KAREPOVAC Obavljeno 70 posto planiranih radova

HINA/ Mario STRMOTIĆ

Na odlagalištu Karepovac je od početka sanacije 22. studenoga prošle godine do sada prebačeno oko 700 tisuća metara kubnih komunalnog otpada i 30 tisuća metara kubnih građevinskog šuta, što je oko 70 posto od od planiranih sanacijskih radova prema projektu u prvoj fazi, priopćila je u ponedjeljak splitska Gradska uprava.

U Gradu kažu kako se Karepovac sanira u smjenskom produženom radu svaki dan, a tako će biti sve do 5. svibnja.

Tada će se prebacivanje otpada s istočne strane deponije, odnosno s područja buduće kasete na krovni dio deponije, zaustaviti te nastaviti na jesen s padom temperatura, s obzirom da je to “najružniji” dio sanacije uslijed kojeg nastaju neugodni mirisi.

Osim prebacivanja otpada, ističu u Gradskoj upravi, kontinuirano se provode mjere za kontrolu neugodnih mirisa, dnevno prekrivanje inertnim materijalom te uporaba sredstva za redukciju mirisa.

Navode i kako od početka radova nisu zabilježena prekoračenja propisanih vrijednosti koncentracije plinova sukladno Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku. Napominju kako izvođači na samom gradilištu također kontinuirano mjere vrijednosti plinova. te ni u jednom trenutku nisu zabilježena prekoračenja graničnih vrijednosti propisanih Uredbom.

Izmjerene vrijednosti sumporvodika, amonijaka, lebdećih čestica PM10 s udjelom metala, sumporovog dioksida i dušikovog dioksida te merkaptana na mjernoj postaji Karepovac dostupne su na internetskoj stranici Čistoće Split http://www.cistoca-split.hr/informacije/mjerenje-kvalitete-zraka.

Komentiraj