Klijenti OTP banke obratite pozornost, zbog uvođenja eura stižu velike promjene na vaše kartice, kredite, račune

Još nas nekoliko mjeseci dijeli od uvođenja eura s kojim dolaze i brojne promjene.

S dolaskom eura najviše nedoumica imaju bankovni klijenti koji imaju više kunskih i deviznih računa. Pitaju se dokad će moći mijenjati gotovinu u kunama, kakvi će im biti limiti, što će biti s kunskim kreditima i općenito što moraju poduzeti da bi uvođenja eura dočekali spremni.

OTP banka radi pravodobnog informiranja svojih klijenata poslala je na kućne i email adrese opsežan vodič koji sadrži općenite informacije o uvođenju eura, te obavijesti o tome što će im se mijenjati kod pojedinih usluga.

Preračunavanje iz kuna u eure će biti bez naknade

Iznosi će se preračunavati prema fiksnom tečaju konverzije te prema pravilima preračunavanja i zaokruživanja koja su određena člankom 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. (matematičko pravilo zaokruživanja u odnosu na treću decimalu – druga decimala dobivena primjenom fiksnog tečaja zaokružuje se prema trećoj decimali).

Koja su pravila preračunavanja ugovora o depozitima, kreditima i drugim novčanim iskazima vrijednost?

Preračunavanje će se raditi prema pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz članka 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Sukladno navedenom, primjenjujemo matematičko pravilo zaokruživanja u odnosu na treću decimalu – druga decimala dobivena primjenom fiksnog tečaja i zaokruživanje prema trećoj decimali.

Također, Zakonom o uvođenju eura je definirano da potrošač ne smije biti u financijski nepovoljnijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden te je zabranjeno neopravdano podizanje cijena roba i usluga.

Dvojno iskazivanje cijena

Dvojno iskazivanje cijena znači da su vrijednosti robe, usluga i drugih novčanih iskaza istodobno istaknute i u kunama i u eurima.

OTP banka d.d. je s dvojnim iskazivanjem započela 5. rujna 2022. Dvojno iskazivanje prestaje 12 mjeseci od dana uvođenja eura. Ovi datumi i razdoblja su definirani čl. 43 Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Sve banke u Hrvatskoj su, prema čl. 46 Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, za vrijeme dvojnog iskazivanja dužne istaknuti iznose u kunama i u eurima.

Bitne informacije koje se moraju dvojno iskazivati se nalaze kod:

– tarife naknada (popis iznosa naknada): sve naknade

– izvješća o stanju i prometu na transakcijskom računu: ako je račun do dana uvođenja bio kunski, (1) početno i završno stanje računa te (2) iznos prekoračenja se moraju dvojno iskazati.

– internetskog i mobilnog bankarstva za transakcijski račun: ako je račun do dana uvođenja bio kunski, (1) stanje računa, (2) iznos prekoračenja ili raspoloživog stanja se moraju dvojno iskazati na najmanje jednom izborniku ili ekranu s prikazom o računu.

– bankomata: (1) predefinirani iznosi na ekranu kod isplate gotovine, (2) stanje računa kod upita u stanje ako postoji na ekranu i ispisu se moraju dvojno iskazati. Ovo vrijedi pod uvjetom da se gotovina isplaćuje klijentu čiji račun vodi vlasnik ili korisnik bankomata.

– ugovora o potrošačkom kreditu u kunama: ako je odobren ili se nudi prije dana uvođenja eura, (1) ukupan iznos kredita te (2) iznos obroka ili anuiteta u otplatnom planu/ Europskom standardiziranom informativnom obrascu (ESIS)/ drugom propisanom obrascu kojim se potrošaču daju informacije prije sklapanja ugovora o kreditu se moraju dvojno iskazati

– godišnje obavijesti o stanju kredita u kunama: (1) stanje nedospjelog dugovanja i (2) dospjelo, a neplaćeno dugovanje se moraju dvojno iskazati

– godišnje obavijesti o stanju depozita u kunama: (1) stanje depozita se mora dvojno iskazati

Ulagatelji u investicijske fondove OTP Investa, čija je valuta kuna — OTP Indeksni fond i OTP start fond, informaciju o cijeni će moći vidjeti i u kunama i u eurima. Cijene i vrijednost svojih udjela će moći vidjeti putem (1) internetskog bankarstva, (2) mobilnog bankarstva ili (3) u bilo kojoj našoj poslovnici.

