Nacional i PIXSELL

‘LEX MITSUBISHI’: Ministarstvo financija priznalo da u Hrvatskoj vladaju bezakonje i korupcija

Ministarstvo financija prihvatilo je prigovor tvrtke LMG Autokuća iz Zagreba koja se žalila na nelogične i neustavne poteze Carinske uprave, što je uzrokovalo energični angažman japanskog ambasadora u Hrvatskoj još u rujnu 2015.

Nedavnim rješenjem Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija, u kojem se prihvaćaju žalba i prigovor tvrtke LMG Autokuća iz Zagreba na nelogične i neustavne poteze Carinske uprave kojima je, kako tvrde u toj tvrtki, teško oštećena, po svoj prilici završena je više od 20 mjeseci duga pravna zavrzlama koja se pretvorila u prvoklasni diplomatski skandal. Spomenuto rješenje Ministarstva financija Nacionalu je stiglo iz veleposlanstva Japana. Nacional je još u rujnu prošle godine o cijelom slučaju pisao i upozoravao na sumnjive postupke Carinske uprave, odnosno Carinskog ureda Zagreb.

U POPRATNOM PISMU KOJE JE STIGLO NA ADRESU NACIONALOVE REDAKCIJE, japanski veleposlanik Keiji Ide izražava zahvalnost što je upravo Nacional objavom priče o slučaju pomogao u poboljšanju uvjeta poslovanja u Hrvatskoj. No tek je s promjenom vladajuće političke strukture došlo do obrata i najave primjerenog raspleta priče koja je ostavila ružnu mrlju na vjerodostojnosti Hrvatske kao pravne države. Spomenutim rješenjem Ministarstva financija ispravljen je pogrešni obračun posebnog poreza na motorna vozila i PDV-a iz 2015. za ukupno 67 terenskih automobila marke Mitsubishi koje je tvrtka LMG Autokuća početkom prošle godine trebala isporučiti MUP-u. No osim formalne ispravke pogrešno obračunatog poreza, rješenjem je Ministarstvo financija zapravo priznalo da je u postupanju Carinskog ureda Zagreb bilo niz nezakonitosti i povreda zakona, zbog kojih je Hrvatskoj nanesena šteta i zbog kojih je pred čitavim diplomatskim korom Hrvatska prikazana kao zemlja u kojoj – suprotno lijepim riječima političara i obećanjima s vrha vlasti – caruju bezakonje, korupcija i samovolja pojedinih državnih institucija.

  • MINISTARSTVO FINANCIJA ispravilo je pogrešni obračun posebnog poreza na motorna vozila i PDV-a za ukupno 67 terenskih automobila marke Mitsubishi koje je LMG Autokuća trebala isporučiti MUP-u

MINISTARSTVO FINANCIJA u potpunosti je prihvatilo žalbu koju je 23. rujna prošle godine uložila LMG Autokuća posredstvom odvjetnika i u kojoj se usprotivila ranije donesenim odlukama Carinskog ureda Zagreb. U rješenju se priznaje da je spomenuti ured “pogrešno i nepotpuno utvrdio činjenično stanje, pogrešno primijenio materijalno pravo, da je rješenje (o naplati posebnog poreza na motorna vozila i PDV-a) doneseno izvan zakonskog roka, da s poreznim obveznikom nije obavljen zaključni razgovor o ishodu poreznog nadzora, da su u ranijem rješenju navedeni pogrešni modeli automobila koji su bili predmet postupka javne nabave, da je pogrešno primijenjen propis o utvrđivanju osnovice i obračuna posebnog poreza na motorna vozila i PDV-a te da je povrijeđeno pravno načelo zabrane retroaktivne primjene propisa prilikom primjene odredaba Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila, kao i temeljno načelo o slobodi tržišnog natjecanja”. Istim rješenjem određeno je da LMG Autokuća na spornih 67 terenskih vozila marke Mitsubishi (modeli Pajero, Ouutlander i L-200) nabavljenih za potrebe MUP-a na temelju legalno provedenog javnog natječaja iz 2014., mora platiti značajno manje iznose poreza na motorna vozila i PDV-a te umanjene kamate obračunate zbog nepravodobno plaćenog poreza.

