‘Kaos na tržištu e-cigareta sprječava razvoj novih duhanskih tehnologija’

Direktor Brunner centra za istraživanje kardiovaskularnih bolesti Reuven Zimlichman govori o utjecaju novih tehnologija u duhanskoj industriji na kardiovaskularni sustav čovjeka

U proteklih nekoliko mjeseci u SAD-u umrlo je nekoliko osoba koje su konzumirale e-cigarete, a upravo je ovaj problem bio jedna od tema o kojoj se raspravljalo na 29. Kongresu mediteranske lige za angiologiju i vaskularnu kirurgiju koji je održan u Zagrebu. Jedan od sudionika kongresa bio je i izraelski liječnik kardiovaskularne medicine Reuven Zimlichman. On je u zagrebačkom hotelu International održao predavanje o utjecaju novih tehnologija u duhanskoj industriji na kardiovaskularni sustav. Zimlichman je govorio o utjecaju e-cigareta, ali i novih proizvoda poput tzv. THS-a, odnosno sustava u kojem se cigarete ne pale već griju koji su razvile neke od najvećih svjetskih duhanskih kompanija. Reuven Zimlichman trenutno je direktor Brunner centra za istraživanje kardiovaskularnih bolesti, a prije toga je gotovo dvadeset godina bio šef devete najveće izraelske bolnice E. Wolfson u gradu Holonu. Ovaj izraelski liječnik posljednjih se desetak godina intenzivno bavi proučavanjem učinaka pušenja na kardiovaskularni sustav čovjeka te je u Zagrebu govorio i o nekoliko novih istraživanja o toj tematici.

NACIONAL: Na skupu u Zagrebu govorili ste o utjecaju e-cigareta i opasnostima koje one predstavljaju, što je posebno aktualno nakon posljednjih događaja u SAD-u, možete li reći koji je najveći problem e-cigareta?

Najveći problem je što njihova proizvodnja nije regulirana i što se ne kontrolira kakve se sve kemikalije stavljaju u e-cigarete. Problem je što e-cigarete proizvodi tisuće različitih tvrtki i što ne postoji sustav kontrole što se točno stavlja u one male bočice s tekućinom, što je nažalost dovelo i do smrtnih slučajeva. Takav proizvod je jako opasan, usudio bih se čak reći i puno opasniji od klasičnih cigareta i potrebno je napraviti nešto kako bi se reguliralo tržište e-cigareta. Nisam za potpunu zabranu jer smatram da bi to unijelo još veći kaos na tržište, ali mora se naći rješenje za puno bolju kontrolu tog tržišta.

NACIONAL: Za vas kao liječnika koji se bavi kardiovaskularnim bolestima vjerojatno bi najbolje rješenje bilo kada bi svi pušači prestali pušiti, smanjuje li se broj pušača na svjetskoj razini?

Nažalost premalo. Svima je jasno da pušenje uzrokuje razne bolesti, od bolesti pluća do kardiovaskularnih bolesti, ali usprkos tome na svijetu danas puši više od milijardu ljudi. No, razvojem novih tehnologija u duhanskoj industriji možemo barem pokušati dio tih pušača preusmjeriti na te tehnologije koje puno manje utječu na ljudsko zdravlje i to ne samo na zdravlje aktivnog pušača, već i pasivnog.

NACIONAL: Što vi kao liječnik, ali i vaše kolege širom svijeta mogu napraviti kako bi se smanjio broj pušača?

Naš glavni cilj bi trebao biti da svaki naš pacijent prestane pušiti. Međutim, u tome imamo jako malo uspjeha i taj je uspjeh ograničen. Većina od već spomenutih milijardu pušača je svjesna rizika koje pušenje predstavlja za njih, ali smatraju da je užitak vrijedan rizika koje pušenje predstavlja.

NACIONAL: Koje je onda rješenje za one koji ne žele prestati pušiti?

Rješenje je u suradnji liječnika i znanosti koji su zajedničkim snagama putem novih tehnologija smislili proizvode koji ne utječu u toj mjeri na zdravlje pušača. Ta nova tehnologija je THS ili „Tobacco heating system“ koji se pokazao kao dobro rješenje za one koje ne žele prestati pušiti, ali žele promijeniti tradicionalni način pušenja.

NACIONAL: Možete li objasniti zašto smatrate da THS manje utječe na zdravlje korisnika?

Razlika je u tome što THS pomoću grijača grije duhan i on ne izgara, ne dolazi do gorenja duhana, dok se kod klasičnog pušenja prilikom izgaranja duhana na temperaturi od 800 stupnjeva iz njega oslobađaju čestice ugljika koje čine najveću štetu našem organizmu. Koliko nam je poznato, prilikom izgaranja duhana oslobađa se više od 900 raznih otrovnih spojeva koji su velikom većinom ili kancerogeni ili izazivaju moždane udare i bolesti pluća. S druge strane, uređaji koji griju duhan na temperaturi od oko 300 stupnjeva ne oslobađaju te čestice jer nema izgaranja duhana i u pluća ne ulaze sve one otrovne čestice koje ulaze prilikom klasičnog pušenja. Eksperimenti koje su napravili neovisni znanstvenici su pokazali da se prilikom grijanja duhana broj štetnih tvari smanjuje za 95 posto. Dakle, ova tehnologija može poboljšati kvalitetu života onih koji ne mogu prestati pušiti.

NACIONAL: Netko bi mogao reći da ovim podacima zapravo samo dajete argumente pušačima da ne prestanu pušiti, nego da se prebace na nove uređaje.

