Intendantica HNK u Osijeku i ministrica kulture prijavljene USKOK-u

Zbog sporne odredbe ugovora o radu s intendanticom Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku Draženom Vrseljom – kojim joj se jamči dobra pozicija ako iz nekog razloga ona bude razriješena – ali i sumnje u druge nepravilnosti, protiv nje i ministrice zbog nepoduzimanja radnji podnesena je kaznena prijava

Kaznena prijava USKOK-u u nedjelju navečer podnesena je protiv Dražene Vrselje, intendantice Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, zbog zloporabe položaja i ovlasti te protiv Nine Obuljen Koržinek, ministrice kulture, zbog prikrivanja odnosno nepoduzimanja radnji. Kaznenu prijavu podnijela je osoba čiji su podaci poznati Nacionalu ali koja zbog straha ne želi javno objaviti ime i prezime, Kaznena prijava podnesena je zbog zloporabe položaja i ovlasti i protiv Gordane Lesinger, predsjednice Kazališnog vijeća HNK u Osijeku te zbog trgovanja utjecajem protiv Nedjeljka Bosanca, člana tog Kazališnog vijeća.

Kako piše u kaznenoj prijavi, koju je Nacional dobio, “prvoprijavljena G.L. kao odgovorna osoba – predsjednica Kazališnog vijeća HNK u Osijeku – lažno je prikazala kako je na prijedlog tadašnjeg intendanta Božidara Šnajdera, na sjednici održanoj 21. ožujka 2019. Kazališno vijeće donijelo Odluku o izmijeni Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada HNK-a u Osijeku. Tom se Odlukom dodaje novo radno mjesto “Pomoćnik intendanta za EU projekte, prekograničnu i međunarodnu suradnju”, a s ciljem pogodovanja tadašnjoj poslovnoj ravnateljici, drugoprijavljenoj D.V., sada intendantici HNK-a u Osijeku, čime joj G. L. omogućila protuzakonito disponiranje radnim mjestima, isključivo u osobnom interesu.”

Naime, HNK u Osijeku je veliki gubitaš s dugom od oko 5,1 milijun kuna. U 2017. i 2018. godini, kad je sadašnja intendantica bila poslovna ravnateljica, nastala je petina toga duga. Unatoč tome, ona je predložena za intendanticu i ne samo to – desetak dana prije raspisivanja natječaja za intendanta HNK u Osijeku županijska pročelnica za društvene djelatnosti ‘’izlanula’’ je da će upravo Dražena Vrselja dobiti povjerenje, što je izazvalo skandal. Taj se natječaj poništio, ali je Dražena Vrselja nakon toga izabrana za intendanticu te joj je mandat započeo 1. travnja 2019. Međutim, deset dana prije nego što je ona stupila na dužnost, HNK u Osijeku 21. ožujka ove godine mijenja Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada kojim je ustanovljeno i novo radno mjesto – pomoćnik intendanta za EU projekte, prekograničnu i međunarodnu suradnju. S budućom intendanticom koja na dužnost treba stupiti 1. travnja, HNK u Osijeku, odnosno predsjednica Kazališnog vijeća Gordana Lesinger, sklapa Ugovor o radu za mjesto intendantice, u kojemu stoji nevjerojatna odredba. Tim je ugovorom predviđeno da se ‘’HNK u Osijeku obvezuje za slučaj razrješenja intendantice prije isteka mandata i/ili prestanka ugovora o radu iz bilo kojeg razloga imenovanoj ponuditi zaključenje ugovora o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova radnog mjesta Pomoćnik intendanta za EU projekte, prekograničnu i međunarodnu suradnju’’. Budući da nije promijenjen Statut kazališta u kojem se ne spominje to radno mjesto, to znači da je Draženi Vrselji, ako iz bilo kojeg razloga prestane biti intendantica, zajamčeno novo radno mjesto.

‘Kako je o kršenjima zakonitosti dostavljena dokumentacija za Upravni nadzor Ministarstva kulture, a ministrica ima saznanja, nečinjenjem je počinila osnove sumnje zloporabe položaja i ovlasti’

Kako se navodi u kaznenoj prijavi koja je – zbog mogućeg sukoba interesa u Osijeku – predana Državnom odvjetništvu u Zagrebu, “postupak nije proveden kako je zakonom i podzakonskim aktima striktno propisano, a činjenica je kako je već nekoliko dana kasnije, točnije 1. travnja 2019., drugoprijavljena D.V. od toga istoga Kazališnog vijeća imenovana intendanticom, te su G.L. i D.V. potpisnice Ugovora o radu u kojemu u čl. 2 protustavno i protuzakonito “rezervira” isključivo i samo za D.V. novo, nezakonito stvoreno radno mjesto, i to kao odstupnicu u slučaju razrješenja, odnosno procesuiranja drugoprijavljene D.V. zbog prethodno počinjenih nepravilnosti kao poslovne ravnateljice HNK-a Osijek. Opisano nedvojbeno ukazuje volju i namjeru počinjenja bića kaznenog djela opisanoga i kažnjivog po čl.291 Kaznenog zakona RH.”

