Iz Riječke nadbiskupije tvrde: ‘Nije bilo elemenata počinjenja kaznenih djela’

Nacional je u petak, 12. svibnja, Uredu za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije poslao pitanja o navodnome zlostavljanju maloljetnika ili punoljetnih na području Riječke nadbiskupije. Odgovore nam je u ponedjeljak, 15. svibnja oko podne, poslala Helena Anušić, voditeljica Ureda za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije.

NACIONAL: Je li Riječka nadbiskupija, ili ijedan njezin velikodostojnik ili službenik, uključujući i nadbiskupa Uzinića osobno, obaviješten o mogućim drugim slučajevima zlostavljanja maloljetnika ili punoljetnih u Crkvi na području nadbiskupije?

Za svaku obavijest o mogućim slučajevima zlostavljanja bilo maloljetnika bilo odraslih osoba, bez obzira da li je riječ o anonimnoj ili potpisanoj prijavi, nadbiskup Uzinić poduzeo je potrebne kanonske mjere, a kada se radilo o kaznenim djelima koja se u Republici Hrvatskoj progone po službenoj dužnosti obavijestio i one koji su za to nadležni. Nadbiskup je nedavno u jednom intervjuu naveo kako je pokrenuo istraživanje vezano za sve dosadašnje prijave zlostavljanja u Riječkoj nadbiskupiji, čiji rezultati će biti javno objavljeni.

U slučaju koji navodite Riječka nadbiskupija je nakon zaprimanja prijave poduzela sve potrebne mjere i kanonsku istragu kojom je utvrđeno da nema elemenata počinjenja kaznenih djela. O tome je nadbiskup Uzinić obavijestio autora pisma, koji se zahvalio na poduzetim radnjama u razrješenju situacije, čime je ovaj slučaj bio zaključen.

NACIONAL: Je li Riječka nadbiskupija, ili ijedan njezin velikodostojnik ili službenik, uključujući i nadbiskupa Uzinića, obaviješten o slučajevima pedofilije ili homoseksualizma u Riječkoj nadbiskupiji?

Da, bilo je slučajeva obavijesti i o jednom i od drugom. Ipak, valja reći da nije moguće stavljati u istu kategoriju pedofiliju i homoseksualizam. Drugačiji je i zakonodavni pristup prema obavijestima o jednom i o drugom. I ovdje vrijedi ponoviti da je Riječka nadbiskupija sa svim obavijestima mogućih slučajeva zlostavljanja bilo maloljetnika bilo odraslih osoba, bez obzira je li riječ o anonimnoj ili potpisanoj prijavi, postupala s dužnom pažnjom te u skladu s kanonskim i s državnim propisima.

‘Nadbiskup Uzinić poduzeo je potrebne kanonske mjere, a kada se radilo o kaznenim djelima koja se u Republici Hrvatskoj progone po službenoj dužnosti, obavijestio je i one koji su za to nadležni’

NACIONAL: Ako jest, koliko je takvih slučajeva i kada su prijavljeni?

Nadbiskup Uzinić zalagao se da se po primjeru nekih biskupskih konferencija u Europi u cilju što odlučnije borbe protiv zlostavljanja i zaštite maloljetnih i ranjivih odraslih osoba provedu istrage o tome i u Hrvatskoj i javno objave rezultati. Nakon što taj njegov prijedlog nije prošao na redovitom 66. plenarnom zasjedanju HBK, dogovoreno je da Povjerenstvo HBK za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba pošalje upitnik svim nad/biskupijama i redovničkim zajednicama na području HBK kako bi se prikupili točni podaci o tomu koliko se u Hrvatskoj dogodilo slučajeva, barem u posljednjih trideset godina, koliko je bilo pokrenuto istraga te kakvi su bili rezultati tih istraga.

Na razini Riječke nadbiskupije pokrenuto je spomenuto istraživanje vezano za sve dosadašnje prijave zlostavljanja, čiji će rezultati – kako je najavljeno – biti objavljeni. Anonimne prijave zlostavljanja su posebno teške za provođenje kanonskog postupka. Zbog toga potičemo sve osobe koji znaju za slučajeve zlostavljanja da to čim prije prijave policiji i nadbiskupijskom povjerenstvu za zaštitu maloljetnih i ranjivih osoba, bez obzira je li riječ o starijim ili novim slučajevima, kako bi žrtve mogle dobiti potrebnu zaštitu i pomoć, a zlostavljači građanski i kanonski odgovarati za svoja zlodjela. Znamo da je to žrtvama ponovno prolaženje svojih trauma, ali bismo ih željeli ohrabriti kako bismo mogli zaštititi i druge.

NACIONAL: Što je nadbiskupija poduzela nakon što je, i ako je, o takvim slučajevima obaviještena? Što je poduzeo nadbiskup Uzinić, a što njegov prethodnik, nadbiskup Devčić?

Nadbiskup Uzinić je sa svim slučajevima postupao u skladu s kanonskim i državnim propisima. Tako je postupao i sa svim anonimnim i nepotpisanim obavijestima ako su se te obavijesti, pa čak i same glasine, odnosile na kaznena djela protiv maloljetnika i ranjivih odraslih osoba. Osim toga velik naglasak je stavljen i u radu na prevenciji i zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba. U suradnji s Metropolitanskim pastoralnim institutom u Rijeci i Centrom za promicanje dobrobiti ranjivih osoba pri Hrvatskom katoličkom sveučilištu, održano je više cjelodnevnih edukacija pod nazivom ‘‘Promicanje dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba u Katoličkoj crkvi’’ – ‘‘Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba’’. Ovu edukaciju prošli su najprije svi stariji svećenici Riječke nadbiskupije te djelatnici Ordinarijata, pastoralnih ureda, povjerenstava, karitativnih ustanova i vrtića, nastavnici i djelatnici Katoličke osnovne škole, a uskoro će proći i svi vjeroučitelji. Mlađi svećenici imali su također nedavno posebno organizirane višednevne edukacije. Tijekom edukacije govorilo se o dostojanstvu čovjeka, granicama u odnosima, nasilju i prevenciji nasilja nad ranjivim osobama, razumijevanju moći u crkvenim institucijama, koracima prevencije bilo kojeg oblika nasilja i zlostavljanja, koracima koji se moraju učiniti ukoliko se dogodi zlostavljanje, kao i o prepoznavanju rizičnih i zaštitnih čimbenika. S ovim programom želi se prvenstveno ojačati zaštitu maloljetnih i ranjivih odraslih osoba te senzibilizirati javnost o nužnosti edukacije koja omogućava prevenciju nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja maloljetnih i ranjivih osoba. Nadbiskup Uzinić također je uz prijevode svih važnijih dokumenata koji se odnose na zaštitu maloljetnih i ranjivih osoba na mrežnim stranicama HBK-a početkom svibnja objavio i dva važna priručnika u borbi protiv zlostavljanja: „Rane zlostavljanja“ i „Primjeri dobre prakse za prevenciju i zaštitu maloljetnikâ u župi“.

Dramatično očevo pismo upozorava kako Mate Uzinić zataškava da je crikvenički župnik Stipetić seksualno iskorištavao bogoslova

Riječki slučaj dio je šireg konteksta zataškavanja u Crkvi

Komentiraj

nacional banner
nacional banner