Ne, nikako. Dužnost svakog liječnika je da prvo napravi sve kako bi njegov pacijent ozdravio. U ovom slučaju dužnost je svakog liječnika da napravi sve kako bi njegov pacijent prestao pušiti. Međutim, ako u tome ne uspije, ako pacijent jednostavno ne može ili ne želi prestati pušiti onda vam je dužnost pronaći alternativu koja mu može poboljšati život i smanjiti rizike na njihovo zdravlje. Mnogi liječnici će odbaciti proizvode koji su temeljeni na THS tehnologiji jer smatraju da su jednaki kao i cigarete, ali trebali bi se informirati jer je njihova dužnost pomoći pacijentima.

NACIONAL: Trebaju li liječnici u tome imati i pomoć od države koja bi trebala regulirati te nove tehnologije i trebaju li one biti tretirane jednako kao i klasične cigarete?

Prvo bih želio naglasiti da ovi proizvodi nikako ne bi trebali biti namijenjeni onima koji nikada nisu pušili i nikako ne smiju biti dostupni mlađima od 18 godina. To ne bi trebalo uopće biti sporno. Ova tehnologija je namijenjena prije svega onima koji nakon niza godina pušenja klasičnih cigareta ne mogu prestati pušiti i to je već prepoznato u nekim državama poput Velike Britanije koje su tehnologiju baziranu na THS-u uvrstili u program zdravstvene zaštite kao jedan od načina da se ljude koji ne mogu prestati pušiti potakne na prelazak s klasičnih cigareta na sustave bazirane na THS tehnologiji. Otkako su se odlučili na taj potez statistike u Velikoj Britaniji pokazuju da je došlo do laganog pada broja pušača, ali, što je još bitnije, došlo je i do pada broja mladih ljudi koji počinju pušiti.

‘Istraživanja su pokazala da je kod korisnika koji su prestali pušiti cigarete te su prešli na tehnologiju koja koristi grijani duhan zabilježena puno manja stopa upale krvnih žila unutar jedne godine’

NACIONAL: Postoje li znanstvene studije koje potvrđuju ovo što vi govorite i pokazuju li one da ove nove tehnologije utječu i na produljenje života onih koji više ne puše klasične cigarete?

U posljednjih nekoliko godina napravljen je niz studija, ali još je premalo vremena prošlo otkako se koriste tehnologije bazirane na THS-u da bi se moglo utvrditi utječe li on na produljenje života. Međutim, postoje studije koje istražuju tzv. markere rizika. Ta istraživanja su pokazala da je kod korisnika koji su prestali pušiti cigarete te su prešli na tehnologiju koja koristi grijani duhan zabilježena puno manja stopa upale krvnih žila unutar jedne godine. Hoće li to značiti i produljenje života, za to će ipak trebati pričekati još nekoliko godina.

NACIONAL: Neki smatraju da su i proizvodi poput IQOS-a koji se bazira na THS tehnologiji zapravo e-cigarete?

Terminu e-cigarete je napravljena velika nepravda jer se pod njim smatraju razni proizvodi koji zapravo nemaju veze jedni s drugim. Proizvodi bazirani na THS tehnologiji su proizvodi koji su napravljeni u suradnji znanstvenika i duhanske industrije i pružaju jedno od potencijalnih rješenja za jedan od zdravstvenih problema današnjice. S druge strane imate proizvode koji se baziraju na raznim tekućinama koje se mogu proizvesti u kućnoj radinosti i tko zna kakve sve kancerogene tvari se mogu naći u njima. Kao što sam i napomenuo na početku to tržište pod hitno treba regulirati jer je lako moguće da će u budućnosti biti još više onih koji će se razboljeti od posljedica korištenja takvih neprovjerenih proizvoda. Ovo je vrlo osjetljivo područje ako se ne prati regulativa.

NACIONAL: Kada govorite o prednostima novih tehnologija koje griju duhan, smatrate li da bi onda trebalo zabraniti klasične cigarete?

To bi bio problem jer bi se onda dogodila situacija kakvu imate na tržištu narkotika. Crno tržište i kriminalci bi vrlo brzo počeli zarađivati na ilegalnoj prodaji cigareta. Slično kao što je mafija prodavala alkohol za vrijeme prohibicije tako bi i u slučaju zabrane cigareta netko već našao način da ih prodaje i zato sam protiv zabrane cigareta. To nije rješenje.

NACIONAL: Mogu li zajedničkim snagama medicina i znanost u idućih nekoliko godina napraviti pomake na ovom području?

Medicina je kao znanost uvijek pomagala napretku čovječanstva i mislim da je tako i u ovom slučaju. Suradnjom liječnika sa znanstvenicima drugih područja možemo mnogo pomoći u poboljšanju standarda ljudskog života. S druge strane, duhanska industrija je s potpunim pravom godinama imala loš imidž jer nije željela prihvatiti i priznati kakve učinke pušenje ima na ljudsko zdravlje. Prihvaćanjem svoje odgovornosti i suradnjom sa znanstvenicima razvijena je tehnologija koja uz dodatno usavršavanje može barem djelomično riješiti jedan od najvećih zdravstvenih problema današnjice. Međutim, potrebna je i suradnja druge strane jer mnogi zakonodavci, ali i liječnici su izgubili povjerenje u duhansku industriju te zato ne žele prihvatiti mogućnost da nove tehnologije doista mogu smanjiti broj osoba koje zbog klasičnog pušenja imaju velike zdravstvene probleme.

Komentiraj