Koalicija ‘Možemo’ jedina rodno paritetna, žene nose liste u šest jedinica

Zeleno lijeva koalicija Možemo vjerojatno je jedina od 192 prijavljene izborne liste u svih jedanaest izbornih jedinica kandidirala podjednak broj žena i muškaraca, s tim da žene nose njihove liste u više od polovine izbornih jedinica.

Liste Možemo potpuno su rodno uravnotežene: 75 je žena i 75 muškaraca, a žene nose liste u šest izbornih jedinica: Nataša Hlaban u trećoj, Danijela Dolenec u šestoj, Rada Borić u sedmoj, Katarina Peović u osmoj, Atana Grbić-Martinović u devetoj i Tamara Visković u desetoj izbornoj jedinici.

Predsjednica Državnog izbornog povjerenstva (DIP) Ana Lovrin podsjetila je kako su na ovim, kao i svim drugih izborima, na većini lista podzastupljene žene. Ipak, na kandidacijskim listama za predstojeće izbore zabilježena je rijetka i neobična iznimka, da su na nekim listama podzastupljeni muškarci.

Lovrin je objasnila da će protiv lista koje nisu poštovale Zakon o ravnopravnosti spolova biti podneseni prekršajni nalozi, što znači da bi liste prekršitelja mogle platiti pedeset tisuća kuna kazne.

Komentiraj