Patrik Macek/PIXSELL

INTERPELACIJA O RADU VLADE Mirela Holy traži odgovornost ministra Vrdoljaka za nezakonitosti u istraživanju Jadrana

[quote_box_center]

  • Čelnica ORaH-a Mirela Holy najavila je u četvrtak pokretanje interpelacije o radu Vlade
  • Od Sabora traži da raspravi i glasuje o odgovornosti ministra gospodarstva Ivana Vrdoljaka
  • Njega optužuje za nezakonitu i štetnu provedbu projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu

[/quote_box_center]

Čelnica ORaH-a Mirela Holy najavila je u četvrtak pokretanje interpelacije o radu Vlade, a od Sabora traži da raspravi i glasuje o odgovornosti ministra gospodarstva Ivana Vrdoljaka, kojega optužuje za nezakonitu i štetnu provedbu projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu.

Iako ističe da se ORaH ne protivi istraživanju i eksploataciji Jadrana, Holy tvrdi da je Vlada prekršila niz zakona i međunarodnih propisa te da namjerava s potencijalnim koncesionarima potpisati za Hrvatsku štetan ugovor o raspodjeli proizvedenog plina i nafte.

Netransparentno i protupropisno

Uvjerena je da je čitav projekt otpočetka provođen netransparentno i protupropisno, s posebno joj smeta činjenica da su privatnoj kompaniji Spectrum besplatno ustupljeni energetski podaci države.

“Podaci su im ustupljeni pod ružnim obrazloženjem da ih nitko u Hrvatskoj nije u stanju pročitati, što je uvreda stručnjacima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta”, smatra Holy.

Podsjeća da je Ina u 30 godina u istraživanje nalazišta u Jadranu uložila više od milijardu kuna, te zaključila da bi se takvo ustupanje podataka “u svakoj zemlji smatralo veleizdajom”.

Iako u Agenciji za istraživanje ugljikovodika tvrde da će se s potencijalnim koncesionarima ugovoriti da 55 do 60 posto od proizvedenog plina i nafte ide državi, Holy tvrdi da je iz ugovora o raspodjeli proizvoda, koje bi Vlada trebala potpisati s koncesionarima, vidljivo kako se radi o udjelu od maksimalno 50 posto.

“Takav ugovor je izuzetno štetan i ne štiti interese Republike Hrvatske u slučaju pronalaska izdašnijih nalazišta”, kazala je Holy, navodeći da zemlje s bogatim nalazištima u ukupnoj proizvedenoj nafti participiraju s 95 posto.

Upozorila je i da s potpisivanjem takvog ugovora počinju teći i financijske obveze države prema koncesionarima u slučaju da se projekt zaustavi referendumom, što bi moglo rezultirati značajnom štetom za državni proračun, a najavljeno raspisivanje referenduma tek nakon provedenih istraživanja nazvala je “samoubojstvom za Hrvatsku”.

“Ako bi se tada zaustavio projekt, građani bi morali financijski obeštetiti kompanije, ne samo za ono što su uložile u istraživannje, nego i za očekivanu dobit”, kaže Holy.

Brine ju i što ugovor previđa da je udio države manji što je količina eksploatiranih ugljikovodika veća, kao i činjenica da nije predviđena naknada za gubitke koje bi u slučaju akcidenta pretrpio turizam, ribarstvo i marikultura.

Vlada nije poštovala zakone

Tumači da Vlada nije poštovala zakone koji ju obvezuju da prije takvog projekta izradi niz strateških dokumenata o utjecaju na okoliš i upravljanju morskim okolišom, kao ni direktive EU.

“Neobična je žurba kojom Vlada na silu gura ovaj projekt”, upozorila Holy, uvjerena da ubrzanom procedurom Vlada želi zaobići direktivu o sigurnosti eksploatacije nafte i plina, koju Hrvatska u svoj pravni sustav mora implementirati u srpnju.

Tvrdi da Vlada u projektu koristi zastarjele podatke te zanemaruje činjenicu da se radi o zatvorenom, plitkom moru, kao i iskustva drugih zemalja koja govore da buka koju stvaraju seizmička istraživanja negativno utječe na riblju populaciju. Bizarnim smatra što je procjena stanja okoliša prepuštena koncesionaru, budući da koncesionar i izaziva potencijalnu havariju.

Holy tvrdi i da je izrada strateške procjene utjecaja na okoliš prepuštena tvrtki koja to nikad nije radila, koja nema nikakve reference u tim poslovima i koja postoji svega dvije godine, kao i da šest zainteresiranih kompanija koristi za okoliš najopasniju tehnologiju fiksnih platformi.

Vladu je pozvala da poštuje zakone i izradi dokumente koje je dužna izraditi, te osigura višemjesečnu kvalitetnu javnu raspravu u kojoj bi se biračima omogućilo da donesu kvalitetnu referendumsku odluku.

Komentiraj

Source:M.Z./HINA