Premda je ovakav ugovor teško branjiv, iz Ureda intendantice HNK u Osijeku Dražene Vrselje Nacionalu je poslan odgovor:

“Sukladno ugovoru kakav je dan intendantu Božidaru Šnajderu kojemu je, s obzirom na to da je bio zaposlenik na neodređeno, dana mogućnost vraćanja na prvotno radno mjesto, po istom je principu sačinjen ugovor intendantici Vrselja. Kako je njezino prvotno radno mjesto kadrovski popunjeno, a kako je na mjesto intendantice došla s mjesta pomoćnice intendanta, dana joj je istovjetna mogućnost, sukladno internim pravilnikom. Kako je gospođa Vrselja u prošloj godini započela projekt rekonstrukcije zgrade osječkog HNK, koje će se financirati iz Projekt Slavonija, Baranja i Srijem, gospođi Vrselji dana je mogućnost da se, u slučaju prestanka mandata, nastavi baviti prethodno započetim poslovima.”

Kaznenom prijavom obuhvaćeno je i Ministarstvo kulture, odnosno ministrica Nina Obuljen Koržinek. Kako se navodi u kaznenoj prijavi, “kako je pravovremeno o opisanim grubim kršenjima zakonitosti, zatražen predviđeni postupak i dostavljena dokumentacija za postupak Upravnog nadzora Ministarstva kulture RH, a četvrtoprijavljena N.O.K. ima saznanja (u pisanom obliku i komunikaciji), propušta dužne radnje – nečinjenjem Ministarstva čiji je čelnik – počinila je osnove sumnje opisane u kaznenom djelu čl.38 u vezi čl.291.”

Iako je Nacional od ministrice tražio očitovanje na sva sporna pitanja, uključujući i to je li u HNK u Osijeku poslana inspekcija, Marija Šiško iz Ministarstva kulture u vezi cijelog ovog slučaja HNK u Osijeku kao odgovor je poslala samo jednu rečenicu:

“Nastavno na Vaš upit obavještavamo kako su pitanja vezana uz kadrovski i repertoarni dio u nadležnosti Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, a za ostala pitanja molimo Vas da se obratite osnivačima Kazališta, Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji.”

Osim ove, u radu i poslovanju HNK u Osijeku postoji još niz nepravilnosti. Jedna od njih je i još jedan sporan dokument odnosno ugovor. Anonimni prijavitelj kaznene prijave opisuje još jedan slučaj:

“Neutvrđenoga dana u vremenu od 1. travnja do 14. lipnja 2019., u caffe-baru nedaleko radnoga mjesta prvoprijavljene G.L., predsjednice Kazališnog vijeća HNK u Osijeku, član istoga vijeća, umirovljenik N.B., neovlašteno dogovara “angažiranje” odvjetničkog ureda Jurice Jelinića, te drugoprijavljena D.V., sada već na funkciji intendantice HNK u Osijeku, dana 14. lipnja 2019. potpisuje Ugovor o pružanju pravne pomoći s tako dogovorenim odvjetničkim uredom.

Kako HNK u Osijeku ima zaposlenu Svjetlanu Rupčić, na mjestu diplomirane pravnice, a potpisani Ugovor s odvjetnikom (4000 kuna mjesečno) isključivo predviđa samo savjetovanje u redovnim pravnim poslovima, bez zastupanja ili drugih poslova, razvidna je namjera i ostvarenje bića kaznenoga djela trgovanje utjecajem iz čl.295.st.1., prvo, drugo i trećeprijavljenih, te i u ovom slučaju, pomaganje nečinjenjem četvrtoprijavljene N.O.K.”

