Krah obnove potresom oštećenih škola u Zagrebu

Mnogi đaci od jeseni neće moći pohađati svoje škole unatoč obećanjima prethodne uprave koja je tajila pravo stanje radova na obnovi

Novo zagrebačko poglavarstvo suočilo se već prvog dana s ogromnom neizbježnom zadaćom da provjeri što je dosadašnje poglavarstvo radilo, je li obavilo sve što je obećalo i najavilo te – ako nije – tko je za to kriv. I već prvog dana saznalo se da jedno od velikih, simboličkih obećanja dosadašnjeg poglavarstva nije u potpunosti ispunjeno. Kada je u ožujku prošle godine Zagreb pogodio potres, oštećena su brojna zdanja, pa i brojne zgrade obrazovnog sustava, škole, vrtići i dječji domovi. Tadašnji pročelnik zagrebačkoga Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić tada je odlučno obećao da će sve te oštećene zgrade, osim onih koje su toliko oštećene da će ih biti potrebno srušiti te iznova izgraditi biti sanirane, one lakše oštećene od početka školske godine 2020/2021., a ostale do 1. rujna 2021. godine, odnosno da će đaci i tih škola školsku godinu 2021/2022. započeti u svojim obnovljenim zgradama. To obećanje nije ispunjeno.
Prošlog petka, točno na dan kada je novo poglavarstvo preuzelo upravu Grada, saznalo se da barem jedna od tih škola – a to je Osnovna škola Petra Zrinskog i Krajiškoj ulici – neće biti spremna da 1. rujna u nju uđu đaci. Štoviše, saznalo se da je gradsko poglavarstvo već dulje vrijeme znalo da se to neće dogoditi, ali je sve do sada, možda i iz predizbornih razloga, to tajilo i upravi škole, ali i što je puno važnije roditeljima đaka koji su ogorčeni što su tek sada saznali za tu činjenicu. Naime, bili su kontinuirano uvjeravani sve do sada da će škola biti dovršena do 1. rujna, a to piše i na velikoj tabli gradilišta koje je uz tu školu otvoreno. Sudbina škole u Krajiškoj je prvi dokaz da Lovrićevo obećanje neće biti ispunjeno. Lovrić je u međuvremenu dao ostavku, a sad se čeka imenovanje novog pročelnika ili pročelnice koji će morati provjeriti stanje i svih preostalih škola u obnovi jer nije isključeno da možda ima i drugih sličnih primjera. Isto tako, morat će provjeriti i najnoviju tvrdnju da će obnova škole u Krajiškoj biti gotova do početka prosinca.
U Zagrebu je nakon potresa 22. ožujka 2020. bilo oštećeno 175 objekata škola i vrtića, od ukupno njih 435. Od stotinu tisuća školske djece, nakon potresa u škole nije moglo ući gotovo 50 tisuća školaraca. Gradski ured za obrazovanje odmah je organizirao obnovu i sanaciju brojnih oštećenih školskih objekata, no unatoč tomu neke zgrade su bile u tako teškom stanju da su djeca koja ondje pohađaju nastavu, razmještena u druge, obližnje škole, i to one koje su dotad nastavu imale organiziranu u jednoj, jutarnjoj smjeni.
Lovrić je tada isto tako rekao da će nastava u većini objekata biti spremna do jeseni, što je točno jer je većina zagrebačkih učenika nastavu počela pohađati u rujnu i, evo, uspješno završila školsku godinu u svojim učionicama. Kako se tada moglo čuti, do početka školske godine 2021/2022. – do 1. rujna ove godine – obnovljene će biti i četiri teško oštećene školske zgrade — osnovne škole Petra Zrinskog u Krajiškoj, Vugrovec-Kašina, Miroslava Krleže na Kaptolu te Ivana Merza. Do tog bi datuma trebale biti završene i dvije srednje škole, i to Prva ekonomska škola, Gimnazija Tituša Brezovačkog te Učenički dom Ante Brune Bušića u Gajevoj ulici. Stoga, osim zgrade Gornjogradske gimnazije i Osnovne škole Bukovac koja se gradi nanovo, u svim zagrebačkim školama nastava je trebala započeti 1. rujna. Taj rok komunicira se na stranicama spomenutih škola koje nastavu ne održavaju na svojim lokacijama, to je datum koji je kao službeni rok poslan svim ravnateljima spomenutih škola.
Taj datum predviđenog završetka radova – 1. rujna – bio je iznimno važan za uprave škola, roditelje i učenike. Ne samo zbog činjenice da je to značilo da će nastavu u novoj školskoj godini započeti u svojim učionicama, već i zbog logističkih stvari. Primjerice, većina učenika koja nastavu ne prati u svojim školama putuje školskim autobusima ili ih u druge, privremene, škole voze roditelji. Isto tako, upravo su u tijeku upisi prvašića u sve te škole na drugim lokacijama. Dakle, roditeljima prvašića i svih drugih učenika svih tih škola cijelo vrijeme komunicirao se datum 1. rujna kao datum završetka radova.
Međutim, ZG News saznaje da su roditelji djece koja pohađaju Osnovnu školu Petra Zrinskog, i budućih prvašića i starije djece, počeli sumnjati u točnost informacije o datumu završetka radova 1. rujna jer opsežni radovi još nisu završeni. No čak i kad su pitali ravnateljicu ili drugo stručno i nastavno osoblje, jedina službena informacija od Gradskog ureda za obrazovanje koju su oni imali i još uvijek imaju jest da će 1. rujna svi učenici te škole krenuti na nastavu u svoju zgradu u Krajiškoj ulici. Zato su taj datum cijelo vrijeme komunicirali roditeljima jer druge službene informacije iz Grada nije bilo.
Taj rok od 1. rujna nije se, dakle, ispoštovao kad su u pitanju radovi na zgradi Osnovne škole Petra Zrinskog. Ne bi to bio problem – jer može se dogoditi promjena datuma i probijaju se rokovi – da je Gradski ured za obrazovanje na vrijeme tu informaciju o probijenom roku za obnovu zgrade škole rekao i vodstvu škole, odnosno ravnateljici. Ona bi onda, kao i nekoliko puta dosad, tu informaciju proslijedila roditeljima. No Gradski ured za obrazovanje ne samo da nije dao informaciju o promjeni roka, već je zapravo ZG News dobio odgovor da nije riječ o 1. rujnu već o posve novom datumu, 21. prosincu 2021. godine. Ono što je neobično jest činjenica da se ovaj konkretan datum nikad nije spomenuo, već se uvijek govorilo o 1. rujnu. Nakon svega očito je samo jedno — Gradski ured nije obavijestio upravu Osnovne škole Petra Zrinskog o tako važnoj stvari kao što je početak školske godine.

Komentiraj