Kad je otišao s prijestolja car Dioklecijan je u vrtu palače uzgajao povrće

Dana 3. prosinca 316. godine u Splitu je umro Gaj Aurelije Valerije Dioklecijan, rimski car rodom iz Dalmacije. Dioklecijan je rođen kao Diokles (ime mu potječe iz grčke mitologije) u okolici današnjeg Solina. Nakon misteriozne smrti cara Numerijana, 284. godine Diokles je proglašen imperatorom, uzimajući ime Dioklecijan.

Zajedno s Maksimilijanom vladao je Rimskim Carstvom. Za svoje vladavine, Dioklecijan se oslanjao na vojsku, koja pod njegovim zapovjedništvom u 20 godina nije doživjela ni jedan poraz. Uveo je brojne reforme i puno je gradio. Palaču u Splitu podigao je oko 300. godine i u njoj je boravio nakon povlačenja s prijestolja do smrti.

Dioklecijan je poznat i kao jedan od najvećih progonitelja kršćana. Izdao je nekoliko edikata protiv kršćanstva, a uz njegovo se ime vežu i brojna pogubljenja kršćana koji se nisu htjeli odreći svoje vjere. Dioklecijan je službeno napustio prijestolje 305. godine, no do kraja života su ga titulirali augustom.

U mirovini je Dioklecijan navodno provodio vrijeme sadeći povrće u vrtu palače. Jednom prilikom, kad su ga pozvali da se vrati na prijestolje, navodno je rekao da kad bi oni koji ga zovu mogli vidjeti kupus koji je zasadio svojim vlastitim rukama, nikada ne bi tražili da zamijeni mir i sreću svoje palače s metežom nikada zadovoljive pohlepe.

Posljednje dane proveo je u svojoj palači u Splitu, a smatra se da je umro 3. prosinca 316. godine.

Komentiraj