Kako vidno raste broj organiziranih studentskih akcija, Nacional je istražio kako se studenti organiziraju, kakva je suradnja njihovih predstavnika s resornim ministarstvom i mogu li se povući paralele tih akcija s onima iz 1960-ih ili 1970-ih godina

Gotovo cijela prošla godina protekla je u turbulencijama na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, da bi se studentima tog fakulteta krajem godine pridružili i oni s Tekstilno-tehnološkog sa svojim problemima koje su namjeravali riješiti. Ova godina tek je počela, a studenti su ponovno u akciji. Ovoga puta rješenje svojih nedaća pokušavaju pronaći studenti Zdravstvenog veleučilišta i Hrvatskih studija. To su tek neke veće nedavne akcije koje je pokrenula studentska populacija u Hrvatskoj koja, prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja, na deset sveučilišta te 38 veleučilišta i visokih škola, broji 162.696 studenata. S obzirom na to da su njihove aktivnosti sve češće i masovnije, Nacional je istražio kako se organiziraju, kakva je suradnja njihovih predstavnika s resornim ministarstvom i mogu li se povući paralele ovih akcija s onima iz 1960-ih ili 1970-ih godina…

Kupite digitalno izdanje Nacionala i pročitajte više, a platite manje

Komentiraj