Dan Kitwood, Getty Images

Kakav softver za govor koristi Stephen Hawking?

Stephen Hawking, poznati astrofizičar, zbog svog zdravstvenog stanja oslanja se na računalo koje mu pomaže u govoru, što možemo vidjeti u brojnim emisijama, dokumentarcima, filmovima i drugom sadržaju u kome se Hawking pojavljuje. Intel je kompanija koja stoji iza softvera koji Hawkingu pomaže govoriti, a svi oni koji su zainteresirani da saznaju kako funkcionira i da koriste ovaj softver, sad to mogu i učiniti.

Intel je odlučio objaviti spomenuti softver pod slobodnom licencom, što znači da će se praktično raditi o softveru otvorenog koda, koji developeri mogu proučiti i koristiti. Pod nazivom ACAT (Assistive Context-Aware Toolkit), Intel je ovaj softver opisao kao “platformu otvorenog koda, razvijenu od strane Intel Labsa, kako bi omogućila da ljudi s bolestima motornih neurona (ALS) i drugim poremećajima imaju pun pristup mogućnostima i aplikacijama svojih računala, preko vrlo jednostavnog sučelja, prilagođenog njihovom stanju”.

Davanje statusa otvorenog koda spomenutom softveru vjerojatno neće biti od prevelike koristi krajnjim korisnicima, ali će biti od velikog značaja developerima koji će biti u prilici kreirati sustave slične onom koje koristi Stephen Hawking. ACAT je trenutno dostupan samo za Windows uređaje, a zahteva i web kameru jer se oslanja na vizualne parametre kako bi percipirao komande.

Komentiraj