“Kulturno nasljeđe otoka Krka” najbolji inovativni projekt u turizmu

hina

Projekt “Kulturno nasljeđe otoka Krka”, koji je Turistička zajednica otoka Krka osmislila u suradnji s Centrom za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci dobitnik je nacionalne godišnje nagrade  “Simply the Best” u kategoriji Inovativni projekt u turizmu koju dodjeljuje Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA) i turistički časopis Way to Croatia.

“Kulturno nasljeđe otoka Krka” je projekt digitalne multimedijalne karte kulturne baštine toga otoka. Obrađeni su razdoblje antike, povijesni gradovi, kašteli, središta glagoljske baštine te sjedišta knezova Frankopana.

Pretraživanje obuhvaća 50-ak kataloških jedinica u kategorijama kao što su arheološki ostaci, crkve, samostani, utvrde te opis mjesta u kojima se lokaliteti nalaze . Posebno je obrađena povijest otoka Krka te karta otoka označena lokalitetima koji se mogu pretraživati.

Iz Turističke zajednice otoka Krka napominju da je izradom digitalne karte objedinjena vrijedna kulturno-povijesna baština otoka Krka te da se kulturnim sadržajima čuva i oplemenjuje kulturni identiteta Krka.

Projekt Kulturno nasljeđe otoka Krka dio je aktivnosti koji je Turistička zajednica toka Krka provela u skladu sa smjernicama Strategije razvoja turizma otoka Krka do 2020, a njeni predstavnici će preuzeti nagradu na 19. međunarodnoj poslovno-turističkoj burzi PUT koja će se održati u Splitu od 15. od 17. studenog.

Komentiraj