Kljunasti ješci sve su aktivniji, stiglo im je proljeće

Screenshot YouTube

Kljunasti ješci dolaskom toplijeg vremena postaju sve aktivniji i kreću u potragu za hranom.

Ova vrsta je raširena na području Nove Gvineje, Australije i Tasmanije. Tijekom zime i niskih temperatura ove životinje hiberniraju.

Njihova prehrana uključuje insekte, gujavice, mrave, termite, bobice, gomolje i malo korijenje. Dugačkim i ljepljivim jezicima najčešće traže termite i mrave u svojim divljim staništima.

Prepoznatljivi su i plašljivi, jer su slični ježevima. Jedno od glavnih obilježja je izdužen oblik njuške ili rila. Krzno im je smeđkasto, a ponekad može biti i duže od bodlji.

Glavne podvrste su kratkonosi kljunati ježak (Tachyglossus aculeatus) i dugonosi kljunati ježak (Zaglossus bruijni).

Komentiraj