O čemu se radi? Nacional u posjedu ima dokument, odnosno sporan Ugovor o pružanju pravne pomoći, kojim je predviđeno da se s 4000 kuna mjesečno naplaćuju usluge odvjetničkog ureda, iako HNK u Osijeku ima pravnu službu. Ono što je sporno i zbog čega se kazneno prijavio i član Kazališnog vijeća Nedjeljko Bosanac jest činjenica da se upravo on, tvrdi Nacionalov izvor – kojemu je svjedok razgovora potvrdio da će svjedočiti na sudu ako se za to pokaže potreba – na kavi dogovorio s odvjetničkim uredom Jelinić za obavljanje tog posla u kazalištu. Inače, kako tvrdi Nacionalov izvor, Jelinićev otac u razgovoru je baš izričito Bosanca zatražio da ‘’nađe neki posao za sina jer nitko ne želi s njim raditi’’. Nitko ne želi s njim raditi zato što je taj odvjetnički ured – pravomoćno je presuđeno – sudjelovao u sklapanju poslova u sklopu afere Index, kad se otkrilo da neki profesori osječkih fakulteta za novac ili drugu korist ‘’prodaju’’ ispite ili prolaz na ispitima.

‘Kadrovska i repertoarna pitanja u nadležnosti su HNK u Osijeku, a za ostalo se obratite osnivačima Kazališta, Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji’, kažu u Ministarstvu kulture

Inače, Nedjeljko Bosanac je, kaže Nacionalov izvor, vijećnik koji je svoj glas na prethodnom natječaju za izbor intendanta (koji je nakon toga poništen) dao protukandidatu Dražene Vrselje, a na ponovljenom natječaju je upravo njegov glas kao sedmi presudio u korist sadašnje intendantice, što je odmah izazvalo sumnju.

U uredu intendantice HNK u Osijeku Nacionalu su pojasnili i ovaj dokument:

“Kako je Božidar Šnajder godinama, uz posao intendanta, obavljao i poslove pravnika, a Hrvatsko narodno kazalište je vjerojatno jedina institucija u Republici Hrvatskoj koja nije imala ustrojenu pravnu službu, umirovljenjem gospodina Šnajdera i taj se dio poslovanja morao urediti. Odvjetnički je ured, nakon zatražene revizije, angažiran kako bi se ustrojila pravna služba te što učinkovitije uskladili i pregledali normativni akti, kojih ili nema ili se trebaju osuvremeniti – što je, u konačnici, prepoznala i unutarnja revizija.”

Na pitanje zašto se u pravnu službu zaposlila osoba koju se mora savjetovati za pravne poslove, u Uredu intendantice odgovorili su:

“Odlaskom u mirovinu gospodina Šnajdera HNK u Osijeku ostao je i bez takve manjkave funkcije pravnika, stoga je bilo dužno zaposliti osobu zaduženu za pravne poslove. Osoba zadužena za pravne poslove zaposlena je temeljem provedenog javnog natječaja, sukladno svim pravnim aktima, te je odgovarala propisanim kvalifikacijama.”

Spomenutu unutarnju reviziju poslovanja HNK u Osijeku zatražio je Ivan Anušić, župan osječko-baranjski, i to zbog duga koji nikako da se riješi. Kako je Nacionalu pojasnila Ivana Gusak Galić iz Kabineta župana, revizijom su utvrđene određene nepravilnosti i definirane preporuke za poboljšanje sustava s rokom njihova izvršenja:

“Uobičajena je poslovna praksa obavljanja unutarnje revizije u Županiji i institucijama iz nadležnosti, a koje uključuju proračunske i izvanproračunske korisnike te trgovačka društva i druge pravne osobe obveznike podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Sama svrha unutarnje revizije je neovisna i objektivna procjena sustava unutarnjih kontrola te davanje mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrolama i upravljanja poslovanjem. Ovo je posebice važno ako se uzme u obzir činjenica da osnivači HNK solidarno i neograničeno odgovaraju za obveze Kazališta, a da Kazalište već niz godina posluje s gubitkom. Informacija o provedenoj reviziji nalazi se na Internet stranici Osječko-baranjske županije te je usvojena na 23. sjednici Županijske skupštine 12. rujna ove godine.”

Oko spornog ugovora s odvjetničkim uredom koji savjetuje pravnicu, iz Županije odgovaraju:

“Zbog zatečenog niza nepravilnosti i nepostojanja pravne službe HNK u Osijeku, što je uistinu neuobičajeno za ustanovu koja broji 208 zaposlenih, zaposlena je jedna pravnica. U isto vrijeme, sklopljen je Ugovor o pružanju pravne pomoći s jednim odvjetničkim uredom kako bi se što prije riješili nagomilani predmeti i druge nepravilnosti u poslovanju koje su se gomilale godinama.”