Dvojni optjecaj

Dvojni optjecaj se odnosi na razdoblje u kojem će se istovremeno koristiti i kune i euri kod novčanih transakcija. Ono će trajati 14 dana o datuma uvođenja eura. Preciznije — počinje danom uvođenja eura (1. siječnja 2023.) u 00:00 sati i završava s četrnaestim danom u 24:00.

Za vrijeme dvojnog optjecaja, potrošači će moći plaćati i kunama i eurima, a trgovci i drugi pravni subjekti bit će dužni ostatak novca vratiti isključivo u eurima.

Tijekom trajanja dvojnog optjecaja, primatelj plaćanja u jednoj transakciji može prihvatiti najviše pedeset kovanica ili novčanica kune. Pri tome mora primjenjivati propise o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji se odnose na ograničenja naplate ili plaćanja u gotovini.
Zamjena gotovine u kunama za gotovinu u eurima

Što se tiče kovanica kune, njih ćete u HNB-u moći zamijeniti tri godine od dana uvođenja eura, dok ćete novčanice kune moći uvijek zamijeniti.

Svoje kune ćete bez naknade još moći zamijeniti u svim bankama, Fini te u Hrvatskoj pošti.

PROMJENE VEZANE ZA RAČUNE OTP BANKE

Kunski račun

Stanje na Vašem kunskom računu će se samo preračunati prema fiksnom tečaju konverzije te prema pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Neće se mijenjati IBAN (eng. International Bank Account Number) i ostali proizvodi vezani uz Vaš račun (paketi, trajni nalozi, korištenje mobilnog i internetskog bankarstva, kartice i ostali proizvodi).

Kunski i euro račun istog IBAN-a

– Ako imate kunski i euro račun istog IBAN-a, oni će se spojiti u jedan račun u eurima. Stanje računa u kunama će se preračunati prema fiksnom tečaju konverzije te prema pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

– Identična ovlaštenja za raspolaganje po računu (kuna/euro) prenijet će se na spojeni euro račun.

Ovlaštenja za raspolaganje po računu koja nisu identična za račune u kunama i račune u eurima (npr. različiti punomoćnici) neće se prenijeti na spojeni račun. Ako imate ovakvu situaciju s ovlaštenjima već smo Vam poslali obavijest s uputama kako regulirati ovlaštenja.

– Ako imate debitnu karticu samo za jedan od računa (kuna/euro) koji se spajaju, ona će nastaviti vrijediti i ako imate samo jedan od računa.

– U slučaju da imate debitne kartice za oba računa (kuna/euro) koje koristite, ostat će Vam vrijediti samo ona kartica koju češće koristite. Ako u 2022. godini niste koristili niti jednu karticu za provođenje elektroničkih transakcija (bankomat, internetska plaćanja, POS plaćanja itd.) zadržat će se kartica izvornog kunskog računa.

– Ako imate karticu za račun u eurima koja se može koristiti samo za šalterske transakcije (nije posve funkcionalna), nakon uvođenja eura ćete je moći koristiti i za elektroničke transakcije. Za nju možete zatražiti novi PIN bez naknade. Ovo vrijedi ako kartici nije istekao rok važenja. U tom slučaju možete zatražiti novu karticu, također bez ikakve naknade.

Dopušteno prekoračenje

Iznos dopuštenog prekoračenja po računu će se samo preračunati te ćete ga moći koristiti na računu u eurima. Preračunavanje se radi prema fiksnom tečaju konverzije te prema pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Iznos prekoračenja koji ste u tom trenutku iskoristili će se također preračunati u eure i prenijeti na račun u eurima.

