FaH

IZVJEŠĆE O GRAĐANSTVU EU-a ZA 2017.: Komisija promiče prava, vrijednosti i demokraciju

Europska komisija danas je objavila svoje treće Izvješće o građanstvu EU-a u kojem se analizira napredak od 2014., a dodatno su predstavljene i njezine aktivnosti kojima se osiguravaju puna prava građana pri radu, putovanju, studiranju ili sudjelovanju u izborima.

Komisija pred Sudom Europske unije brani nacionalne propise o pravima zaposlenika na suodlučivanje

Jutros se na Sudu Europske unije održalo saslušanje nakon što je njemački sud uputio zahtjev za donošenje prethodne odluke (predmet C-566/15, Erzberger protiv Tui). U tom predmetu riječ je o specifičnom aspektu njemačkih propisa o sudjelovanju zaposlenika u nadzornim odborima društava (takozvano „suodlučivanje”). Komisija je jutros na Sudu izjavila: „Sudjelovanje zaposlenika važan je politički cilj. Bilo kakvo ograničavanje slobodnog kretanja radnika koje proizlazi iz propisa može se opravdati potrebom da se zaštiti sustav sudjelovanja zaposlenika i njegovi socijalni ciljevi.” Zbog toga Komisija smatra da se trenutačni njemački propisi mogu smatrati usklađenima s pravom EU-a.” Komisija je zato branila pravo država članica da jamče prava zaposlenika na sudjelovanje kako su predviđena njemačkim zakonodavstvom. Model „suodlučivanja” i njegovi socijalni ciljevi u skladu su s pravom EU-a. Cijela izjava dostupna je ovdje na EN, DE i FR.

 Suzbijanje monopola: Komisija poziva na podnošenje komentara o jamstvima koja je ponudio Amazon u istrazi o e-knjigama

Europska komisija pozvala je sve zainteresirane da komentiraju jamstva koja je ponudio Amazon kako bi se razjasnile nejasnoće u pogledu tržišnog natjecanja u vezi s paritetnim klauzulama iz ugovora s izdavačima. Komisija je zabrinuta zbog određenih paritetnih klauzula koje sadržavaju ugovori između Amazona i izdavača. Te klauzule, koje se ponekad nazivaju „načelo najpovlaštenije nacije”, obvezuju izdavače da obavijeste Amazon o povoljnijim ili alternativnim uvjetima koje nude Amazonovim konkurentima i/ili da ponude Amazonu slične uvjete kao njegovim konkurentima. Komisija smatra da postupanje Amazona možda narušava propise EU-a o suzbijanju monopola kojima se zabranjuju zlouporaba dominantnog položaja na tržištu i restriktivne poslovne prakse. Kako bi odgovorio na zabrinutost Komisije, Amazon je ponudio niz jamstava. Zainteresirane strane mogu podnijeti komentare u roku od mjesec dana od objave. Ako ispitivanje tržišta pokaže da su ponuđena jamstva primjeren odgovor na zabrinutost, Komisija može donijeti odluku kojom ta jamstva postaju pravno obvezujuća za Amazon. Cijelo priopćenje za tisak dostupno je na internetu na EN, FR i DE.

EUROSTAT: Turizam u EU-u – Blagi rast broja noćenja turista u EU-u 2016. unatoč velikom padu u Francuskoj i Ujedinjenoj Kraljevini

Očekuje se da će broj noćenja u objektima za smještaj turista u Europskoj uniji 2016. premašiti 2,8 milijardi, što je rast od 2,0 % u usporedbi s 2015. Od 2009. broj tih noćenja kontinuirano raste, posebno zbog rasta broja noćenja koja ostvaruju strani turisti.

Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

Komentiraj