Izložba ‘Iz Mediterana’ Peruška Bogdanića kod Meštrovića

U Galeriji Meštrović u Splitu do kraja rujna može se pogledati izložba Peruška Bogdanića u  sklopu izložbenog ciklusa ‘Umjetnik kod Meštrovića’. Ciklus je to koji nadrasta bazične izlagačke postavke te publiku usmjerava prema istinskom poimanju definicije kiparstva općenito. Posebnost i vrijednost ovog izlagačkog modusa nalazi se u jedinstvenom okolišu Meštrovićeva stambenog kompleksa koji dodatno naglašava razvoj opće kiparske svijesti. Djela svoj prostor pronalaze unutar kiparski već definiranog prostora, uvodeći tako promatrača u kontekste koji djelima daju nove perspektive, a one ga pak vode prema dubljem poimanju snage kiparstva.

Kako se navodi u najavi izložbe čiji su autori Vesna Bulić Baketić i Milan Bešlić , na suvremenoj hrvatskoj likovnoj sceni Peruško Bogdanić aktivno sudjeluje svojim samostalnim izložbama gotovo pola stoljeća, počev od sredine 70-ih godina.

“Kritika je prepoznala i apostrofirala njegove kiparske forme stvarane na velikoj mediteranskoj baštini i modernoj koncepciji forme. Kiparevo djelo obilježeno je autorskim značajkama na kojima se, gdjekad, iščitavaju prožimanja sa suvremenim hrvatskim klasicima, Kantoci, Ružić, Bakić… a gdjekad čitamo i dodirne točke s kiparima njegova naraštaja: Kuzme Kovačića, Kažimira Hraste, Slavomira Drinkovića… Unatoč tim stvaralačkim prožimanjima, Bogdanić je nedvojbeno ostvario vlastiti kiparski idiom apostrofiran u suvremenoj hrvatskoj likovnoj umjetnosti kao zasebna i nezaobilazna dionica. S ovim novim ciklusom strukturiranim od šest vertikalnih formi visine od 180 cm do 300 cm rađenih u nehrđajućem čeliku (kortenu), i šest skulptura, organičke provenijencije (drvo), drukčije oblikovanih i datiranih u ranije razdoblje, Bogdanić se prvi put predstavlja splitskoj kulturnoj javnosti s većom i cjelovitijom samostalnom izložbom naslovljenom Iz Mediterana.”

Peruško Bogdanić izgradio je ovom izložbom vlastiti pristup prema Meštrovićevu kiparskom djelu, koncepcijski je svoju kiparsku individualnost uskladio s djelima hrvatskoga klasika i s izložbenim prostorom Galerije Meštrović u intrigantnu cjelinu. Dva različita kiparska diskursa ne udaljavaju se od svoje kiparske biti, naprotiv, razlike ih zbližavaju, i u kiparstvu povezuju.

Komentiraj