Potpisivanjem ugovora o pružanju Usluga tehničke pomoći i upravljanja između Instituta IGH i Voda Jastrebarsko službeno je započela suradnja na projektu poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko. Projekt uključuje dogradnju sustava vodoopskrbe, dogradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje otpadnih voda, kao i pročišćavanje otpadnih voda, a Institut IGH će obavljati poslove iz područja upravljanja.

Mario Brnabić, direktor tvrtke Vode Jastrebarsko izjavio je kako je ukupna vrijednost investicija u poboljšanje infrastrukture oko 1709.267.139 kuna, a projekt je sufinanciran sa 72 % sredstvima iz EU fondova.

“Ova značajna investicija krenuti će u svoju realizaciju u listopadu ove godine, a očekivani završetak planira se u srpnju 2020. godine. Područje aglomeracije Jastrebarsko, koje broji gotovo 16 000 stanovnika, biti će mnogo ugodnije mjesto za život naših stanovnika. U dijelu vodoopskrbe rekonstruirati će se dio vodoopskrbne mreže i izgraditi tri vodospreme, i osigurati kontinuitet i pouzdanost sustava vodoopskrbe. U dijelu sustava odvodnje otpadnih voda nakon izgradnje očekuje se priključenost od 97%. Izgraditi će se 44 kilometra sustava odvodnje i 15 crpnih stanica. U okviru projekta planirana je i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda”, najavio je Mario Brnabić.

“Institut IGH sve više izvozi svoje usluge i na druga tržišta, upravo zahvaljujući iskustvu i stručnom znanju koje nudimo, koje je prepoznato i na ovom natječaju. Upravo upravljanje vodama, kako vodom za piće, tako i otpadnim vodama, jedno je od ključnih izazova s kojima se čovječanstvo susreće u 21.stoljeću. Zbog toga vjerujemo da je hidrotehnika područje u kojem će Institut IGH raditi sve više projekata, kako u Hrvatskoj, tako i na drugim tržištima”, poručio je prilikom potpisivanja Oliver Kumrić, član Uprave IGH.

Institut IGH je trenutno uključen na više od 15 projekata aglomeracija u Hrvatskoj i to u područjima stručnog nadzora, vođenja projekata i projektiranju.

“Projekti poput ovog imaju velik značaj za lokalnu zajednicu, jer direktno utječu na kvalitetu života ljudi. Svjesni smo da u samom procesu realizacije projekta postoje brojne prepreke na koje smo spremni odgovoriti i to prije svega profesionalnim pristupom, znanjem i iskustvom naših inženjera. Konkretno na ovom projektu velika pažnja biti će usmjerena na sam proces izgradnje, gdje imamo velika očekivanja od izvođača radova, pred kojim su veliki izazovi u dijelu postizanja zadane kvalitete koja je definirana projektom te zahtjevnim rokom”, rekao je Miroslav Blanda, direktor Zavoda za hidrotehniku i ekologiju IGH.

Komentiraj