Istraživanje ‘Kako Krademo?’: Tipični hrvatski prevarant u gospodarstvu je 50-godišnji muškarac

Unsplash/Nikita Pavlov

Udruženje ovlaštenih istražitelja prijevara Hrvatska, lokalnog ogranka ACFE (Association of Certified Fraud Examines), je objavilo prvo sveobuhvatno istraživanje o vrstama i načinima prijevara u hrvatskom gospodarstvu.

Istraživanje upućeno na adrese više od 3.500 ispitanika u detalje ispituje 124 slučaja prijevare u 16 različitih sektora gospodarstva u posljednje dvije godine. Ukupna zabilježena šteta je veća od 165 milijuna kuna, a procjenjuje se da je i do 13 posto ukupnih prihoda izgubljeno uslijed prijevarnih radnji.

Statistika ističe da je tipični ‘hrvatski prevarant’ muškarac u dobi oko 50 godina te da ima dugi staž u organizaciji, koja je žrtva prijevare. Istražitelji ističu da u više od dvije trećine slučajeva počinitelj ima i suučesnike.

Medijan gubitka po oštećenoj organizaciji je oko 750.000kn, a tipična prevara traje osam mjesec prije nego što bude otkrivena.

Protupravno prisvajanje imovine je najčešći oblik prijevare (52 posto slučajeva), potom mito i korupcija (31 posto), dok je treći i brzorastući oblik prijevare računalni/kibernetički kriminal (22 posto). Tri četvrtine prijevara obuhvaćenih istraživanjem prijavljeno je u privatnom sektoru, dok se ostatak odnosi na državni i javni sektor.

Svega 22 posto prijevara je otkriveno dojavom ili pritužbom, čak 13 posto svih prevara je otkriveno slučajno.

Cjelovito istraživanje ‘Kako Krademo?’ je dostupno svim zainteresiranima na službenoj internetskoj stranici Udruge.

Komentiraj