– Ako na kunskom računu koristite prekoračenje, nakon spajanja eurskog i kunskog računa u jedan račun u eurima, sredstva s eurskog računa će se umanjiti za iznos korištenog prekoračenja na računu u kunama.

– Ako ne želite da Vam se nakon spajanja računa iz eurskih sredstava naplati i smanji iznos korištenog prekoračenja, možete otvoriti besplatni dodatni račun u euru na koji ćete prenijeti eurska sredstva i na spojenom eurskom računu nastaviti koristiti prekoračenje na isti način kako ga i sada koristite na kunskom računu.

Trajni nalozi

Trenutni trajni nalozi će se samo preračunati prema fiksnom tečaju konverzije te prema pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Oni će se ubuduće naplaćivati s računa u eurima.

Trajni nalozi koje ste imali ugovorene za prijenose s kunskog na euro račun (ili obrnuto) istog IBAN-a, neće se prenositi na euro račun.

Oročenja

Kunska oročenja će se samo preračunati prema fiksnom tečaju konverzije te prema pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Ona će nakon preračunavanja dospijevati na račun u eurima. Neće se mijenjati ugovoreni uvjeti (ročnost, kamatna stopa, frekvencija pripisa kamate). Ako kod nas imate račun u kunama ili eurima, imate pravo zatvoriti jedan ili više takvih računa bez naknade i prenijeti sredstva na drugi račun kod nas. Ovo možete napraviti u roku od 60 dana od dana uvođenja eura. Račun na koji ćete prenijeti svoja sredstva možete sami odabrati.
Nalozi za plaćanje u kuni, koji su zadani prije dana uvođenja eura

Nalozi za plaćanje koji su nam (1) dostavljeni i zaprimljeni prije, a (2) treba ih izvršiti nakon uvođenja eura, bit će automatski preračunati prema fiksnom tečaju konverzije te prema pravilima preračunavanja i zaokruživanja. Ovo automatsko preračunavanje će trajati do šest mjeseci nakon uvođenja eura.
Kartice

Nakon preračunavanja, kreditne, charge, prepaid kartice i karticu na rate možete nastaviti koristiti kao i do sada.

Limiti i iznosi revolving kredita

– Limiti potrošnje charge kartica i iznosi revolving kredita će se samo preračunati prema fiksnom tečaju konverzije te prema pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

– Limit ukupne potrošnje kartice Visa Classic na rate će i dalje biti jednak iznosu dopuštenog prekoračenja na tekućem računu.

– Sve standardne dnevne limite možete pogledati na www.otpbanka.hr i u bilo kojoj našoj poslovnici.

– Privremeni dnevni limiti će se preračunati prema fiksnom tečaju konverzije te prema pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Baze za podjelu transakcija

Baze za podjelu transakcija karticom Visa Classic na rate će umjesto 200, 300, 500 i 1.000 kuna od 1. siječnja 2023. iznositi 25, 40, 65 i 130 eura.

Minimalni iznos za otplatu revolving kredita

Standardni minimalni iznos za otplatu revolving kredita od 150 kuna se mijenja u 20 eura.

Nestandardni minimalni iznos će se preračunati prema fiksnom tečaju konverzije te prema pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Stanja na računima vezanim za kartice (osim onih koja se odnose na neplaćene rate) se ne mijenjaju. To znači da će se obveze vezane uz karticu koje dospijevaju u 2023., naplaćivati u eurima prema fiksnom tečaju konverzije te prema pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Neotplaćeni dijelovi pojedinih transakcija na rate će se prvo preračunati u eure prema fiksnom tečaju konverzije. Taj dobiveni iznos će se zatim ravnomjerno raspodijeliti na preostali broj rata za tu transakciju. Naknade za transakcije karticom na rate će se također preračunati prema fiksnom tečaju konverzije, svaka zasebno. Transakcije karticama u kunama koje ste napravili do 31. prosinca 2022., a koje na obradu dolaze u 2023., bit će preračunate u eure prema fiksnom tečaju konverzije.

