‘Krugovi u krugu’ Vasilija Kandinskog – harmonija svemira

Za ruskog slikara Vasilija Kandinskog krug u većini osnovnih oblika ima simbolični univerzalni značaj. Za njega je “krug sinteza najvećih suprotnosti” i on kombinira koncentričnost i ekscentričnost u jednom obliku, te u ravnoteži. U pismu iz 1931. godine, ističe da su ‘Krugovi u krugu’ iz 1923. godine njegova prva slika koja donosi temu krugova u prvi plan. Ova slika se danas nalazi u muzeju umjetnosti u Philadelphiji.

Na slici ‘Krugovi u krugu’ Vasilij Kandinski pokazuje svoj prepoznatljiv stil iz ranih 1920-ih godina, kada je počeo predavati na Bauhausu u njemačkom Wiemaru. U tom periodu on odustaje od spontanog slikarskog stila i dolazi do apstraktnih geometrijskih kompozicija koje kasnije dosljedno razvija. Gusti crni krug okružuje dvadeset šest preklopljenih krugova različitih veličina i boja, a mnogi od njih su presječeni pravim crnim linijama. Dvije trake, plave i žute boje, protežu se od kutova ka vrhu slike, mijenjajući boje u krugovima gdje se preklapaju. Iako se slika ‘Krugovi u krugu’ razlikuje od slika Vasilija Kandinskog toga razdoblja, ova slika odražava nastavak njegovog uvjerenja da izvjesne boje i oblici označavaju emocije koje mogu biti kodirane i kombinirane u jednu cjelinu, odražavajući harmoniju svemira.

Kandinski je rođen 1866. a umro je 13. prosinca 1944. godine.

Komentiraj