Informatizacija zdravstva: Od danas “crvene uputnice odlaze u povijest, kreće elektronsko naručivanje za pregled

Umjesto papirnatih od danas se u zdravstvenom sustavu primjenjuju eUputnice, objavio je u četvrtak Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Ministarstvo zdravstva u suradnji s HZZO-om od danas ukida obvezu ispisa tzv. crvene uputnice u procesima upućivanja, naručivanja, prijema, naplate usluga i arhiviranja dokumentacije u svim zdravstvenim ustanovama za osiguranike i ugovorne zdravstvene ustanove.

Više od 14 milijuna uputnica godišnje

Preko 14 milijuna uputnica godišnje se generira u zdravstvenom sustavu, a dosad je to bilo 14 milijuna tiskanica čije je tiskanje trošilo vrijeme medicinskih sestara i liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Uvođenjem eUputnice nestaje i pojam nepodignutog nalaza jer će elektronički nalaz nastao temeljem euputnice biti dostupan svima koji sudjeluju u procesu liječenja, rekao je na konferenciji za novinare pomoćnik ravnatelja HZZO-a za IT Hrvoje Jezdičić.

Pojasnio je kako je primjena eUputnice moguća jer su sada sve bolnice povezane na Centralni zdravstveni informatički sustav (CEZIH).

Za pacijenta to znači da kod izabranog liječnika više neće dobivati ispisanu papirnatu tiskanicu uputnice, već će pravo na specijalističko-konzilijarnu uslugu ostvarivati putem elektroničke verzije tog dokumenta izdanog u informacijskom sustavu izabranog liječnika i pohranjenog u CEZIH-u.

Također, eNalaz bit će dostavljen liječniku primarne zdravstvene zaštite, a pacijentu biti dostupan putem Portala zdravlja na platformi e-Građani.

Pacijenti će i dalje imati mogućnost naručiti se samostalno za termin. U tom slučaju, po izdanoj eUputnici, obratit će se zdravstvenoj ustanovi sa svojim MBO-om kao ključnim podatkom sa zdravstvene iskaznice, što je temelj za rezervaciju eUputnice.

Zahvaljujući eNaručivanju liječnici će pacijenta moći naručiti direktno na termin u zdravstvenoj ustanovi, uputiti zahtjev za dodjelom termina prema odabranoj zdravstvenoj ustanovi te u situacijama kada liječnik ocijeni da je to potrebno i ispisati podsjetnik o izdanoj eUputnici.

Na temelju eUputnice, zdravstvena ustanova dužna je kontaktirati pacijenta te ga obavijestiti o dodijeljenom terminu.

Liječnik primarne zaštite Goran Lazić ocijenio je kako je primjena eUputnice, kao nekada eRecept, veliki korak u poboljšanju rada liječnika primarne zaštite i  smanjenje administrativnog rada. “Napravili smo analizu svih mogućih situacija i greške ne bi smjelo biti”, poručio je Lazić.

Da se radi o unapređenju rada liječnika u primarnoj zaštiti slaže se i predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine Vikica Krolo.

“Primarna zaštita informatizirana je 12 godina, od 2008. godine, a eNaručivanje primjenjujemo od 2016. godine tamo gdje nam je to omogućeno, jer nisu sve bolnice uključene u informatički sustav CEZIH”, kaže Krolo.

Krolo: Bolnice moraju ponuditi više termina za naručivanje pacijenata

“Pacijenta smo i dosad, iako nije bilo obavezno, mogli naručiti elektronski ako su nam bolnice dale termine. Pacijenti su i dalje morali dolaziti po crvenu uputnicu i uz to su od nas dobivali potvrdu da su naručeni. Sada pacijent, kao i za eRecept, više neće morati dolaziti po papirnati dio uputnice nego će dobiti samo potvrdu da smo ga naručili”, pojašnjava Krolo.

Smatra da bolnice sada moraju ponuditi više termina za naručivanje pacijenata, koji će biti u primjerenom vremenu za neku pretragu.

Krolo ističe kako postoje bolnice koje su i dosad dobro radile kada je u pitanju eNaručivanje, poput KBC-a Zagreb, gdje se pacijenta moglo naručiti kod konkretnog liječnika.

Iako većina bolnica nije nudila tu mogućnost, Krolo drži da bi i ostale trebale dati imena doktora jer će to pokazati koliko su koji liječnici traženi i koliko više rade, pa će ih biti moguće i financijski nagradit.

S druge strane, bit će transparentne i liste čekanja kako ne bi više imali sistem – jedan pacijent preko liste čekana, a dugi preko veze.

Komentiraj