PRIČA O SUMNJIVIM RABOTAMA U CARINSKOJ UPRAVI otkrivena je sredinom 2014. kada je MUP objavio postupak javne nabave nekoliko desetaka terenskih vozila vrijedan više od 20 milijuna kuna. Na natječaju je kao najbolji ponuđač odabrana LMG Autokuća Zagreb, koja je ponudila najpovoljnije cijene za 67 vozila marke Mitsubishi, a rezultati natječaja objavljeni su krajem listopada iste godine. MUP i LMG Autokuća su 13. siječnja 2015. potpisali Ugovor o nabavi vozila, a samo dva tjedna kasnije, krajem siječnja iste godine, Carinska uprava, odnosno njezin Područni carinski ured Zagreb (Carinski ured Zagreb II, Služba za nadzor) donosi odluku o poreznom nadzoru tvrtke LMG Autokuća i to samo dokumentacije vezane uz nabavu automobila koje je LMG Autokuća trebala isporučiti MUP-u. LMG Autokuća je Carinskoj upravi dostavila sve tražene dokumente, nakon čega je Carinski ured Zagreb II utvrdio ispravnost poslovanja LMG Autokuće. O tome je načinjen zapisnik koji je tada dan na uvid predstavniku LMG Autokuće. No isti zapisnik bez objašnjenja je povučen prije nego što ga je odobrila nadležna komisija, a Nacionalu je iz neslužbenih izvora potvrđeno da je povlačenje dokumenta uslijedilo zbog pritiska s viših razina unutar Carinske uprave i to vjerojatno nakon intervencija tadašnjeg političkog vodstva MUP-a.

  • PRIČA O SUMNJIVIM RABOTAMA u Carinskoj upravi otkrivena je sredinom 2014. kada je MUP objavio postupak javne nabave nekoliko desetaka terenskih vozila, vrijedan više od 20 milijuna kuna

KRATKO NAKON TOGA, već sredinom ožujka, Carinska uprava po hitnom postupku donosi Pravilnik o dopuni Pravilnika o Posebnom porezu na motorna vozila, u kojem je načinjena zakonski sporna korekcija koja se odnosi na procjenu visine poreza na motorna vozila. Slobodnim rječnikom kazano, Carinska uprava je novim, dopunjenim pravilnikom odredila da u slučajevima kada prodavač/isporučitelj/zastupnik/uvoznik tijekom postupka javne nabave u svojoj ponudi istakne nižu cijenu od “one koja se razumno može postići na hrvatskom tržištu ili cijena ne predstavljaju proizvođačevu uobičajenu ponudu ili je prodajna cijena iskazana u manjem iznosu kako bi se ostvario nedopušteni probitak u sudjelovanju na javnom natječaju”, tada će Carinska uprava na temelju prikupljenih informacija o cijenama sličnih proizvoda od drugih trgovaca/zastupnika/uvoznika u Hrvatskoj i EU procijeniti stvarnu vrijednost proizvoda (automobila) te će smatrati da je tvrtka koja je ponudila proizvod na natječaju krivo obračunala porez na motorna vozila i PDV. Ili, pojednostavljeno rečeno, ako ponuđač na natječaju istakne nižu cijenu od uobičajene za taj proizvod (npr. zbog rabata ili odričući se dijela provizije) kako bi bio konkurentan i povoljniji od ostalih ponuđača, Carinska uprava smatrat će da je spomenuti ponuđač prevario državu obračunavši niži porez. Uz sve navedeno, spomenuti Pravilnik nalaže da se odredba ima primijeniti retrogradno, odnosno i na natječaje raspisane prije donošenja sporne odredbe.

Desetak dana nakon toga, 1. travnja, Carinska uprava donosi odluku o zabrani isporuke Mitsubishijevih vozila (vozila koja su predmet poreznog nadzora) MUP-u i to bez relevantnog pravnog objašnjenja, na što se LMG Autokuća žalila te je Carinska uprava velikom brzinom, već idućeg dana nakon uručene žalbe, odluku povukla i dozvolila isporuku. No odmah nakon toga je u LMG Autokuću uputila novu poreznu inspekciju, koja je ovoga puta “pročešljala” ranije isporuke vozila na temelju dvaju provedenih javnih natječaja iz 2014. za dvije državne institucije. Nakon obavljenog poreznog nadzora, LMG Autokući stiže Zapisnik o poreznom nadzoru u kojem se navodi da je, na temelju spornog Pravilnika o dopuni Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (koji se sada već posve očito protuzakonito primjenjuje retrogradno), porezna inspekcija utvrdila da je LMG Autokuća krivo obračunala porez na motorna vozila i PDV u spomenutim isporukama. Sva nastojanja predstavnika tvrtke da ishode sastanak s ravnateljem Carinske uprave Zlatkom Grabarom kako bi riješili spor, ne uspijevaju, nakon čega LMG Autokuća u lipnju podnosi prigovor na zapisnik. No nisu stali na tome. U srpnju su Visokom upravnom sudu uputili zahtjev za ocjenom zakonitosti sporne promjene Pravilnika, konstatirajući u zahtjevu, koji je njihova odvjetnička kuća obrazložila na desetak stranica teksta, kako je nesumnjiva namjera Carinske uprave da utječe na ishod nekolicine javnih nabava i to tako da se izaberu ponuđači koji su ponudili veću cijenu od LMG Autokuće kako bi njihovu tvrtku izbacili iz sustava javne nabave. “Pobijana odredba predstavlja nedopušten zahvat u tržište motornih vozila jer daje ovlast Carinskoj upravi da arbitrarno utvrđuje preporučenu cijenu motornog vozila samostalnom procjenom i k tome još na temelju nejasnih kriterija. Osim toga, pobijana odredba je ujedno i nejasna, budući da ne daje transparentnu osnovu na temelju koje Carinska uprava utvrđuje ‘cijenu koja se razumno može postići na hrvatskom tržištu’”, navela je LMG Autokuća u zahtjevu za ocjenom zakonitosti. Tvrtka je potom o cijelom slučaju alarmirala i Ministarstvo gospodarstva, Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja, Hrvatsku gospodarsku komoru i Hrvatsku udrugu poslodavaca. Zanimljivo je pritom da je, nakon žalbe LMG Autokuće, Carinska uprava, odnosno Područni ured u Zagrebu, odlukom iz veljače ove godine kao odgovorom na žalbu, pokušala opravdati sporno rješenje iz rujna prethodne godine, svodeći čitav slučaj tek na “pogrešku u pisanju”, odnosno na činjenicu da su u ranijem rješenju navedeni samo pogrešni modeli automobila koji su bili predmet postupka javne nabave. No Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija odbacio je i tu odluku kao neosnovanu, nabrojavši – uz taj – i sve ostale propuste koje je carinska uprava načinila tijekom postupka carinskog nadzora.

