KRIVA JE POŠTA Nema stegovnog postupka protiv suca Turudića

Vrhovni sud RH objavio je kako neće pokrenuti stegovni postupak protiv predsjednika Županijskog suda Ivana Turudića, piše Dnevnik.hr.

U priopćenju navode kako je činjenica da je Turudić vozio prebrzo, ali da je za to propisno kažnjen. Kaznu i troškove postupka je platio.

Navodi se i kako u spisu predmeta nema dokaza da je Turudić sprečavao policiju u obavljanju posla te da ga policija ni ne tereti za taj prekršaj. Na snimci se vidi samo kako ga policijsko vozilo prati, ali ne daje svjetlosne signale.

U spisu se ne vidi, piše u priopćenju, ni da je Turudić ometao postupak ili onemogućavao rad suda jer je sud mogao, a tako je i postupio, donijeti odluku i bez njegove nazočnosti.

U priopćenju se navodi i kako je sud četiri puta zvao Turudića.

Objašnjava se kako se prema Prekršajnom zakonu pozivi strankama mogu slati i poštom “sa strogo i jasno određenim pravilima koja ne poznaju termin kojeg u konkretnoj situaciji koristi pošta “obaviješten – nije tražio”.

“Na taj način pošta postupa protivno odredbi čl. 38 Zakona o poštanskim uslugama gdje je vrlo jasno propisano da je pošta dužna postupati po odredbama posebnog zakona kada je uručenje pošiljaka takvim zakonom drugačije uređeno od uredbi Zakona o poštasnkim uslugama”, stoji u odluci Vrhovnog suda.

Navodi se i da se Turudić nije koristio niti nedozvoljenim sredstvima te da nepristupanje sudu nije za njega imalo štetne posljedice jer je osuđen i odgovarajuće sankcioniran.

Stoga predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa misli da ne postoje činjenice koje koje predstavljaju osnovanu sumnu da je Ivan Turudić počinio stegovno djelo nanošenja štete ugledu suda i sudačke djelatnosti.

Komentiraj