Bankomati

Od 1. siječnja 2023. ćete na svim našim bankomatima moći podići eure. To će u početku biti u manjim novčanicama od 10 i 20 eura, a kasnije i u većima (50 i 100 eura). Naš model prilagodbe bankomata za uvođenje eura omogućuje neprekidnu dostupnost mreže bankomata za cijelo vrijeme prilagodbe. Uplata gotovine u eurima na bankomatu neće biti moguća prvih nekoliko dana od uvođenja eura (1. siječnja 2023.), ali će se postupno uvoditi. Koje uplatne bankomate možete koristiti možete pogledati na www.otpbanka.hr. Tamo ćemo redovito ažurirati informacije o uplatnim bankomatima.​ Uplata gotovine u kunama na bankomatu moguća je do 31. prosinca 2022.

Krediti

Od 1. siječnja 2023. isplata, otplata i naplata svih kredita bez obzira na njihovu valutu bit će u eurima, odnosno u eurskoj protuvrijednosti srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke (HNB) za kredite odobrene u valuti različitoj od eura. Broj kredita, uplatni račun te model i poziv na broj za uplatu kredita se neće mijenjati već samo prelaze iz kune u euro prema pravilima preračunavanja. Sve ugovorne obveze po kreditu, naknadni aneksi Ugovora te postojeći instrumenti osiguranja vrijede i dalje te prelaze iz kune u euro prema pravilima preračunavanja. Sve nedospjele obveze poput (1) redovne kamate, (2) moratorijske kamate ili naknade, (3) premije polica osiguranja, (4) ostale nedospjele naknade po kreditima te (5) svi iznosi u kunama koji su vezani za kredite će biti preračunati u euro prema pravilima koja su definirana Zakonom.

Krediti u kunama

Svi krediti u kunama te uz njih vezane dospjele i nedospjele obveze u kunama preračunat će se u euro prema pravilima konverzije i preračunavanja koja su propisana Zakonom. Ovo vrijedi bez obzira na ugovorenu valutu kredita.

Krediti u eurima

– Kod kredita u eurima (valutna klauzula u euru), svi iznosi koji proizlaze iz ugovora o kreditu te se iskazuju u eurima će ostati u eurima – onako kako je i bilo ugovoreno prije uvođenja eura.

– Ako je ugovorena otplata Vašeg kredita u eurima bila u protuvrijednosti u kunama — po prodajnom tečaju, obveza otplate po tom tečaju prestaje uvođenjem eura.

Krediti u valutama različitim od eura

Kod ovih kredita će se primjenjivati protuvrijednost srednjeg tečaja eura HNB-a kao službene valute u RH.

Otplatni planovi

Oni će se definirati nakon preračunavanja i to prema tri parametra: (1) konvertirana nedospjela glavnica, (2) kamatna stopa i (3) preostali rok otplate kredita. Novi otplatni plan ćemo Vam poslati poštom u siječnju 2023. U slučaju da iz bilo kojeg razloga ne primite svoj otplatni plan, možete ga uvijek dobiti u bilo kojoj našoj poslovnici.

Krediti s promjenjivom kamatnom stopom i NRS parametrom

Kod svih ugovora o kreditu (u eurima ili kunama) kod kojih se za izračun promjenjive kamatne stope koristi Nacionalna referentna stopa (NRS) napravit će se izvanredan izračun kamatne stope. Ovaj izračun će se provesti najmanje dva tjedna prije dana uvođenja eura.

