KAD ČULO DOGOVARA NAGODBU: Umjesto da na sudu utjera 7,5 milijuna kuna, HP oštećen za još 10,2 milijuna kuna

Uprava Hrvatske pošte šest godina vodila je sudski spor pa se neočekivano nagodila na očitu financijsku štetu HP-a, dodatno plaćajući softver koji ne koristi i na koji je izgubila ekskluzivno pravo korištenja i upitno je hoće li on ikada zaživjeti

Sudski spor zbog kupovine softverskog programa eUred koji je Uprava Hrvatske pošte vodila punih šest godina i koji je završio nagodbom na očitu financijsku štetu HP-a, još jednom upozorava na suspektnost upravljanja ovom državnom tvrtkom. Sporni je program plaćen dvostruko – jednom 2011. na temelju ugovora u kupoprodaji između HP-a i tvrtke Dokument IT koja je razvila program, a drugi put temeljem sudske nagodbe u okviru koje je HP prihvatio podmirenje naknade za održavanje programa navedenoj tvrtki koju u jednakim mjesečnim iznosima plaća od 2019. do danas.

Za to vrijeme sporni računalni program nije u funkciji, HP je u međuvremenu izgubio ekskluzivno pravo na korištenje programa i upitno je hoće li on ikada zaživjeti, pa je posve opravdano postaviti pitanje je li iznos od gotovo 18 milijuna kuna bačen.

Ovo je samo posljednji u nizu slučajeva koji opravdano propituje odgovornost sadašnje Uprave HP-a na čelu s predsjednikom Ivanom Čulom, nakon što je Nacional prijašnjih mjeseci upozoravao na slične slučajeve štetnih odluka čelnih ljudi HP-a iza kojih su ostajali milijunski iznosi gubitaka.

Hrvatska pošta je još 2011. godine, u vrijeme kada je na čelu tvrtke bio predsjednik Uprave Robert Jukić, osnovala tvrtku-kćer pod imenom HP Arhiv, s idejom da se putem poštanskih ureda građanima ponudi obavljanje poslova iz domene jedinica lokalne uprave i samouprave. Pojednostavljeno kazano, HP je jedinicama lokalne uprave, gradovima, općinama i mjesnim uredima namjeravala ponuditi računalnu aplikaciju koja funkcionira kao e-ured, odnosno posredništvo u komunikaciji s građanima udaljenijih, dislociranih naselja ili otoka kako bi se stanovnicima tih naselja omogućilo da potrebne poslove, umjesto u sjedištima gradova ili općina, obave u njima najbližem poštanskom uredu.

‘Nagodba s tvrtkom Dokument IT posljednji je u nizu slučajeva zbog kojih se opravdano propituje odgovornost sadašnje Uprave HP-a na čelu s predsjednikom Ivanom Čulom. PHOTO: Sanjin Strukic/PIXSELL

 

Taj je projekt trebala voditi tvrtka HP Arhiv koja je u tu svrhu od tvrtke Dokument IT u prosincu te godine kupila licence za računalni program Dokument IT eUred. Ugovor o kupnji licence – punim imenom Ekskluzivna poslužiteljska licenca za davatelja usluga, Licenca za administrativne module i Pristupne pretplatničke licence za softverski računalni program uredskog poslovanja Dokument T eUred – tvrtke HP Arhiv i Dokument IT sklopile su 6. prosinca 2011.

U dokumentu stoji da je otkupom licence za iznos od 6.937.200 kuna HP Arhiv stekao ekskluzivno pravo daljnje prodaje aplikacije jedinicama lokalne uprave i samouprave, javnim poduzećima i tvrtkama koje će u suradnji s HP-om građanima pružati svoje usluge posredstvom e-ureda u poštanskim uredima širom Hrvatske. Dodatno su dvije tvrtke 30. prosinca te godine sklopile dodatni ugovor o prodaji poslužiteljske infrastrukture, odnosno informatičke opreme za iznos od 565.185 kuna, pa je ukupni iznos koji je HP Arhiv platio tvrtki Dokument IT bio 7.502.385 kuna.

Neslužbeni Nacionalov izvor dobro upućen u poslovanje HP-a u to vrijeme potvrdio nam je da je interes tvrtke Dokument IT bio ući u mrežu klijenata koji će otkupiti od HP-a pravo na korištenje aplikacije i ponuditi usluge tehničke podrške i održavanja sustava koji su razvili. Time bi, kako nam je potvrđeno, tvrtka Dokument IT dolazila do novih klijenata. Klauzula o neometanom pristupu djelatnika tvrtke Dokument IT klijentima koji su od HP-a otkupili aplikaciju eUred, što je bila obveza HP-a, stoji i u članku 12. Ugovora o kupnji licenci koji su dvije tvrtke potpisale 6. prosinca 2011.

