Inspekcija o žičari Sljeme i problemima s bukom: “Pokušaji da se preko medija posao ubrza i utječe na ishod opstruiraju naš rad”

Sanitarna inspekcija Državnoga inspektorata u četvrtak je održala tehnički pregled žičare Sljeme te je preuzela dokumentaciju. Nakon uvida, postupit će temeljem utvrđenih činjenica i sukladno Zakonskim propisima. To znači da građevina žičara Sljeme, između ostaloga mora biti u skladu s Zakonom o zaštiti od buke odnosno Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, stoji u priopćenju Državnoga inspektorata.

Dužnosti investitora

U priopćenju dalje navode da je investitor bio dužan dostaviti Izvještaj o mjerenju buke okoliša izrađen od ovlaštene pravne osobe za akustična mjerenja, a sukladno izdanoj Potvrdi o usklađenosti glavnog projekta s propisanim sanitarno-tehničkim uvjetima i uvjetima zaštite od buke i uvjetima zaštite od neionizirajućih zračenja.

Nastavno na spomenuto, buka koja nastaje od novoprojektiranih i izgrađenih građevina s pripadnim izvorima buke ne smije prelaziti vrijednosti propisane člankom 5. i člankom 6. citiranoga Pravilnika.

“Napominjemo kako je u probnoj fazi rada Državni inspektorat zaprimio niz prijava koje ukazuju na prekomjernu buku koju proizvodi žičara Sljeme. Te navode potvrdila je i glavna nadzorna inženjerka koja je prilikom tehničkog pregleda 09. ožujka 2021. godine na Zapisnik izjavila: ‘(..) mjerenje buke okoliša izvršila je ovlaštena pravna osoba za akustička mjerenja te izmjerene vrijednosti nisu zadovoljile (…). Nakon sanacije i ponovljenog mjerenje dostavit ću ovoj inspekciji traženi Izvještaj o mjerenju buke okoliša”, stoji u priopćenju.

Nakon što se utvrde sve činjenice sanitarna inspekcija Državnog inspektorata dat će mišljenje – bilo ono pozitivno ili negativno – je li spomenuta građevina izvedena u skladu s izdanom Potvrdom o usklađenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehničkim uvjetima i uvjetima zaštite od buke i uvjetima zaštite od neionizirajućih zračenja od dana 06. lipnja 2018. godine.

Inspekcija: “Zlonamjerno se relativizira naš rad”

Nastavno na brojne medijske tekstove, priloge i reportaže koje ukazuju na zlonamjerno relativiziranje rada sanitarne inspekcije Državnog inspektorata od strane pojedinaca ovim putem želimo istaknuti kako sve inspekcije Državnog inspektorata postupaju sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Pokušaji da se poslovni procesi ubrzaju te da se putem medija utječe na ishod samoga postupka značajno otežavaju te opstruiraju rad inspekcije.

Sukladno članku 54. Zakona o Državnom inspektoratu, inspektor je u obavljanju inspekcijskog nadzora samostalan te vodi postupak, donosi upravne akte i poduzima mjere u okviru prava, obveza i ovlasti utvrđenih Zakonom i/ili drugim propisima kojima je uređeno područje rada inspektora.

“Stoga i ovim putem apeliramo na pojedince da ne koriste rad inspektora u dnevno-političke svrhe”, poručili su iz Državnoga inspektorata.

Podsjetimo, otvorenje sljemenske žičare zapelo je i zbog buke. Naime, zbog izvješća o mjerenju buke kasni izdavanje devete uporabne dozvole za rad žičare, za koju Gradu Zagrebu Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata, a ni Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nisu dali mišljenje.

Tko je nadležan za buku

Podsjetimo, otvorenje sljemenske žičare zapelo je i zbog buke. Naime, zbog izvješća o mjerenju buke kasni izdavanje devete uporabne dozvole za rad žičare, za koju Gradu Zagrebu Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata, a ni Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nisu dali mišljenje.

Zbrka je nastala oko pitanja: Je li mišljenje o buci u domeni prometne infrastrukture? U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture rekli su da “buka nije u njihovoj domeni” i uputili su Grad Zagreb da zatraži mišljenje od Fakulteta prometnih znanosti, a Sanitarna inspekcija Državnoga inspektorata Grad Zagreb je uputila na Ministarstvo zdravstva. Iz Grada Zagreba slučaj su ocijenili “namjernim odugovlačenjem navodno zbog lokalnih izbora”.

Komentiraj