INA “Prerada nafte u Rijeci, a u Sisku industrijski centar”

hina

Ina u sklopu poslovnog plana za 2019. godinu planira početak provedbe programa kojim bi prerada sirove nafte bila koncentrirana u rafineriji u Rijeci, dok bi u Rafineriji u Sisku bio industrijski centar s drugim djelatnostima, izvijestila je Ina u srijedu.

 

Nadzorni odbor Ine prošli tjedan dao je prethodnu suglasnost za poslovni plan za 2019., a danas ga je odobrila i Uprava.

U Ini napominju da je djelatnost rafinerija i marketinga dosad u prosjeku proizvodila milijardu kuna novčanog gubitka godišnje te se najavljuje pokretanje novog programa “INA R&M Novi smjer 2023.”

Program podrazumijeva koncentraciju aktivnosti prerade sirove nafte u Hrvatskoj u Rafineriji nafte Rijeka i u sklopu toga konverziju Rafinerije Sisak u industrijski centar, kao i provedbu ostalih projekata transformacije poslovanja Rafinerija i marketinga u skladu sa strateškim smjernicama.

“Zahvaljujući ulaganju u projekt postrojenja za obradu teških ostataka (DCU), rekonstrukciju postojećih postrojenja, novu luku sa zatvorenim skladištem za naftni koks te veću ukupnu složenost, Rafinerija nafte Rijeka postala bi vrhunska europska rafinerija. Ukupna ulaganja iznose preko četiri milijarde kuna, što predstavlja najveći pojedinačni investicijski projekt u povijesti kompanije. Konačna odluka o investiciji u projekt DCU planirana je za 2019. godinu, pod uvjetom da budu zadovoljeni svi preduvjeti kojima će se osigurati povrat investicije, a postrojenje bi trebalo biti pušteno u rad 2023.”, kaže se u priopćenju.

Dodaje se kako će industrijska lokacija u Sisku ostati “vrijedan dio Ininog poslovanja te će kompanija tamo nastaviti s poslovnim aktivnostima i zadržati položaj vodećeg poslodavca i ulagača”.

Za to je, dodaje se, potrebna promjena iz prerade sirove nafte koja donosi gubitke, u održive alternativne industrijske djelatnosti. Alternative bi, kako se navodi, uključivale razvoj projekata rafinerije bio-komponenti i petrokemijskih proizvoda uvjetovane profitabilnim poslovnim modelom i pozitivnim razvojem regulatornog okruženja u Europskoj Uniji i Hrvatskoj. Također, uključivale bi i moderno logističko središte, proizvodnju bitumena, obnovljivih izvora energije, proizvodnju maziva te druge održive i ekonomski isplative djelatnosti.

U idućoj godini bez kolektivnog viška radnika

Kompanija je, kako se navodi, “usmjerena na zadržavanje onolikog broja radnika koji će biti u skladu sa stvarnim poslovnim potrebama i u idućoj godini neće biti kolektivnog viška”.

“Ina će biti odgovoran poslodavac i održavati konstruktivni dijalog sa socijalnim partnerima. Stoga je spremna razmotriti zadržavanje plaća i materijalnih prava svih zaposlenika na određeni period te im ponuditi druga radna mjesta u kompaniji, prekvalifikaciju ili otpremninu znatno višu od hrvatskog prosjeka i otpremnina zajamčenih Ininim kolektivnim ugovorom”, kaže se u priopćenju.

Očekuje se da će se s provedbom programa započeti tijekom 2019., nakon donošenja svih potrebnih odluka. Uz provođenje svih aktivnosti obuhvaćenih ovim programom, nakon 2023. INA očekuje prosječan godišnji rast EBITDA od milijardu kuna.

U području istraživanja i proizvodnje najavljuje se maksimalno iskorištavanje potencijala za razvoj i usmjeravanje na unaprjeđenje proizvodnje, vodeći računa o troškovima i gradeći održiv portfelj na domaćoj i međunarodnoj razini.

“Ina je usmjerena na obnovu zaliha i profitabilna ulaganja kojima će se osigurati povrat investicije”, dodaje se.

Maloprodaja će se, kako se navodi, usmjeriti na potrebe kupaca, pružanje širokog portfelja usluga, razvoj novih proizvoda i širenje maloprodajne mreže u Hrvatskoj i regiji. Kompanija će također pratiti i druge potencijalne isplative poslovne aktivnosti, nadograđujući tako lanac vrijednosti.

Komentiraj