Izvori bliski Ini: ‘Zatvaranje sisačke rafinerije bilo je štetno za Hrvatsku i suprotno Zakonu o energiji’

Izvori upućeni u poslovanje Ine i kompletnog naftnog sektora, nakon sinoćnje izjave bivšeg ministra  gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića kojom opravdava zatvaranje sisačke rafinerije i manipulira u vezi tajnog sastanka u Vladi na kojem je premijer Andrej Plenković naredio potpisivanje memoranduma kojim se omogućilo zatvaranje rafinerije i izvoz nafte u Mađarsku, upozorili su da je zatvaranje rafinerije, osim što je štetno za Republiku Hrvatsku, suprotno Zakonu o energiji, Energetskoj strategiji, ali i međudioničarskom ugovoru.

Prva dva je odobrio Hrvatski Sabor, a zadnji Vlada Republike Hrvatske.

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske donesena od strane Hrvatskog Sabora od 30.10.2009. (NN 130/2009) koja je na snazi tijekom famoznog Memoranduma JANAF-INA-Ćorić navodi:

U točci 8.2: „Ubrzani dovršetak modernizacije rafinerija nafte u Republici Hrvatskoj“ i
U točci 8.3: „Radi postizanja tog cilja Vlada Republike Hrvatske stvorit će sve uvjete da se: osuvremene hrvatske rafinerije…“
Dakle, u množini.

Zakon o energiji od 19.12.2012. godina (NN 120/12) u članku 4, točka (3) navodi: „U svrhu zaštite interesa i sigurnosti infrastrukture za opskrbu Republike Hrvatske energijom, objekti i infrastruktura u kojima se obavlja prerada nafte i proizvodnja nafte i naftnih derivata… proglašavaju se objektima od interesa za Republiku Hrvatsku“ i u točci (4) „Vlasnici objekata od interesa za Republiku Hrvatsku dužni su objekte održavati, tehnološki unapređivati, odnosno modernizirati sukladno odrednicama Strategije energetskog razvoja i interesima Republike Hrvatske propisanim pozitivnim propisima.“ Takva obveza i interes Republike Hrvatske opstala je i u izmjenama 2014. godine (NN 14/14), 2015. godine (NN 102/15) i 2018. (NN 68/18).

Međudionički ugovor iz 2003. jasno piše da Sisak treba razvijati, ne gasiti i navodi u točci 9.2. i 9.2.15:

„Strateški ulagatelj obvezuje se Vladi:…da će pod uvjetima iz Članaka 7.2 i 7.3 Ugovora o kupoprodaji dionica osigurati da članovi Nadzornog odbora i Uprave koje je on predložio koriste svoja glasačka prava da bi osigurali da INA zadrži i razvija rafineriju u Sisku i rafineriju u Rijeci u skladu s Poslovnim planom“.

Čak i dodatak međudioničkom ugovoru zbog kojeg je Sanader osuđen govori u točci (D): „da je cilj Vlade revidirati Ugovor radi zadržavanja i jačanja zaštite nacionalne energetske stabilnosti. Istovremeno, Strateški ulagatelj na temelju svog udjela ima namjeru steći vladajući položaj u društvu kako bi i) poboljšao poslovanje INA-e i njezinu tržišnu poziciju u Hrvatskoj, Jugoistočnoj Europi i jadranskoj regiji te podržao ciljane investicije u imovinsku masu INA-e (npr. modernizacija sisačke i riječke rafinerije.

Bivši šef JANAF-a Dragan Kovačević u utorak navečer za RTL je istaknuo da je gore spomenuti Memorandum značajan dokument koji je imao jednu stratešku dimenziju za Republiku Hrvatsku. “On je imao jednu duboku dimenziju energetskih i nacionalnih interesa i ja sam u tom Memorandumu prepoznao nešto što bi moglo naštetiti nacionalnim i energetskim interesima Hrvatske”, rekao je Kovačević.

Upitan je može li se otvoriti Sisačka rafinerija, odgovorio je: “Cjelokupni energetski sustav RH kao i ekonomija koja se urušava, 20-30 godina, sve političke elite i Vlade dovele su do toga da je danas INA i ostala velika poduzeća koja su nestala, da su pretvoreni u maloprodajnu mrežu. Naravno da se Sisačka rafinerija može otvoriti. I ona bi se trebala i morala otvoriti. Ako netko kaže ima li ona uvjete da se otvori, to vam je kao kada imate neki stari kazan za rakiju. I sa starim kazanom možete ispeći rakiju ako je potrebno i nemate novi.

Druga stvar, već imate sirovinu, naftu visoke kvalitete i do nje imate tvorevinu koja to može preraditi. Ako ćemo napraviti usporedbu, to je kao da imate šumu, kraj te šume imate neku drvnu industriju i prodaju namještaja, a vi trupce odvezete ih u Italiju te vam tada ne radi ni tvornica, ni prodaja namještaja. To se trenutno događa s hrvatskom naftom koja bi se trebala prerađivati u Sisku”.

Podsjetimo, Nacional je u svom novom broju najavio da će se od četvero pozvanih na javno saslušanje odazvati bivši šef Janafa Dragan Kovačević koji bi trebao govoriti o tajnom sastanku u Vladi na kojem je Andrej Plenković navodno dao nalog za potpisivanje memoranduma čija je posljedica bila zatvaranje sisačke rafinerije.

Naime, kako je Nacional objavio, Kovačević je uz premijera Andreja Plenkovića, bivšeg ministra Tomislava Ćorića i bivšu zamjenicu predstojnika Ureda premijera Tenu Mišetić, jedan od svjedoka koji su prisustvovali tom sastanku koji je povod za javno saslušanje 6. listopada. Kao šef Janafa usprotivio se i izbjegao potpisati sporni memorandum o izvozu hrvatske nafte na preradu u MOL-ove rafinerije, koji je bio preduvjet za zatvaranje sisačke rafinerije.

EKSKLUZIVNO: Dragan Kovačević progovorit će što zna o tajnom sastanku u Vladi na kojem je Plenković naredio Ćoriću zatvaranje sisačke rafinerije

 

Komentiraj