Juričan: Hoće li digitalni asistent “Andrija” biti u službi građanima ili politici?

Ovoga puta Dario Juričan nije kritizirao gradonačelnika Milana Bandića već se obratio ministru uprave Ivanu Malenici vezano uz projekt digitalnog asistenta u borbi protiv korona virusa nazvanog ‘Andrija’. Juričana najviše zanima hoće li spomenuti projekt biti u funkciji građana ili politike?

SANJA LI ANDRIJA ELEKTRONIČKO ČLANSTVO U HDZ-u?

Poštovani ministre Malenica,
iz Vašeg Ministarstva uprave potekao je projekt digitalnog asistenta u borbi protiv korona virusa nazvanog ‘Andrija’, a koji u najnovijoj verziji sadrži i mjere zaštite za staračke domove. Ono što me, dragi moj ministre muči su neka pitanja na koja nisam našao odgovor na stranicama Vašeg Ministarstva, pa ću ih izravno uputiti Vama.
Evo što me sve zanima:
Hoće li Andrija biti samo za starački dom spreman, ili i za svaki hrvatski dom spreman?
Da li je Andrija upisan u Upisnik medijskih usluga na zahtjev pri Agenciji za elektroničke medije (AEM)?
Je li Andrija kao edukativan bot dobio dopusnicu Agencije za odgoj i obrazovanje? Bilo bi vrlo nezgodno da nije prošao tu instituciju…
Piše li se Andriji šihterica? Je li prošao Zaštitu na radu?
Tko plaća PDV na Andrijine usluge?
Ako neki majstor iz Vašeg ministarstva poželi promjeniti Andriji ime (gužva je oko tih Andrija.. od jedno-odlučno-možda premijera Andrije do timaritelja veprova Andrije) hoće li se to rješavati, moj ministre, rješenjem o promjeni imena ili će se morati na Upravni sud po potvrdu te odluke?
Hoće li Andrija biti izuzet iz plaćanja spomeničke rente kao i naknade za šume i slivne vode?
Mora li Andrija plaćati evidencijske naljepnice za označavanje održavanja vatrogasnih aparata?
Jeste li uplatili Andriji članarinu za Hrvatsku gospodarsku komoru (HGK)?
Hoće li se u budućoj verziji Andrija nadograditi s uputama kako se režu etikete, to naime dokazano relaksira ljude u ova depresivna vremena?
Nego, zanima me i tko su Andrijini kumovi, to je podatak koji bi svakako treba biti javno objavljen kako Andrija ne bi bio u sukobu interesa.
Andrija mi je na jedno od pitanja odgovorio „probajte ovo vrijeme iskoristi za sebe“, da li Andrija time sugerira neku krađu?
No ono što me zapravo najviše zanima vrli moj ministre – sanja li Andrija, kao jedan od stožernih faktora u borbe protiv korone, elektroničko članstvo u HDZ-u?

Unaprijed zahvalan na odgovorima,
Dario Juričan, gradonačelnik svemira

Komentiraj