Kako su nastale ‘lomače taštine’ na kojima su gorjeli simboli luksuza

U prve četiri godine postojanja, Firentinskom Republikom dominirao je Girolamo Savonarola, fratar dominikanac. Propovijedao je protiv navodne izopačenosti tadašnjeg svijeta i protiv materijalnih stvari koje navode na grijeh. Ubrzo je primijećen kao veliki vjernik strogih navika i kao žestoki kritičar crkvene korupcije. Bio je veliki protivnih svjetovne uloge Katoličke crkve i Rimske kurije. Pozvao je građane da na lomači spale predmete koji potiču na grijeh ili izazivaju taštinu, poput kozmetike, zrcala, poganskih knjiga, nemoralnih skulptura, igraćih karata, kocki, šahovskih figura, nakita, pornografskih sadržaja …

Dana 7. veljače 1497. godine karnevalske svečanosti zamijenjene su procesijama i kulminirale su tzv. lomačama taštine, na kojima su se spaljivali luksuzni predmeti i knjige. Izraz “lomača taštine” preživio je Savonarolu i danas je prisutan u mnogim jezicima i označuje uništenje simbola luksuza.

Zbog oštrih govora Savonarola je osuđen na smrt i spaljen na lomači u Firenzi.

Komentiraj