Način izračuna: promjenjiva kamatna stopa će se računati kao zbroj (1) posljednje primijenjene fiksne marže (fiksni dio promjenjive kamatne stope) i (2) vrijednosti privremenog NRS-a. Ovako izračunata kamatna stopa će se početi primjenjivati kod prvog redovitog obračuna kamate nakon dana uvođenja eura.
Primjena novog NRS-a i izmjena promjenjive kamatne stope će krenuti od 1. siječnja 2023. Svim klijentima ćemo poslati obavijest o izmjeni kamatne stope najkasnije 15 dana prije početka primjene novog NRS-a.
Ako je vrijednost NRS-a koji se primjenjivao u posljednjem razdoblju veća od vrijednosti novog NRS-a (za odgovarajući obuhvat i ročnost), kamatna stopa će se smanjiti za apsolutni iznos njihove razlike. Fiksna marža će ostati nepromijenjena.
Ako je vrijednost NRS-a koji se primjenjivao u posljednjem razdoblju manja od vrijednosti novog NRS-a (za odgovarajući obuhvat i ročnost), fiksna marža će se smanjiti za apsolutni iznos njihove razlike. Kamatna stopa će ostati nepromijenjena.

Digitalno bankarstvo (mobilno i internetsko) i SMS info

Ove usluge ćemo na vrijeme prilagoditi radu u eurima te ćete ih moći koristiti odmah nakon uvođenja eura.

Platni nalozi u kunama zadani prije dana uvođenja eura

Nalozi za plaćanje putem mobilnog i internetskog bankarstva koji su (1) nam dostavljeni i zaprimljeni prije, a (2) treba ih izvršiti nakon uvođenja eura, bit će automatski preračunati prema fiksnom tečaju konverzije. U ovu skupinu spadaju i autorizirani platni nalozi u kunama koje ste unijeli 30. i 31. prosinca 2022. godine i koji se trebaju isplatiti nekoj drugoj banci u Hrvatskoj.

Limiti transakcija

Sigurnosni limiti financijskih transakcija će se preračunati u eure.

– Zadani promjenjivi dnevni limit: 30.000 kuna u 4.000 eura.

– Maksimalno dozvoljeni limit: 400.000 kuna u 53.100 eura.

– Fiksni limit za transakcije sa stranom valutom: 75.000 kuna u 10.000 eura.

– Trajno promijenjeni limiti po nalogu korisnika: preračunat će se u eure prema fiksnom tečaju konverzije.

Plaćanje uplatnica u kunama putem čitača 2D bar koda u aplikaciji mobilnog bankarstva

Sve uplatnice u kunama koje ne budu plaćene do 31. prosinca 2022. i dalje ćete moći platiti u aplikaciji mobilnog bankarstva sve do 30. lipnja 2023. Nakon što skenirate uplatnicu u kunama aplikacija će iznos prikazati u kunama. Zatim će se taj iznos preračunati u eure prema fiksnom tečaju konverzije. Sve informacije o preračunavanju ćete vidjeti tijekom provođenja transakcije.

SMS info

Ovu uslugu ćete nakon uvođenja eura moći nastaviti koristiti kao i do sada, a u eure će se preračunati pragovi za slanje SMS poruka.

SMS kontrola računa: pragovi od 200 i 400 kuna preračunat će se u 25 i 50 eura.
SMS kontrola kartica: pragovi od 100, 200 i 400 kuna preračunat će se u 13, 25 i 50 eura.
SMS jutarnje stanje: prag minimalne izmjene stanja računa od 25 kuna preračunat će se u 3 eura.

Donacijski program OTP Zaokruži

Ovaj program će se nastaviti kao i do sada uz nekoliko izmjena. Minimalni iznos donacije po jednoj transakciji na POS uređaju: raspon od 0,01 do 0,99 kuna se mijenja u raspon od 0,01 do 0,09 eura. Ukupan iznos donacija u kunama će biti preračunat u eure prema fiksnom tečaju konverzije.

Program vjernosti OTPetica

Ovaj program će se nastaviti kao i do sada. Jedina izmjena je da će Vaše nagrade u programu nakon uvođenja eura biti iskazane u eurima i u kunama.

Ostalo

– Predlošci platnih naloga u kunama: bit će automatski preračunati u eure.

– E-računi u kunama: ako ne budu plaćeni do 31. prosinca 2022. bit će automatski preračunati u eure.

– Promet te izvodi računa i kartica u kunama: moći ćete ih vidjeti kroz mobilno i internetsko bankarstvo.”

Komentiraj