‘Istraživanja u Jadranu u skladu su s direktivama EU’

U prošlom broju Nacionala zastupnik ORAH-a u Europskom parlamentu Davor Škrlecnajavio je da će zbog nepoštivanja europske direktive prilikom raspisivanja natječaja za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u Jadranu prijaviti Hrvatsku vladu Europskoj komisiji. Škrlec smatra kako se postupak istraživanja nafte i plina u Jadranu vodi suprotno direktivi Europske unije iz 2013., nastaloj zbog izlijevanja nafte u Meksičkom zaljevu. U skladu s direktivom i po Arhuškoj konvenciji zahtijeva se da prije početka istraživanja i dodjeljivanja koncesija javnost bude upoznata s cijelim postupkom i utjecajem na okoliš, tvrdi Škrlec. S njim se nisu složili u Agenciji za ugljikovodike čija je predsjednica uprave Barbara Dorić poslala odgovor na Škrlecove optužbe.

[quote_box_center]

  • Zastupnik ORAH-a u Europskom parlamentu Davor Škrlec želi prijaviti Hrvatsku vladu Europskoj komisiji
  • Sporno je nepoštivanje europske direktive prilikom raspisivanja natječaja za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u Jadranu
  • S njim se nisu složili u Agenciji za ugljikovodike, koji sve to pobijaju

[/quote_box_center]

“Žalosno je da predstavnik Hrvatske u EU parlamentu kojeg su birali građani ove države javnosti prezentira netočne informacije koje se tiču europskih direktiva. Neistinite su tvrdnje da Republika Hrvatska nije implementirala Safety Offshore direktivu i nije poštivala europske zakone. Napominjemo da je Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika usklađen s EU direktivom o uvjetima za davanje i korištenje odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika, dok se Safety Offshore direktiva nije još uvijek transponirala u zakonodavstvo niti jedne države članice jer je rok 18. srpnja 2015. godine. Kao predstavnik Republike Hrvatske osobno intenzivno sudjelujem u radu radne skupine pri EU koja je i osnovana na osnovu predmetne direktive upravo kako bi se osigurala njezina potpuna implementacija i kako bi se izradile uredbe i pravilnici, odnosno provedbeni zakon koji je istom predviđen. Iako je rok za transponiranje predmetne direktive srpanj 2015., mi smo odredbe iste unijeli i ugradili u cijeli postupak javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika s aspekta standarda sigurnosti i zaštite okoliša”, piše u odgovoru Barbare Dorić koja je naglasila da izjednačavanje površine koja se istražuje s površinom koja se eksploatira ukazuje na nedovoljnu upućenost u temu. “Agencija za ugljikovodike otvorena je za sve zainteresirane građane koji žele dobiti točne i kvalitetne informacije o ovom projektu, uz napomenu da do 16. veljače traje javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu i očekujemo da će se svi koji to žele u nju uključiti”, rekla je u priopćenju predsjednica uprave Agencije za ugljikovodike Barbara Dorić.

Komentiraj