Informacije o svim isplatama s računa Ureda Predsjednice u 2018. – uskoro u javnosti?

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović mora dati na uvid finacije Ureda iz 2018.

“Udruga FUTURIST je u postupku iz svoje redovne djelatnosti građanskog nadzora nad tijelima javne vlasti zaprimila 14. studenog 2019. Rješenje Povjerenika za informiranje kojim se „nalaže Uredu predsjednice Republike Hrvatske da u roku od 8 dana od zaprimanja ovog Rješenja riješi zahtjev za pristup informacijama“ kojim su zatraženi nalozi „(za 2018. godinu) ili isprave drugog naziva a iste namjene, kojima Ured predsjednice Republike Hrvatske nalaže isplate s jedinstvenog računa riznice“.
Predsjednica Republike Hrvatske može protiv Rješenja pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, čime će se postupak odužiti – a može i korisniku informacije u propisanom roku dostaviti tražene dokumente ili ih javno (on-line) objaviti ukupnoj javnosti.
Udruga FUTURIST smatra da je u javnom interesu da javnosti budu dostupne informacije o svim novčanim transakcijama uz Ureda Predsjednice (kao i iz svih tijela javne vlasti), osim onih za koje postoje ograničenja utemeljena na Zakonu.
I javni interes i interes javnosti nalaže da javnost bude upoznata i sa svim postupcima i radnjama koje se u ovom slučaju poduzimaju.
Novčana sredstva kojima raspolaže Ured Predsjednice su, kao u slučaju svih tijela javne vlasti – novci svih poreznih obveznika.
Štoviše, u Hrvatskoj već postoji praksa da se korisnicima pružaju informacije takvoga tipa (npr. bankovni izvodi o godišnjem prometu na računima tijela javne vlasti).
Povjerenik za informiranje je u više navrata donosio pravomoćna rješenja, a Visoki upravni sud presude koja su nalagala rješavanje takvih zahtjeva za pristup informacijama – u korist korisnika informacija.
Dodatno, nad dijelom tijela javne vlasti DORH već provodi ili će provoditi istrage zbog utaje takvih informacija i s time povezanim kaznenim djelima.
Tako se protiv predsjednika Hrvatske obrtničke komore (HOK) DRAGUTINA RANOGAJCA i njegovih pomagača provodi istraga radi utaje ukupno 3537 stranica bankovnih izvoda koje je od banaka HOK zaprimio u 2014. godini (OPŠIRNIJE NA https://prijedlog1istraznogpovjerenstva.wordpress.com/).
Kazneni progon mogao bi očekivati i predsjednik Hrvatske gospodarske komore LUKA BURILOVIĆ radi sumnji u počinjenje kaznenog djela neizvršavanja sudske odluke.
Hrvatska gospodarska komora je početkom 2019. na Visokom upravnom sudu izgubila sve sporove s udrugom FUTURIST iz područja prava na pristup informacijama.
Sve su presude potvrdile osnovanost zahtjeva za pristup informacijama tj. potvrdile udruzi FUTURIST pravo na pristup traženim informacijama.
Ni nakon 9 mjeseci od zadnje presude Burilović nije izvršio – nijednu od presuda (opširnije na https://hokihgknarodu.wordpress.com/), niti postupa po pravomoćnim rješenjima Povjerenika za informiranje.
Vidjet ćemo kako će se u sličnoj situaciji ponijeti Predsjednica Republike, kao službena i odgovorna osoba u tijelu javne vlasti.”, stoji u priopćenju.

Komentiraj