 

Upravi HP-a bit će teško naći opravdanje za sklapanje nagodbe koja je tvrtki nametnula dodatni trošak od čak 10,2 milijuna kuna javnog novca – pored ranije potrošenih 7,5 milijuna kuna za kupnju licence i opreme

 

No samo nekoliko mjeseci nakon sklapanja ugovora, početkom travnja 2012., mijenja se tadašnja Uprava HP-a, vlada premijera Zorana Milanovića naprasno smjenjuje dotadašnjeg predsjednika Uprave Jukića i na njegovo mjesto dovodi Alena Premužaka. Novi predsjednik Premužak ne pokazuje interes nastaviti s projektom širenja aplikacije eUred i već iduće 2013. donosi odluku o zatvaranju tvrtke HP Arhiv, odustaje od prodaje aplikacije potencijalnim klijentima iako je ona već bila plaćena sedam milijuna kuna, isporučena HP-u i mogla se nesmetano koristiti te je HP Arhiv službeno ugašen 30. rujna 2013. Uprava HP-a potom početkom studenoga iste godine jednostrano raskida ugovor o suradnji s tvrtkom Dokument IT i na Trgovačkom sudu u Zagrebu podiže tužbu protiv te tvrtke tražeći povrat 7,5 milijuna kuna isplaćenih za navedene licence.

No direktor i suvlasnik tvrtke Dokument IT Robert Zelić još je ranije, 10. srpnja 2013., otkazao ugovor HP Arhivu i to, kako saznaje Nacional iz dobro obaviještenih izvora bliskih HP-u, dijelom zbog nagomilanog duga HP-a zbog nepodmirenog duga na ime godišnjeg održavanja i ažuriranja sustava, ali prije svega zbog nezadovoljstva činjenicom da HP nije ispunio odredbe ugovora o širenju aplikacije koja je bila namijenjena velikom broju korisnika i time im uskratio pristup potencijalnim klijentima.

Umjesto toga aplikacija, na koju je HP temeljem ugovora iz 2011. imao ekskluzivno pravo prodaje, gotovo dvije godine stoji neiskorištena u ladicama HP-a i ne dolazi do potencijalnih klijenata, a nova Uprava HP-a za sve to vrijeme ignorira dopise i upozorenja čelnika tvrtke Dokument IT. A upravo je prodaja aplikacije krajnjim korisnicima i širenje mreže tih korisnika bio krajnji interes Roberta Zelića i njegovih suradnika u tvrtki Dokument IT.

Predsjednik Uprave HP-a Alen Premužak s te je pozicije otišao krajem studenoga 2015., nakon čega na mjesto prvog čovjeka HP-a nakratko – do travnja 2016. – sjeda Ivica Kranjčić, dotadašnji član Uprave. Od travnja 2016., nakon odlaska Kranjčića, HP-om privremeno upravlja Josip Udiljak koji je tu dužnost obnašao svega nekoliko mjeseci, odnosno do siječnja 2017. kada na njegovo mjesto dolazi sadašnji predsjednik Uprave Ivan Čulo.

Za sve to vrijeme, odnosno od 2013. i od HP-ova raskidanja ugovora s Dokumentom IT i podizanja tužbe za povrat iznosa plaćenog za preuzimanje aplikacije eUred pa do 2019. traje sudski proces koji šest godina ne donosi nikakav rezultat. U srpnju 2019. nastupa nagli obrat i obje tvrtke – HP kao predstavnik umjesto u međuvremenu ugašenog HP Arhiva i Dokument IT – pristaju na mirenje i sudsku nagodbu kojom HP odustaje od zahtjeva za povrat 7,5 milijuna kuna plaćenih za preuzimanje aplikacije, a Dokument IT povlači jednostrani otkaz ugovora o prodaji licenci. Spomenutom nagodbom HP je pristao tvrtki Dokument IT dodatno plaćati iznos od 227.500 kuna na mjesec bez PDV-a, odnosno 284.375 kuna s PDV-om na rok od 36 mjeseci na ime održavanja reinstalirane aplikacije. Ta će obveza koju će plaćati do kolovoza 2022., HP dodatno koštati 10.237.500 kuna. No aplikacija se ni do danas nije počela koristiti, a HP je i dalje ne nudi potencijalnim klijentima – javnim ustanovama i uredima lokalne uprave i samouprave.

 

Nakon šest godina spora u srpnju 2019. nastupa nagli obrat u sporu te HP i Dokument IT pristaju na mirenje i sudsku nagodbu kojom Hrvatska pošta odustaje od zahtjeva za povrat 7,5 milijuna kuna

 

Uz to, HP je nagodbom izgubio i ekskluzivno pravo korištenja aplikacije koju je imao temeljem ugovora iz 2011., što znači da aplikaciju potencijalni klijenti mogu nabaviti i od drugih ponuđača ili od tvrtke Dokument IT, a ne isključivo od HP-a. Uostalom, tvrtka Dokument IT je nakon raskida ugovora 2013. isti program neometano prodavala na tržištu drugim klijentima jer je razvrgavanjem ugovora iz 2011. HP izgubio pravo ekskluzivnog korištenja aplikacije, pa je ona posljednjih sedam godina već ustupljena nizu korisnika.

