Hrvatska odvjetnička komora (HOK) u subotu je održala izbornu skupštinu na kojoj je ponovno za predsjednika, na razdoblje od tri godine, izabran Robert Travaš.

“Odvjetništvo je nužan i specifičan dio pravosuđa koji jamči ostvarenje prava građana i takav treba biti i odnos čitavog društva prema odvjetništvu”, rekao je Travaš nakon izbora, priopćio je HOK.

Plaketa “dr. Ivo Politeo” koja se dodjeljuje za naročite zasluge na unapređenju odvjetništva dodijeljena je Martinu Ragužu, odvjetniku u Sarajevu.

Na Skupštini su podnesena detaljna izvješća o radu Komore. Iz izvješća glavnog tajnika razvidno je kako je u razdoblju od 5. srpnja 2014. do 15. lipnja 2015. upisano 207 osoba u Imenik odvjetnika, dok je brisano 92 odvjetnika. Tako je u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore upisano 4528 odvjetnika, s time da je upisano 238 odvjetničkih društava i 242 zajednička odvjetnička ureda.

 

  • Hrvatska odvjetnička komora na danas je održala izbornu skupštinu
  • Za predsjednika je ponovno izabran Robert Travaš
  • Mandat mu traje tri godine

 

“Posebnu pažnju privukli su podaci iz podnesenih izvješća o besplatnoj pravnoj pomoći jer odvjetnici već dugi niz godina itekako pokazuju socijalnu osjetljivost glede materijalnog statusa svojih stranaka i polaze od teze da svakome mora biti omogućeno pravo na stručnu i pravodobnu pravnu pomoć. Tako je u periodu od 5. srpnja 2014. do 15. lipnja 2015. zaprimljeno 816 molbi za besplatnu pravnu pomoć, od toga 248 za uzdržavanje djece. Valja naglasiti da od 1. prosinca 2006. Komora osigurava besplatnu pravnu pomoć u svim predmetima uzdržavanja u kojima pravo na uzdržavanje ostvaruju malodobne osobe bez obzira na imovinske prilike roditelja. Komora također osigurava besplatnu pravnu pomoć azilantima i romskoj zajednici u četiri županije (Međimurskoj, Brodsko-posavskoj, Primorsko-goranskoj i Gradu Zagrebu) u ostvarivanju statusnih prava bez obzira na imovinske prilike i unatoč činjenici da je na snagu stupio Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći.“, priopćio je HOK.

Tijekom Skupštine podnesena su i izvješća o radu Višeg disciplinskog suda, Disciplinskog tužiteljstva te Disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore. Tako je Viši disciplinski sud u razdoblju od 5. srpnja 2014. do 9. lipnja 2015. riješio 49 predmeta.

Disciplinski sud Hrvatske odvjetničke komore je u razdoblju od 4. srpnja 2014. do 2. lipnja 2015. zaprimio je 138 predmeta, a riješeno je ukupno 70 predmeta, od čega su u 52 predmeta izrečene osuđujuće presude – 13 ukora, 26 novčanih kazni, 10 bezuvjetnih gubitaka prava na obavljanje odvjetništva na određeno vrijeme, dva trajna gubitka prava na obavljanje odvjetništva i jedan uvjetni gubitak prava na obavljanje odvjetništva.

Komentiraj