Iako Nacionalovi izvore navode da je razlog zbog kojeg je župan Anušić zatražio unutarnju reviziju upravo poslovanje Dražene Vrselje, posebno tijekom razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka 2019., kad je bivši intendant otišao u mirovinu a Dražena Vrselja još nije bila intendantica ali je imala pravo potpisa, Ivana Gusak Galić te navode demantira. Kako kaže, “revizija nije zatražena zbog poslovanja Kazališta za vrijeme novoimenovane intendantice nego zbog dugogodišnjih negativnih rezultata poslovanja HNK u Osijeku.”

Inače, u ad hoc “Unutarnjoj reviziji poslovanja ustanove u kulturi – HNK u Osijeku” provedenoj 21. svibnja pronađen je niz nepravilnosti u poslovanju kazališta, ali župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić ipak je prihvatio izvješće. U tom dokumentu nalaze se brojne preporuke koje HNK u Osijeku mora u hitnom roku napraviti da bi se izbjeglo daljnje gomilanje dugova. U reviziji se navodi da se najviše griješi u procjeni troškova pojedinih predstava, i to posebno za iznose autorskih honorara i smještaja, odnosno noćenja. Revizija navodi i to da postupak primopredaje dužnosti i imenovanje čelnika ustanove ne prati zakonodavni okvir, a posebno je problematično spomenuto razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka. Revizijom poslovanja utvrđeno je isto tako da HNK u Osijeku nema odgovarajuću infrastrukturu, uključujući vatrodojavu, rasvjetu, unutarnju hidrantsku mrežu i slično.

Revizijom poslovanja HNK u Osijeku navodi se da se griješi u procjeni troškova za iznose autorskih honorara i smještaja umjetnika te se preporučuje da se pojača sustav unutarnjih kontrola u HNK

Unutarnja revizija ustanovila je i da je “evidentiranjem troškova koji se ne odnose na tekuću godinu u Bruto bilancu, HNK postupio suprotno članku 4. Zakona o proračunu odnosno da se Financijski plan HNK ne izvršava u skladu s načelom jedne godine. Preporuka je da se pojača sustav unutarnjih kontrola na način da odgovorna osoba donesu izmjene i dopune internih akata kojima se regulira nabava roba, usluga i radova.”

Još jedno pitanje koje se često postavlja kad se govori o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku jest taj dug od oko pet milijuna kuna. Iako je trenutačna intendantica Dražena Vrselja u vrijeme nastanka dijela duga bila poslovna ravnateljica, odnosno desna ruka intendanta zadužena upravo za financije HNK u Osijeku, odgovornost se često prebacuje samo na Šnajdera. Bivši je intendant apsolutno odgovoran za nastajanje duga ali ni poslovna ravnateljica, prema hijerarhiji u HNK u Osijeku, u najmanju ruku dijeli odgovornost za dugovanje. Na pitanje o tome koliki je trenutačni dug HNK u Osijeku i kakvom ga dinamikom namjerava sanirati, intendantica Dražena Vrselja Nacionalu je odgovorila:

“O svim tim tvrdnjama možemo transparentno razgovarati kada financijsko izvješće za 2018. bude prihvaćeno, što dosad nije. Upravo je neprihvaćanje izvješća razlog izmjene sanacijskog plana pokrića gubitka koji su osnivači donijeli za razdoblje 2018.-2020. Nacrt prijedloga sanacije treba odobriti Kazališno vijeće na jednoj od hitnih sjednica.”


REAKCIJA:

U tekstu Nacionala koji je napisala Vaša novinarka Tamara Borić, a riječ je o HNK-a u Osijeku, spominje se i moje ime i kaznena prijava bez  ijednog argumenta. Tražim da objavite moj demanti.
Naime, nikada nisam imao prigodu “trgovati utjecajem”. Nikada nisam tražio da se bilo koga angažira kao vanjskog odvjetnika HNK-a u Osijeku ili bilo koga drugoga. Nisam imao presudnu ulogu prigodom glasovanja za izbor intendantice HNK-a u Osijeku, gđe Dražene Vrselja. Glasovanje je bilo tajno! Kazalište smo postavili u okvir Zakona i za poslovanje su osnivači na Zahtjev Kazališnog vijeća izradili Reviziju. Revizija je bila potrebna da bi se poslovanje HNK-a stavilo u pravni okvir.

Uz uvažavanje!

Prof.dr.sc. Nedeljko Bosanac

Komentiraj