HINA/ Daniel KASAP

Ivica Todorić podnio kaznenu prijavu protiv Peruška

Ivica Todorić na svojoj je službenoj stranici objavio kako je protiv izvanrednog povjerenika za Agrokor Fabrisa Peruška podnio kaznenu prijavu. Todorić poručuje da je prijavu podnio zbog ‘kaznnog djela protiv gospodarstva zloupotrebom povjerenja u gospodarskom poslovanju’.

“Osum. Fabris Peruško je naslijedio zatečeno stanje te također nije ništa poduzeo kako bi se stalno Vjerovničko Vijeće konačno uspostavilo. Naime, odredbom čl. 9. Lex-a Agrokor eksplicitno je propisano da su tijela postupka Izvanredne uprave sud, Izvanredni povjerenik, Savjetodavno tijelo i Vjerovničko vijeće, dok je odredbom čl. 31. st. 5. Lex-a Agrokor propisano da Privremeno vjerovničko vijeće preuzima i vrši funkciju Vjerovničkog vijeća (stalnog) dok Vjerovničko vijeće ne bude osnovano sukladno odredi čl. 30. Lex-a Agrokor, tako da iz navedenih odredbi sasvim razvidno da se radi o imperativnoj zakonskoj normi prema kojoj se stalno Vjerovničko vijeće po zakonu mora osnovati. Unatoč tome i suprotno sudskim rješenjima, osum. Fabris Peruško je kao Izvanredni povjerenik i dalje ovlastio angažirane savjetnike da postupaju suprotno odluci suda te započeo postupak sastavljanja i pripreme nagodbe s vjerovnicima Agrokora uz sudjelovanje Privremenog vjerovničkog vijeća koje je dalo i suglasnost Izvanrednom povjereniku na konačni tekst nagodbe. Naime, iz Lex-a Agrokor jasno proizlazi da je jedini legitimni organ postupka koji može donijeti nagodbu upravo stalno Vjerovničko vijeće kojem jedino pripada legitimitet i legalitet da donese nagodbu kao završni akt provedenog postupka Izvanredne uprave. Isto tako, temeljem više odredaba Lex-a Agrokor propisano je da formalna pretpostavka za podnošenje teksta nagodbe sudu predstavlja sudjelovanje Vjerovničkog vijeća u izradi nagodbe, kao i usuglašavanje Vjerovničkog vijeća s tekstom nagodbe”, navodi se u kaznenoj prijavi.

Didaje se da je prijedlog nagodbe sačinjen i usuglašen s Privremenim vjerovničkim vijećem umjesto sa stalnim Vjerovničkim vijećem, a time je, navodi se u prijavi, izravno i sa umišljajem došlo do povrede lex Agrokora. “Ova povreda Lex-a Agrokor od strane Izvanrednog povjerenika osum. Fabrisa Peruška, odnosno Izvanredne uprave i Privremenog vjerovničkog vijeća, a koja Izvanredna uprava mora službeno i podnijeti ovaj prijedlog nagodbe sudu, proizvodi direktnu štetu dioničarima i vjerovnicima jer je prijedlog ovakve nagodbe nelegitiman i donesen u odnosu na više interesnih skupina (savjetnici, povlašteni vjerovnici), a s ciljem pribavljanja nepripadajuće imovinske koristi, pri tome uzrokujući znatnu štetu drugim dioničarima i vjerovnicima koji nisu mogli sudjelovati u prijedlogu te glasanju o nagodbi kroz legitimno tijelo postupka. Iz svega navedenog slijedi da, s obzirom da nije osnovano stalno Vjerovničko vijeće koje je jedino tijelo koje je po zakonu ovlašteno prihvatiti nagodbu, nisu ostvarene zakonom propisane pretpostavke za sazivanje ročišta za glasanje o nagodbi niti za donošenje rješenja suda kojim se potvrđuje nagodba. Ukoliko bi se, suprotno zakonskim odredbama, ipak održalo ročište i vjerovnici izglasali ovakvu nagodbu, sud bi bio dužan rješenjem uskratiti potvrdu takve nagodbe s obzirom da istu nije prihvatilo stalno Vjerovničko vijeće, jer nikada nije ni osnovano. Stoga se predlaže i da ŽDO u Zagrebu u skladu sa svojim ovlastima predloži nadležnom sudu da donese privremenu mjeru kojom zabranjuje održavanje ročišta za glasanje o nagodbi”, piše u prijavi.

Komentiraj