Kostrena je općina s najvišim indeksom razvijenosti u Republici Hrvatskoj

facebook.com

Financijska agencija objavila je rezultate o poslovanju poduzetnika u 2015. godini koji imaju sjedište u gradovima i općinama s najvišim indeksom razvijenosti u Republici Hrvatskoj.

Od 556 gradova i općina, njih 26 svrstano je u najvišu skupinu s indeksom razvijenosti većim od 125 %. U najboljoj skupini po indeksu razvijenosti, uz deset gradova, nalazi se i 16 općina.

Najveći indeks razvijenosti od 153.55 % ima Općina Kostrena, dok Grad Zagreb u kojem sjedište ima preko 35 000 poduzetnika ima indeks razvijenosti 139.8%.

Od pozitivnog trenda kretanja stanovništva, do obrazovanosti, stopi nezaposlenosti od 11.7% te iznosu dohotka po glavi stanovnika od 35 472 kune i proračunskim prihodima od 55.3 milijuna kuna, Kostrena značajno nadilazi nacionalni prosjek. Tome treba pridodati i brojne nadstandarde u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi koji Kostrenu čine jednim od najpoželjnijih mjesta za život u Hrvatskoj.

Bez obzira na dobre pokazatelje, Općina Kostrena se vrlo aktivno bavi poticanjem poduzetništva i stvaranjem pozitivnog okruženja za ulagače, svjesna da je održivi gospodarski razvoj temeljni preduvjet dugoročnog razvoja, otvaranja novih radnih mjesta, realizacije planiranih projekata i unapređenja kvalitete života mještana.

Obzirom na to da se na području Kostrene nalaze INA – Rafinerija nafte Rijeka i Brodogradilište Viktor Lenac, najznačajnije gospodarske grane su industrija prerade nafte, naftnih derivata i remontno brodogradilište. Iako su ta dva gospodarska subjekta i najzaslužnija za ovakve financijske rezultate, Kostrena je zahvaljujući poticajnoj poduzetničkoj klimi sjedište sve većem broju poslovnih subjekata iz ostalih gospodarskih grana među kojima je najdominantnija uslužna djelatnost. Na području Općine registrirana su 323 poslovna subjekta, a njihov broj je u neprestanom porastu, posebno u segmentu turističke ponude.

Tako je uz prošlogodišnje priznanje Instituta za javne financije za transparentnost kao i statusa općine koja je prva provela proceduru stjecanja odobrenja Agencije za investicije i konkurentnost za projekt javno-privatnog partnerstva u javnoj rasvjeti, u Kostrenu stigla i ova dobra vijest koja pokazuje da se Kostrena razvija u dobrom smjeru.

[fbcomments width="100%" count="off" num="9" countmsg=""]