EPA/Patrick Seeger

KONFERENCIJA U BRUXELLESU Komisija priprema sljedeće korake prema europskom stupu socijalnih prava

U ponedjeljak se u Bruxellesu održava konferencija na viosokoj rauini na kojoj Europska komisija priprema sljedeće korake prema europskom stupu socijalnih prava. Također, Eurostat je objavio kako se državni dug u europodručju smanjio se na 90,1 posto BDP-a, u području EU28 na 83,3 posto BDP-a, a desezonirani državni deficit u europodručju povećao se na 1,7 posto BDP‑a, u području EU28 na 1,9 posto BDP-a.

Komisija priprema sljedeće korake prema europskom stupu socijalnih prava

Današnjom konferencijom na visokoj razini u Bruxellesu Europska komisija poduzima sljedeće korake prema uspostavi europskog stupa socijalnih prava. Više od 600 sudionika iz tijela država članica, institucija EU-a, socijalnih partnera i civilnog društva, uključujući više od 20 nacionalnih ministara i nekoliko članova Kolegija povjerenika, raspravlja o rezultatima javnog savjetovanja o europskom stupu socijalnih prava. Predsjednik Jean-Claude Juncker danas je najavio da će detaljniji prijedlozi biti dostupni uskoro. Ujedno je najavio da će Komisija i švedski premijer Stefan Löfven biti domaćin „socijalnog sastanka na vrhu za pravedno zapošljavanje i rast” koji će se održati 17. studenoga 2017. u Göteborgu.

Predsjednik Jean-Claude Juncker izjavio je: „Od početka svojeg mandata jasno sam dao do znanja da želim jaču socijalnu Europu. Poduzeli smo važne prve korake u tom smjeru. Ova će godina biti od ključne važnosti. Nakon opširnih javnih savjetovanja vrijeme je za uspostavu europskog stupa socijalnih prava. Sastanak na vrhu o socijalnim pitanjima koji će se održati u Švedskoj pomoći će nam da dobijemo zamah te će socijalna pitanja biti stavljena gdje im je i mjesto: na vrh dnevnog reda u Europi.” Premijer Stefan Löfven izjavio je: „U ovim teškim trenucima moramo pokazati da možemo postići rezultate vidljive u svakodnevnom životu ljudi. Svima bi nam prioritet trebala biti jača socijalna Europa s pravednim uvjetima rada, učinkovitim tržištima rada i snažnim socijalnim dijalogom. Vjerujem da na sastanku na vrhu u studenome možemo poduzeti važne korake prema ostvarenju tog cilja.”

Komisija je prošle godine organizirala opsežno javno savjetovanje te je primljeno više od 16 000 doprinosa. Današnjim se raspravama taj proces završava te će one pomoći Komisiji da pripremi svoj prijedlog o stupu socijalnih prava koji se očekuje u ožujku. Na sastanku na vrhu u studenome ključnim će se dionicima omogućiti da raspravljaju o političkim prioritetima i inicijativama utvrđenima na europskoj razini te da razmotre načine na koje Europska unija, države članice i socijalni partneri na svim razinama mogu ostvariti zajedničke gospodarske i socijalne prioritete. Cilj je okupiti čelnike država ili vlada, socijalne partnere i druge ključne dionike kako bi zajedno promicali pravedno zapošljavanje i rast. Dodatne informacije dostupne su u uvodnom govoru povjerenice za zapošljavanje i socijalna pitanja Marianne Thyssen, u priopćenju za medije i na web-mjestu o europskom stupu socijalnih prava.

EUROSTAT: usporedba drugog i trećeg tromjesečja 2016. – državni dug u europodručju smanjio se na 90,1 posto BDP-a, u području EU28 na 83,3 posto BDP-a

Krajem trećeg tromjesečja 2016. omjer državnog duga i BDP-a u europodručju (EA19) iznosio je 90,1 posto, dok je na kraju drugog tromjesečja 2016. taj omjer iznosio 91,2 posto. U području EU28 omjer se smanjio s 84,2 posto na 83,3 posto. U usporedbi s trećim tromjesečjem 2015. omjer državnog duga i BDP-a smanjio se i u europodručju (s 91,5 posto na 90,1 posto) i u području EU28 (s 85,9 posto na 83,3 posto). Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

EUROSTAT: desezonirani državni deficit u europodručju povećao se na 1,7 posto BDP‑a, u području EU28 na 1,9 posto BDP-a

U trećem tromjesečju 2016. desezonirani omjer deficita opće države i BDP-a u europodručju (EA19) iznosio je 1,7 posto, što je povećanje u odnosu na 1,5 posto u drugom tromjesečju 2016. U području EU28 omjer deficita i BDP-a iznosio je 1,9 posto, što je neznatno više u odnosu na 1,8 posto u prethodnom tromjesečju. Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

Komentiraj