  • OGORČENI VELEPOSLANIK IDE je o svemu izvijestio vladu u Tokiju, ali i kompletan diplomatski zbor u Hrvatskoj koji je upoznat sa sumnjivim, nezakonitim i samovoljnim postupanjem Carinske uprave

U CIJELI SLUČAJ SE U LJETO 2015. UMIJEŠALA I DIPLOMACIJA pa je skandal u diplomatskim krugovima dobio posprdni nadimak “Lex Mitsubishi”. Japanski veleposlanik u Zagrebu Keiji Ide je, ogorčen postupanjem jedne državne institucije prema hrvatskom zastupniku japanskog proizvođača čiji su automobili na temelju javno i legalno provedenog postupka javne nabave trebali biti isporučeni hrvatskom MUP-u, ali i očito sumnjivim radnjama poteklima iz ureda Carinske uprave, tadašnjem premijeru Zoranu Milanoviću poslao pismo u kojem ga upozorava na sumnjive odluke i sporne postupke Carinskog ureda Zagreb te na moguće nezakonite utjecaje na proces javne nabave iza kojega je, prema njegovu mišljenju, stajala određena grupa osoba koja je u bliskoj suradnji s pojedincima iz carinske uprave željela spriječiti isporuku Mitsubishijevih vozila, a u korist druge, nepoznate tvrtke. Pritom se, upozorio je, neustavnim promjenama pravilnika nastoji stvoriti zakonsko pokriće za nezakonite radnje unutar Carinske uprave. Veleposlanik Ide je u pismu naveo da su “odredbe Pravilnika o dopunama Pravilnika o Porezu na promet motornih vozila suprotne propisima o slobodnom tržišnom natjecanju i slobodnom formiranju cijena” te je premijera upozorio da “Carinska služba, usred provedbe mjera carinskog nadzora, što je nedopustivo, retroaktivno pokušava stvoriti osnove kako bi Mitsubishi Motors Co. i njegova zastupnika u Hrvatskoj LMG Autokuću, onemogućila u legalnoj tržišnoj utakmici, a potencijalno za račun drugoga”. No Milanović je pismo upozorenja japanskog veleposlanika ignorirao i problem proslijedio na niže razine, uputivši ga na niže rangirane državne službenike, čime je neprilično uvrijedio japanskog diplomatskog predstavnika. Ogorčeni veleposlanik Ide je o svemu izvijestio vladu u Tokiju, ali i kompletan diplomatski zbor u Hrvatskoj koji je upoznat ne samo sa sumnjivim, nezakonitim i samovoljnim postupanjem Carinske uprave, već i s ignoriranjem cijelog slučaja od strane najvišeg političkog vrha. Diplomatsku “packu” od zamjenika ministra vanjskih poslova Japana Kentaroa Sonoura zbog istog slučaja je u srpnju prošle godine na sastanku u Dubrovniku dobila i tadašnja ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić, a u rujnu je hrvatskoj veleposlanici u Japanu Miri Martinec uručen demarš japanskog ministarstva vanjskih poslova u kojem se od Hrvatske traži hitno rješavanje slučaja. Ništa od toga nije urodilo plodom i najava rješenja tog slučaja počela se nazirati tek nakon smjene vlasti.

Tom odlukom Ministarstva financija ispravlja se nepravda nanesena tvrtki LMG Autokuća od strane Carinskog ureda Zagreb, ali se i otvara prostor da aktualno vodstvo policije i državnog odvjetništva istraži tko su bili pojedinci iz vrha Carinske uprave i MUP-a koji su tu prvorazrednu aferu tijekom premijerskog mandata Zorana Milanovića pozadinski iskreirali i za čiji račun su to učinili.

Komentiraj