Uzevši u obzir sve ove činjenice, teško je i uz najbolju volju pronaći opravdanje za sklapanje nagodbe koja je HP-u nametnula dodatni trošak od čak 10,2 milijuna kuna javnog novca – pored ranije potrošenih 7,5 milijuna kuna za kupnju licence i opreme – na ime održavanja aplikacije koja se uopće ne koristi i za čiju prodaju HP više nema ekskluzivno pravo. Odluka o nagodbi tim je spornija i teško ju je objasniti uzevši u obzir i činjenicu da je nakon obostranog raskida ugovora 2013. samo HP tužbom tražio povrat sredstava, dok s druge strane tvrtka Dokument IT nije imala nikakvih financijskih zahtjeva prema HP-u.

U Upravi HP-a odbili su odgovoriti na pitanja Nacionala o pozadini spora s tvrtkom Dokument IT, ne želeći otkriti ni razloge raskidanja ugovora iz 2013. kao ni precizirati na čiji je poticaj došlo do sklapanja nagodbe te zbog čega je prihvaćena nagodba koja HP prisiljava da i dalje, u narednih 36 mjeseci, plaća održavanje aplikacije koja uopće nije u funkciji. U članku 2. Nagodbe stoji zanimljiva konstatacija koja kaže:

„Stranke su sporazumne da, zbog dugotrajnosti postupka koji se već sada vodi kroz period od pet godina, i po svemu sudeći može trajati i još daljnjih pet godina, kao i zbog nastavka poslovne suradnje, imaju zajednički interes mirnim putem razriješiti navedeni sudski prijepor.“

Prema posve neslužbenim informacijama do kojih je došao Nacional, nagodbu su inicirali predsjednik Uprave HP-a Čulo i direktor i suvlasnik tvrtke Dokument IT Zelić. No službena potvrda te informacije je izostala jer su i Uprava HP-a i tvrtka Dokument IT odlučili ignorirati Nacionalove e-mailove i uskratiti odgovore na postavljena pitanja. Iz neslužbenih HP-ovih krugova stiže informacija da se „aplikacija razvija i priprema za daljnju distribuciju prema krajnjim korisnicima jer je od strane čelništva HP-a ocijenjena kao potencijalno dobar projekt“.

Ministar Oleg Butković za četiri će mjeseca opet morati glumiti da on odlučuje o produženju mandata Ivanu Čuli koji mu tada istječe. Suštinski na to presudno utječe Čulin glavni politički pokrovitelj Gordan Jandroković koji kod premijera ‘pokriva’ sve Čuline afere. PHOTO: Saša Zinaja/NFOTO

 

Nacionalov izvor tvrdi: „To je od početka bila dobra i pozitivna priča za HP jer je predstavljala aktivnu poveznicu između HP-a i građana kao krajnjih korisnika. Uz to, ovaj je projekt u ono vrijeme, prije osam godina, bio jedan od prvih i naprednih projekata digitalizacije poslovanja koje je upravo danas aktualno. HP je kasnije, od 2018., razvio sličan projekt kroz koji je u suradnji s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje ponudio građanima mogućnost obavljanja poslova u domeni HZMO-a u poštanskim uredima, što su klijenti jako dobro prihvatili.“

Ovo nije prvi takav slučaj HP-ove jalove nabave softverskih aplikacija koje su masno plaćene, ali nikada nisu zaživjele u poštanskom poslovanju HP-a. Podsjetimo, upravo je Nacional u lipnju prošle godine upozorio da je HP u listopadu 2019. od tvrtke Locodels kupio mobilnu aplikaciju za preuzimanje, praćenje i brzu dostavu paketa na području Zagreba, Rijeke i Splita. Aplikacija je plaćena milijun kuna a ni do danas se ne koristi u sklopu HP-ovih poštanskih usluga. Osim toga, i Hrvatska pošta i njezin predsjednik Uprave Ivan Čulo posljednjih su nekoliko godina na meti istražnih organa zbog više sumnjivih poslova oko kupoprodaje nekretnina u Zagrebu, Sukošanu i Jadranovu, a ostala je neobjašnjena i prošlogodišnja odluka o nabavi luksuznog službenog vozila Audi A8 za potrebe predsjednika Uprave.

U domaćoj je javnosti ipak posebno odjeknula afera kupnje paketomata od tvrtke Rubin-promet koje je nizom sumnjivih i protuzakonitih postupaka i mimo Zakona o javnoj nabavi HP platio više od 17,7 milijuna eura, odnosno gotovo četiri puta više od stvarne nabavne cijene. I tu su odluku Uprave HP-a, koju je otkrio i podrobno analizirao upravo Nacional, prošle godine krenuli preispitivati istražitelji USKOK-a. Još je uvijek nepoznato do koje su faze stigle istrage i hoće li rezultirati podizanjem kaznene prijave, no Čulo i dalje sjedi na čelnoj poziciji HP-a, a mandat mu ističe za nešto više od četiri mjeseca. A onda su na potezu hrvatska vlada i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Komentiraj