Allianz Grupa u 2016. godini zabilježila je operativnu dobit od 10,8 milijardi eura, što je blizu gornje granice ciljanog raspona te predstavlja peti uzastopni rast godišnjih operativnih rezultata.

U istom je razdoblju neto dobit pripisiva dioničarima skočila za 4,0 posto u usporedbi s 2015. godinom, što je Allianz potaknulo na daljnje podizanje dividende na 7,60 eura. Allianz će, osim toga, pokrenuti i dvanaestomjesečni plan za otkup dionica vrijedan do 3 milijarde eura.

Spomenuti će se plan odnositi na oko 4,2 posto dioničkog kapitala.

Allianz, najveći europski osiguravatelj prema tržišnoj vrijednosti, u 2016. godini zabilježio je daljnji napredak u provođenju Agende o obnovi, što znači da je tvrtka na dobrom putu da ostvari ciljeve za 2018. godinu.

 • Operativna dobit u 2016. godini porasla je za 0,9 posto na 10,8 milijardi eura, što je blizu gornje granice ciljanog raspona
 • Neto dobit pripisiva dioničarima porasla je za 4,0 posto na 6,9 milijardi eura
 • Omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II na dan 31. prosinca 2016. godine porastao je na 218 posto u usporedbi s 200 posto zabilježenih godinu dana ranije
 • Uprava predlaže podizanje dividende sa 7,30 eura na 7,60 eura po dionici
 • Allianz pokreće program otkupa dionica u vrijednosti do 3 milijarde eura
 • Ciljana operativna dobit za 2017. godinu iznosi 10,8 milijardi eura, plus ili minus 500 milijuna eura, izuzmu li se nepredviđena događanja

Naglasci iz rezultata ostvarenih u četvrtom tromjesečju

 • Operativna dobit u četvrtom je tromjesečju porasla za 9,3 posto na 2,8 milijardi eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
 • Neto dobit pripisiva dioničarima istovremeno je porasla za 23 posto na 1,7 milijardi eura
 • Kombinirana kvota u četvrtom je tromjesečju iznosila 94,0 posto, što je poboljšanje u usporedbi s 96,2 posto zabilježenih u istom tromjesečju 2015. godine
 • Profitabilnost novog posla u četvrtom tromjesečju iznosila je visokih 2,9 posto
 • Neto priljev klijenata u PIMCO-u u četvrtom je tromjesečju iznosio 5,9 milijardi eura
 • Omjer troškova i prihoda u segmentu upravljanja imovinom porastao je za 1,7 postotnih bodova na 61,4 posto

Allianz u 2016: Još jedna uspiješna godina

Segment životnih i zdravstvenih osiguranja ostvario je najveći rast operativne dobiti – dobit je skočila za 9,3 posto na 4,1 milijardu eura i to najvećim dijelom zahvaljujući ključnom pokretaču: rastućim investicijskim rezultatima. Profitabilnost novog posla u 2016. godini porasla je na 2,7 posto u usporedbi s 2,2 posto ostvarenih u 2015. To pokazuje Allianzovu sposobnost provođenja strateških promjena na brz i profitabilan način u situacijama kada treba reagirati na okruženje kojim diktiraju niske kamatne stope.

Segment neživotnih osiguranja zabilježio je pad operativnog rezultata za 4,2 posto, uglavnom zbog slabijih investicijskih rezultata, čemu nisu doprinijeli niti poboljšani rezultati preuzimanja rizika. Kombinirana kvota segmenta, koja mjeri profitabilnost preuzimanja rizika, porasla je za 0,3 postotna boda na 94,3 posto, djelomično i zbog manjeg broja šteta vezanih za prirodne katastrofe.

Segment upravljanja imovinom ostvario je značajan rezultat: PIMCO je u drugoj polovici 2016. godine ostvario neto priljev klijenata u dva uzastopna tromjesečja. Rast ukupne imovine trećih strana pod upravljanjem (AuM) od 6,1 posto na 1.871 milijardu eura krajem godine uglavnom je rezultat pozitivnih tržišnih kretanja. Međutim, pad naknada koje pokreće imovina trećih strana pod upravljanjem i naknada za učinak rezultirao je padom operativne dobiti od 4,0 posto. Troškovna disciplina rezultirala je poboljšanjem omjera troškova i prihoda na 63,4 posto u usporedbi s prethodnih 64,5 posto.

“Godina 2016. bila je sjajna za Allianz. Napor koji smo uložili u primjenu Agende o obnovi počeo se isplaćivati. Svi su segmenti ostvarili dobre rezultate i to zahvaljujući angažmanu naših izvrsnih zaposlenika. Osim toga, zahvaljujući otpornoj kapitalnoj osnovi, naša je pozicija iznimno snažna”, istaknuo je Oliver Bäte, glavni izvršni direktor Allianza SE.

Allianz neiskorišteni kapital vraća dioničarima

Allianz SE odlučio je pokrenuti program otkupa dionica vrijednosti do 3 milijarde eura, u sklopu već najavljenog plana povrata neiskorištenog kapitala iz grupnog budžeta za vanjski rast u razdoblju od 2014. do 2016.godine. Temeljem zaključne cijene od 156,85 eura po dionici na dan 10. veljače 2017., to bi iznosilo oko 19,1 milijun dionica odnosno 4,2 posto dioničkog kapitala.

Program otkupa dionica trebao je krenuti 17. veljače 2017. i trajati najdulje 12 mjeseci. Allianz SE otkupljene će dionice poništiti, te će redovito izvještavati o tijeku programa. Potpuna implementacija programa prema zamišljenom rasporedu ovisi o minimalnom održivom omjeru Solventnosti II koji iznosi 160 posto.

Upravljanje kapitalom postaje fleksibilnije

Upravni odbor i Nadzorni odbor sada su odlučili pojednostaviti upravljanje kapitalom Grupe kako bi ono bilo što fleksibilnije. Ubuduće će se 50 posto grupnog neto pripisivog prihoda vraćati dioničarima u obliku redovne dividende. Allianz osim toga namjerava zadržati redovnu dividendu po dionici najmanje na razini isplaćenoj prethodne godine.

“Allianz je zabilježio sjajan kraj godine usprkos teškim uvjetima na tržištu, što je Upravu nagnalo da predloži još jedno povećanje dividende. Kompanija je ostvarila peti uzastopni rast godišnje operativne dobiti, što je popraćeno daljnjim pozitivnim razvojem događanja u svim poslovnim segmentima te činjenicom da je grupa na dobrom putu da ostvari ciljeve Agende za obnovu do 2018. godine”, istaknuo je Dieter Wemmer, glavni direktor za financije Allianza SE.

U usporedbi s 30. rujnom 2016. godine, imovina trećih strana pod upravljanjem (AuM) porasla je za 34 milijarde eura na 1.361 milijardu eura na kraju četvrtog tromjesečja, ponajprije zahvaljujući povoljnim valutnim utjecajima. Neto priljevi klijenata u istom su tromjesečju iznosili 1,7 milijardi eura, i to zahvaljujući neto priljevima PIMCO-a od 5,9 milijardi eura, koji su djelomično neutralizirani neto odljevima od 4,2 milijarde eura tvrtke Allianz Global Investors.

Cijelo izvješće pogledajte na allianz.hr.

Komentiraj