JURLINA ALIBEGOVIĆ: “Sustav e-propusnica pokazao je sav apsurd teritorijalnog ustroja”

Bivša ministrica uprave Dubravka Jurlina Alibegović s Ekonomskog instituta Zagreb komentirala je u nedjelju za N1 učinkovitost teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske.

“Sustav e-propusnica pokazao je sav apsurd teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske”, poručila je bivša ministrica i dodala: “Pokazao je i da ne postoji razumijevanje uloge i značaja nižih razina fiskalne vlasti – općina, gradova i županija. Lokalne jedinice bi trebale imati konkretnu ulogu i definirani način financiranja kako bi se od njih očekivali konkretni rezultati”.

Jurlina Alibegović kaže da treba definirati konkretne kriterije, što općine i gradovi moraju konkretno raditi, a onda definirati i način financiranja općina i gradova. “Na osnovu tih kriterija dolazimo do optimalnog broja jedinica lokalne samouprave”, naglasila je.

Smatra da općine moraju imati veću ulogu, a stanovnici, koji žive tamo, trebaju znati što mogu očekivati od općina, gradova i koji su to načini suradnje. “Sad nije dobro definirano da općine i gradovi imaju jednake zadaće. Čini mi se da je za općine važan kriterij fiskalna sloboda lokalne jedinice, da sami definiraju vlastite i druge prihode, važno je da se općinama ostavi mogućnost da vlastitom odlukom utvrđuju poreznu stopu”, rekla je.

Što se tiče projekta digitalizacije, Dubravka Jurlina Alibegović kaže da će vjerojatno i nakon krize ostati kombinacija načina funkcioniranja – dio online, a dio, posebno za starije stanovništvo, kao i do sada.

Komentiraj