet motornih vozila čije odredbe nisu u skladu s propisima o slobodnom tržišnom natjecanju i slobodnom formiranju cijena te Zakonom o PPMV-u i Ustavom RH, a koji se slobodno može nazvati lex Mitsubishi. Donošenjem Pravilnika o dopuni Pravilnika o PPMV, Carinska služba, usred provedbe mjera carinskog nadzora, što je nedopustivo, retroaktivno pokušava stvoriti osnove kako bi Mitsubishi Motors Co. i njegova zastupnika u Hrvatskoj LMG Autokuću d.o.o. onemogućila u legalnoj tržišnoj utakmici, a potencijalno za račun drugoga. U duhu zaključaka s vašeg lipanjskog posjeta Japanu, molimo vašu pomoć u promicanju slobodnog i ravnopravnog pristupa Mitsubishi Motors Co. na hrvatskom tržištu, što uključuje pravo na slobodno formiranje cijena.”

  • U ŽALBI VISOKOM UPRAVNOM SUDU predstavnici Mitsubishija praktički tvrde da Carinska uprava želi utjecati na ishod više javnih nabava i to tako da izabere ponudu koja je skuplja od njihove

Japanski ambasador više puta slao je pisma i premijeru Milanoviću i ministru financija Borisu Lalovcu. Nakon što je zatražio sastanak s Lalovcem, ministar ga je uputio na svog pomoćnika i ravnatelja Carinske uprave Zlatka Grabara, s kojim se sastao koncem kolovoza. Na taj problem potpredsjednicu Vlade Vesnu Pusić još 10. srpnja u Dubrovniku upozorio je zamjenik ministra vanjskih poslova Japana Kentaro Sonoura. Nije bilo rezultata, kao i nakon što je japansko ministarstvo vanjskih poslova 12. rujna zatražilo od Mire Martinec, hrvatske ambasadorice u Japanu, da se taj problem žurno riješi.

UNATOČ SVEMU NAVEDENOM, nikakvih reakcija na ta upozorenja nije bilo. Sporni je pravilnik i dalje na snazi, a ovih dana očekuje se da Carinska uprava napiše koliku kaznu namjerava odmjeriti LMG Autokući zato što se na temelju retroaktivne primjene spornog pravilnika zaključilo da je ta tvrtka počinila prekršaj. Inozemni poslovni izvori sumnjaju da se tom kaznom namjerava ukloniti hrvatskog zastupnika Mitsubishija iz tržišne utakmice. Kazna će se, bude li izrečena, morati platiti, a tek potom kažnjena tvrtka može dugotrajnim sudskim putem tražiti povrat novca. Zbog svega navedenoga, japanski poslovni izvori tvrde da se u diplomatskim krugovima u Hrvatskoj počinje sve više sumnjati da su tvrdnje premijera Milanovića o nultoj toleranciji Hrvatske spram korupcije zapravo isprazne floskule.

Komentiraj